„Laboratorium Przyszłości STREAM Edu Lab” - Przewodnik do pakietów Moje Bambino to 200-stronicowa baza wyzwań i projektów techniczno-cyfrowych, nie tylko na lekcje informatyki i techniki.

Zestaw wyzwań STREAM umożliwia rozszerzenie tematów projektowych o zadania wykorzystujące nowe narzędzia technologiczne w edukacji.

Każdy projekt zawiera cykl wyzwań dla każdego z narzędzi:
• LEGO Education Spike Prime • Photon Robot • Zestaw BeCreo (zestaw do elektroniki, kontroler) • Zestaw multimedialny (wyzwania audio-wideo) • Modelowanie i druk obiektów 3D


Zobacz przykładowe wyzwania:


Z wyrazami szacunku,
Zespół Moje Bambino*Dostęp do pełnego dokumentu wzbogaconego o materiały wideo i projekty druku 3D otrzymują wszyscy Klienci, którzy zakupili pakiet wyposażenia w programie Laboratoria Przyszłości, dostępny w ofercie Moje Bambino.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823, NIP 725-193-34-48.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO, a także Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) Firma Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę