Pomoce do rozwoju dojrzałości emocjonalnej i społecznej

Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

Obecnie w procesie opieki i edukacji nad dziećmi, pracuje się nie tylko nad rozwojem ich kompetencji intelektualnych, ale również tych społecznych i emocjonalnych. Nie ulega wątpliwości, że rozwój malucha powinien być harmonijny, a pokonywanie dalszych szczebli edukacji wymaga rosnącej dojrzałości i coraz większych umiejętności społecznych. Nasz sklep internetowy oferuje szeroki wybór zabawek, gier i pomocy dydaktycznych, które pozytywnie wpływają na rozwój emocjonalny dziecka. Edukację w zakresie rozumienia emocji i zasad społecznych należy rozpocząć już z wieku przedszkolnym. Dzieci na ogół mają trudność, by mówić o tym co czują, radzić sobie ze złością, czy wreszcie odnajdywać się w sytuacjach konfliktowych, które często wymagają od nich kompromisów. Specjalnie przygotowane materiały pomagają pedagogom, nauczycielom, psychologom i opiekunom wprowadzać dziecko w świat uczuć i norm społecznych. Jest to ważna dla malucha praca, której celem jest w przyszłości dojrzałość emocjonalna i społeczna. Edukację w tym zakresie należy rozpocząć już w wieku przedszkolnym. Moje Bambino oferuje szeroki wybór pomocy terapeutycznych, które z łatwością dopasować można do wieku, zdolności, potrzeb i problemów dziecka. Dzięki nim, przedszkolakowi łatwiej będzie rozumieć i oswajać sobie rzeczywistość opartą z jednej strony na emocjach, a z drugiej na powszechnie akceptowanych zasadach społecznych. Ciekawe pod różnymi względami zabawki i gry to najlepszy sposób, by zwrócić uwagę dziecka na kwestie natury psychologicznej i uczuciowej.