Programy edukacyjne na tablice interaktywne

Programy multimedialne i edukacyjne dla dzieci

Rozwój dziecka obejmuje szeroki zakres obszarów, z których wiele determinuje nie tylko czynnik genetyczny, ale przede wszystkim stymulacja oraz zróżnicowane i różnorodne środowisko. Dziecko rozwija się fizycznie oraz psychicznie, a także społecznie. Warto wspomagać każdy z tych aspektów, by młody człowiek posiadał pełen model zasobów, z których w przyszłości będzie miał możliwość czerpać. Oprócz otoczenia domowego dziecko wiele wynosi ze szkoły, grupy rówieśniczej oraz pozostałych, z którymi ma do czynienia. W ramach pomocy dydaktycznych nasz sklep oferuje programy multimedialne wspomagające szeroko rozumiany rozwój.

Programy multimedialne edukacyjne stanowią współczesną odpowiedź na klasyczne podręczniki oraz inne elementy wzmacniające przekaz szkolny. W przystępny, a przede wszystkim atrakcyjny dla dziecka sposób prezentują treści z poniższych obszarów: mowa i logopedia, dysleksja, języki obce, matematyka, przyroda, edukacja społeczna oraz katecheza. Posiadamy również programy multimedialne dla dzieci w klasach starszych szkoły podstawowej, a także specjalne programy terapeutyczne i ogólnorozwojowe.

Poruszane kwestie dostosowane są do wyznaczonych i określonych z góry tematów, adekwatnie do poziomu i wieku dziecka. Stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych metod prowadzenia zajęć lub urozmaicenie lekcji albo spotkań ze specjalistami w poradniach pedagogiczno- psychologicznych. Cena uzależniona jest od wartości merytorycznej oraz zawartości konkretnego programu multimedialnego.