Książki do SPE

Pomoce naukowe i książki do SPE


Specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą dzieci i młodzieży, które z wielu różnych powodów mają trudności w codziennym funkcjonowaniu. Trudności te mogą wynikać z niepełnosprawności lub mogą być związane z zaburzeniami rozwojowymi natury emocjonalnej czy poznawczej. W pracy z dziećmi z tego typu problemami warto sięgnąć po pomoce naukowe i książki do SPE. 
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to również dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym, które nie otrzymują odpowiedniego wsparcia ze strony rodziny czy opiekunów. Od niedawna do grupy tej zalicza się także uczniów szczególnie uzdolnionych, którym ze względu na szybsze przyswajanie wiedzy również powinno poświęcić się więcej uwagi. Tacy uczniowie potrzebują dodatkowych materiałów, dzięki którym będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i nie będą się nudzić w trakcie zajęć.
Pierwszym miejscem, poza domem, w którym można zaobserwować nieprawidłowości w rozwoju dziecka, jest przedszkole. To tutaj dzieci spędzają najwięcej czasu i są pod stałą opieką nauczycieli prowadzących różnego rodzaju obserwacje. To od ich wstępnej diagnozy zależeć będzie dalsza przyszłość dziecka. Dzięki nim podopieczni mogą trafić do poradni, w której otrzymają odpowiednią pomoc, a także orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Oprócz odpowiednich kwalifikacji pedagodzy powinni posiadać również dostęp do wszelkich pomocy naukowych takich jak np. książki  do SPE.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo książki uznanych autorów, którzy tworzą z myślą zarówno o dorosłych, jak i o dzieciach. Materiały te doskonale sprawdzą się podczas wspólnej zabawy, co będzie miało korzystny wpływ na funkcjonowanie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mogą po nie sięgać zarówno nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, jak i rodzice czy inni opiekunowie. Książki do SPE zawierają szereg zabaw i ćwiczeń, które uwzględniają potrzeby dzieci i pozytywnie wpływają na rozwój integracji sensorycznej.
Ponadto w sklepie internetowym posiadamy pomoce naukowe zawierające zróżnicowane scenariusze zajęć przeznaczone do pracy z dziećmi w różnym wieku. Proponujemy wyłączenie sprawdzone materiały, które cieszą się pozytywnymi opiniami pedagogów.

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę