Trudności w pisaniu i czytaniu, dysleksja, dysgrafia

Dysgrafia i dysleksja u dzieci – pomoce do terapii

Dysgrafia polega na braku umiejętności poprawnego pisania pod względem graficznym. Dziecko zmagające się z tego typu trudnością, bardzo szybko męczy się przy pisaniu, a jego pismo jest całkowicie lub w jakimś stopniu nieczytelne. Dysgrafie najczęściej rozpoznaje się po nieczytelnym piśmie, problemach z nadaniem literom odpowiedniego kształtu, nierównych odstępach pomiędzy literami i słowami, nieumiejętności pisania w linijkach, przechylaniu pisma w jedną stronę lub po omijaniu słów.
Operowanie słowem pisanym wymaga odpowiedniej zręczności ruchowej, znajomości języka, a także interpretacji tego, co widzimy i słyszymy. W tym, jak poprawić pismo dziecka przydatne są różnego rodzaju ćwiczenia grafomotoryczne. Są to na przykład pomoce do terapii dysgrafii takie jak gry uczące równego rysowania szlaczków i ćwiczenia uczące grafopercepcji, polegające na stymulowaniu prawej i lewej półkuli mózgu. Często sprawdzają się książeczki będące zbiorem różnorodnych i ciekawych ćwiczeń grafomotorycznych wraz z komentarzem metodycznym. W momencie, gdy dzieci opanują sprawność motoryczną ręki, należy nauczyć je słownictwa oraz umiejętności prawidłowej wymowy. Dopiero kiedy dzieci dobrze zapoznają się ze zasadami poprawnej pisowni, możemy wymagać od nich, że będą umiały je stosować. Pomocne są przy tym różnego rodzaju gry uczące poprawnego układania zdań, łamigłówki słowne, sylaby w dominie czy też słowny ekspres, przeznaczone w szczególności do pracy z dziećmi z dysleksją. Pomoce dydaktyczne wzbogacające i rozwijające słownictwo dziecka jak na przykład gra "Słowa i zdania" pomagają mu połączyć przyjemną zabawę z nauką ważnych treści.
Dysgrafia i dysleksja u dzieci jest schorzeniem, nad którym trzeba przede wszystkim umieć cierpliwie pracować. Konieczne jest, aby dziecko spędzało znacznie więcej czasu od rówieśników na ćwiczeniu sprawności motorycznej ręki, zapamiętywaniu poprawnej pisowni oraz na czytaniu książek. Wielkim wsparciem w pracy nad tą trudnością są dla dziecka odpowiednio dobrane zestawy do ćwiczeń i gier, podczas których praca nad własnymi słabościami stanie się dla niego zabawą.