Programy interaktywne, terapeutyczne dla dzieci

Terapeutyczne programy interaktywne dla dzieci w wieku przedszkolnym

Uczniowie wykazujący specjalne potrzeby edukacyjne, to grono dzieci, które wykazują określone trudności związane z nauką bądź rozwojem emocjonalnym. Specjalne potrzeby edukacyjne mogą również dotyczyć niepełnosprawności, przewlekłych chorób bądź całościowych zaburzeń rozwojowych. W naszym sklepie internetowym oferujemy programy interaktywne dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich nauczycielom.
Program terapeutyczny znajdzie zastosowanie w przypadku zaburzeń przejawiających się w rozmaitych formach szkolnej aktywności. Najczęściej są to problemy związane z mową, czytaniem, pisaniem, matematyką czy rozumowaniem. W sprzedaży posiadamy między innymi nowoczesne zestawy dedykowane dzieciom z zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu. Narzędzia o charakterze multimedialnym ułatwiają pokonywanie trudności w nauce w nowoczesny i przyjazny maluchom sposób.
Program terapeutyczny dla dzieci będzie odpowiedni dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, ale także w przypadku młodszych dzieci (przedszkole). Interaktywne narzędzia edukacyjne okazują się niezwykle pomocne w przypadku maluchów wykazujących specjalne potrzeby edukacyjne. Nowoczesne technologie ułatwiają zarówno pracę indywidualną, jak i zadania wykonywane w grupie.
Zachęcamy do poznania przygotowanych przez nas propozycji. Nasza oferta jest nieustannie wzbogacana o nowe pozycje, które cieszą się dużym zainteresowaniem nauczycieli przedszkola oraz szkół podstawowych. Gwarantujemy wyłącznie sprawdzone programy.