Modułowe Pracownie Przyrodnicze

Modułowe Pracownie Przyrodnicze - kompleksowe pomoce dydaktyczne dla nauczyciela umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej.

Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP) to gotowa pomoc dydaktyczna z materiałami merytorycznymi dla nauczyciela oraz zestawem akcesoriów laboratoryjnych umożliwiających przeprowadzenie doświadczeń z tematyki woda i powietrze. Moduł zawiera akcesoria umożliwiającymi wykonanie kilkudziesięciu różnych doświadczeń w czasie 45-minutowej lekcji. Tematyka doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka w klasach IV-VII szkół podstawowych. Są w nim również karty pracy dla uczniów oraz materiały dla nauczycieli – zarówno merytoryczne (związane z tematem modułu), jak i praktyczne (pomagające w organizacji różnorodnych zajęć). Moduł jest prosty i mobilny.

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę