Blog Moje Bambino
Blog Moje Bambino

Projekty edukacyjne

Rządowy Program pomocy dla Uczniów Niepełnosprawnych 2020 – 2022

Rządowy Program pomocy dla Uczniów Niepełnosprawnych 2020 – 2022

Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych to program rządowy, który ma na celu wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.   Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie…