Blog Moje Bambino
Blog Moje Bambino

Logopedia

Multimedialne wsparcie działań, specjalne potrzeby edukacyjne

Multimedialne wsparcie działań, specjalne potrzeby edukacyjne

Pragnąc wspierać w rozwoju dzieci o specjalnych potrzebami edukacyjnych należy zapewnić im różnego rodzaju pomoce dydaktyczne wspomagające proces dydaktyczny. Narzędzia multimedialne ułatwiają pokonywanie wszelkich trudności w uczeniu się, dzięki czemu wzbudzimy w danym dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych chęci do…

WSPIERANIE ROZWOJU LOGICZNEGO MYŚLENIA UCZNIA

WSPIERANIE ROZWOJU LOGICZNEGO MYŚLENIA UCZNIA

Wpływ zabawy na rozwój logicznego myślenia, zabawa i myślenie   W wieku wczesnoszkolnym charakterystyczne dla przedszkolaka myślenie konkretno-wyobrażeniowe przekształca się w myślenie pojęciowe (in. abstrakcyjne), będące samodzielną wewnętrzną czynnością poznawczą, opierającą się na pojęciach, słowach i zasadach logiki. Spostrzeżenia i…

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Przykładowe ćwiczenia dla dziecka z APD   Skuteczna terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i obniżonym poziomem funkcji fonologicznych wymaga dużych nakładów pracy, ale może zmniejszyć a nawet usunąć ten deficyt. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom  i odpowiedniej stymulacji  dochodzi do…

Optodysleksja

Optodysleksja

Opto-dysleksja, czym jest? Jak ją rozpoznać?   Opto-dysleksja to  termin coraz częściej pojawiający się w opiniach psychologiczno-pedagogicznych odnoszący się do dzieci, mających problem z nauką. Jest to dysfunkcja układu wzrokowego wynikająca z nieprawidłowej akomodacji oka, zaburzonego widzenia obuocznego, prowadząca do  specyficznych trudności…

Zaburzenia przetwarzania słuchowego – APD

Zaburzenia przetwarzania słuchowego – APD

Zaburzenia przetwarzania słuchowego [APD] u dzieci – podstawowe informacje Zaburzenie przetwarzania słuchowego(Auditory Processing Disorder – APD) są  złożonym problemem.  Diagnozą i terapią APD zajmuje się audiolog i logopeda, a jeśli to konieczne również psycholog. Mechanizm przetwarzania informacji słuchowej to sposób…

Zabawy usprawniające narządy artykulacyjne

Zabawy usprawniające narządy artykulacyjne

Celem zabaw usprawniających narządy artykulacyjne jest przyswojenie przez dziecko ruchów narządów artykulacyjnych, przede wszystkim języka, warg, żuchwy. Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci z obniżoną sprawnością w zakresie motoryki i czucia ułożenia narządów artykulacyjnych mogą być wykorzystywane z dziećmi w wieku…

Pięciolatek mówi i wymawia

Pięciolatek mówi i wymawia

Rozwój mowy i wymowy u dzieci pięcioletnich, czym się charakteryzuje?   Na powyższe pytania udzieli odpowiedzi w dzisiejszym wpisie Pani Marzena Walkowiak – neurologopeda, pedagog-terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, autorka pomocy dydaktycznych, która na co dzień zajmuje się diagnostyką oraz terapią…

Najczęstsze trudności artykulacyjne

Najczęstsze trudności artykulacyjne

Mowa jest jedną z ważniejszych form aktywności człowieka. Jest ona kluczem do wiedzy i ważnym czynnikiem kształtującym osobowość Dzięki mowie poznajemy otaczający nas świat,  nawiązujemy kontakty społeczne, możemy zdobywać informacje i precyzyjnie wyrażać nasze sądy, opisywać uczucia.  Jej zaburzenia powodują…