Zaburzenia emocjonalne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym

Zaburzenia emocjonalne u dzieci - pomoce dydaktyczne do przedszkola

Zaburzenia emocjonalne mogą pojawiać się już u najmłodszych dzieci. Niereagowanie na negatywne przesłanki może skutkować problemami w ich późniejszym życiu. Miejsce, w którym dzieci obcują z osobami spoza rodziny, ma wielki wpływ na późniejszą adaptację w nowych środowiskach. Niewątpliwie jednym z najważniejszych tego typu miejsc w pierwszych latach życia dziecka będzie przedszkole. To właśnie tutaj dzieci spędzą najwięcej czasu, dlatego tak ważne jest, aby kadra nauczycielska była odpowiednio  przeszkolona i wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku oraz indywidualnych potrzeb grupy. Mając dostęp do takich udogodnień, nauczyciele przedszkolni są w stanie pomóc dzieciom w pokonywaniu trudności dnia codziennego, a także zrozumieniu otaczającej ich rzeczywistości. Działania te na pewno zaprocentują na przyszłość i pomogą im odnaleźć się w dalszym dorosłym życiu. Aby zapobiec pogłębianiu się zaburzeń emocjonalnych związanych z psychiką dziecka, przedszkole powinno mieć możliwość zapewnienia wszystkich niezbędnych pomocy edukacyjnych, przy pomocy których możliwym będzie modelowanie pożądanych zachowań społecznych, czy np. praca nad rozwiązywaniem konfliktów.
Bardzo ważne jest, aby w porę zauważyć niepokojące symptomy, takie jak: problemy z samoakceptacją, agresją wobec rówieśników czy izolowaniem się od grupy. Rolą nauczyciela jest, aby w porę zareagować i pokazać dzieciom, w jaki sposób zachowywać się wśród innych, jak rozwiązywać konflikty czy jak okazywać sobie wzajemnie szacunek. W procesie tym  dużym wsparciem będą na pewno pomoce dydaktyczne takie jak: gry, układanki, zabawki sensoryczne, plansze, maty i poduchy z emocjami, historyjki obrazkowe czy programy multimedialne. Wykorzystanie tych wszystkich pomocy w połączeniu z zaangażowaniem ze strony nauczyciela oraz najbliższych osób z otoczenia dziecka daje ogromną szansę na lepszą przyszłość dzieciom mierzącym się z zaburzeniami emocjonalnymi.