Blog Moje Bambino
Blog Moje Bambino

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Przykładowe ćwiczenia dla dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i obniżonym poziomem funkcji fonologicznych. Skuteczna terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) wymaga dużych nakładów pracy, ale może zmniejszyć a nawet usunąć ten deficyt. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom  i odpowiedniej stymulacji …

Aranżacja sali przedszkolnej metoda SI

Aranżacja sali przedszkolnej metoda SI

Zadaniem przedszkola jest wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka, które odbywa się między innymi za pomocą prawidłowej aranżacji sal przedszkolnych. Sala przedszkolna musi zostać zaprojektowana w ten sposób, aby ułatwiać nabywanie doświadczeń w każdym aspekcie rozwoju dziecka. Jednym z rozwiązań jest stworzenie…

Scenariusz zajęć – misiowe humorki

Scenariusz zajęć – misiowe humorki

Scenariusz zabaw z wykorzystaniem pomocy dydaktycznej „Misiowe humorki”. scenariusz_zajec_036067_036116   Kliknij w link i pobierz scenariusz w formacie pdf. Cele: Nauka rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji. Zwiększanie u dzieci zdolności empatii. Uczenie zasad dobrego zachowania. Rozwój umiejętności językowych. Stymulowanie rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego.…

Optodysleksja

Optodysleksja

Opto-dysleksja  to  termin coraz częściej pojawiający się w opiniach psychologiczno-pedagogicznych odnoszący się do dzieci, mających problem z nauką. Jest to dysfunkcja układu wzrokowego wynikająca z nieprawidłowej akomodacji oka, zaburzonego widzenia obuocznego, prowadząca do  specyficznych trudności w nauce pisania i czytania. Dziecko najczęściej nie zgłasza…

Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców

Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców

We współczesnym świecie coraz więcej dzieci wychowuje się w rodzinach znajdujących się w kryzysie rozwodowym. Dzieci stają się mimowolnymi świadkami, a często również uczestnikami konfliktu rodziców. Na wiadomość o ostatecznym rozstaniu rodziców czują się zagubione, przerażone, pokrzywdzone. Możliwości adaptacyjne dzieci…

Jak pokonać tremę?

Jak pokonać tremę?

W dzisiejszym wpisie Pani Agnieszka Wrzesiak, doświadczony psycholog kliniczny kontynuuje tematykę tremy, zjawiska które bardzo często wywołuje dyskomfort wśród najmłodszych dzieci.   Kolejny etap uczenia dziecka radzenia sobie ze stresem (przed wystąpieniami publicznymi, egzaminami, zawodami sportowymi itp.) polega na przekazaniu wskazówek…