Blog Moje Bambino
Blog Moje Bambino

WSPIERANIE ROZWOJU LOGICZNEGO MYŚLENIA UCZNIA

Wpływ zabawy na rozwój logicznego myślenia, zabawa i myślenie

 

W wieku wczesnoszkolnym charakterystyczne dla przedszkolaka myślenie konkretno-wyobrażeniowe przekształca się w myślenie pojęciowe (in. abstrakcyjne), będące samodzielną wewnętrzną czynnością poznawczą, opierającą się na pojęciach, słowach i zasadach logiki.

Spostrzeżenia i wyobrażenia przedmiotów przybierają formę operacji myślowych. Dzieci stopniowo opanowują pojęcia stałości masy, ciężaru, objętości i liczby. Przyswajają pojęcia związane z czasem i przestrzenią, ich mierzeniem. Dokonują pierwszych operacji odwracalnych, tzn. są w stanie powrócić myślą do punktu wyjścia.

Uczniowie w klasach I-III, początkowo na konkrecie, a później na podstawie przesłanek słownych, dokonują operacji klasyfikowania, szeregowania, porównywania, abstrahowania, uogólniania i systematyzacji. Stopniowo pojawia się zdolność do wnioskowania i dowodzenia (opartego przede wszystkim na metodzie prób i błędów) oraz porządkowania informacji w systemy.

W wieku wczesnoszkolnym operacje myślowe nadal powiązane są z działaniem. Dlatego niezwykle ważne jest, by rozwój myślenia stymulować również poprzez zabawy, gry.

Akademia Bambika – program multimedialny stworzony przez Moje Bambino  zawiera ciekawy zestaw ćwiczeń, rozwijających umiejętność wykonywania operacji myślowych.

W jednej z części programu, nazwanej Laboratorium, czyli części zawierąjącej ćwiczenia z zakresu operacji myślowych oraz pamięci znalazły się zadania stymulujące rozwój: szeregowania,  klasyfikowania, myślenia przyczynowo – skutkowego, myślenia symbolicznego,  pamięci, tworzenia sekwencji oraz logicznego myślenia. Zwiedzając laboratorium, dzieci rozwiązują zadania, zdobywają wiedzę, rozwiązują problemy, świetnie się przy tym bawiąc.

Laboratorium to miejsce, w którym dzięki doświadczeniom i eksperymentom dziecko rozwija umiejętność wykonywania operacji myślowych oraz pamięci, które pozwalają na zdobywanie wiedzy i doświadczeń z otaczającej rzeczywistości oraz uczą się rozwiązywać problemy.

Znajduje się tu wiele ciekawych sprzętów laboratoryjnych, takich jak: klocki, obwód elektryczny, wahadło, lupa, aparat fotograficzny, stojak z probówkami, liczydło. Za każdym z nich kryją się zadania, które stymulują rozwój dziecka. Ten moduł programu zawiera łącznie aż 84 zadania.

Pełna wersja programu Akademia Bambika składa się z 5 części:

– BIBLIOTEKA, rozwija obszar percepcji wzrokowej.

– LABORATORIUM, usprawnia umiejętność wykonywania operacji myślowych.

– STUDIO NAGRAŃ, obejmuje ćwiczenia z zakresu percepcji słuchowej.

– ŚWIETLICA, usprawnia wymowę oraz wzbogaca słownik dziecka.

– PLAC ZABAW kształtuje umiejętności wyrażania emocji oraz umiejętności społeczne, a także utrwalają zasady dobrego zachowania.

oraz część dodatkową SALA PLASTYCZNA, obejmująca karty pracy do wybranych zadań.

Program multimedialny Akademia Bambika wspomaga proces ogólnego kształcenia – wspiera nabywanie podstawowych umiejętności edukacyjnych oraz stymuluje rozwój poznawczy: spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, myślenie, mówienie. Program umożliwia również doskonalenie koncentracji uwagi, pamięci, rozwija samodzielne myślenie, zdolność rozwiązywania problemów, umiejętność wyrażania emocji, a także umiejętności społeczne. Wzbogaca wiedzę dziecka z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dbania o higienę i zdrowie, przypomina o normach dobrego zachowania.

 

Opr. Agnieszka Wrzesiak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *