STREAM - pomoce edukacyjne

STREAM – pomoce edukacyjne do szkół

Nowoczesna edukacja nie polega tylko na pamięciowym przyswajaniu teorii, lecz na realizowaniu zadań praktycznych, pomagających nie tylko zapamiętać, ale przede wszystkim zrozumieć reguły otaczającego dziecko świata. Pomoce STREAM do szkół to jeden z najskuteczniejszych dostępnych sposobów na realizację edukacji w sposób naprawdę angażujący ucznia.

Nowoczesna edukacja STREAM

Świat, w którym dominuje elektronika i najnowocześniejsze technologie to obecnie świat, w którym wychowują się dzieci. Nic dziwnego, że trudno trafić do nich z formułkami czy definicjami. Zaobserwowano natomiast, że dzieci fantastycznie przyswajają naukę, kiedy uczestniczą w praktycznych projektach. Warto wykorzystywać podczas ich tworzenia wiedzę z nauk przyrodniczych, jak i matematycznych i kodowania. Co to oznacza? Zamiast dyktować, zaangażuj dzieci!

Doskonale wyposażona pracownia STREAM z różnymi robotami, modułami eksperymentalnymi i innymi pomocami naukowymi, to edukacja na najwyższym poziomie, dopasowanym do obecnych czasów. Te pomoce naukowe pomagają żywo zainteresować dzieci nauką i zachęcają do aktywności na zajęciach, a także do zadawania pytań, które są kluczowe dla pogłębiania wiedzy.

Jakie pomoce STREAM wchodzą w skład naszej oferty?

Pomoce dydaktyczne STREAM, które dostępne są w naszym sklepie, to ogromny wybór różnych produktów, z którymi można wyposażyć salę przedszkolną czy salę lekcyjną w nauczaniu wczesnoszkolnym, ale również pracownię fizyczną, chemiczną czy biologiczną w starszych klasach. Wykorzystują one metodologię zapamiętywania poprzez obserwację, jak rozmaite procesy wyglądają w praktyce, eksperymentowanie w kontrolowanych warunkach, czy pracę kreatywną. Dzięki naszym pomocom naukowym nauczyciele nie będą mieli problemu z realizacją programu nauczania na wysokim poziomie, a uczniowie naprawdę zainteresują się nauką!