Zaburzenia percepcji wzrokowej

Zaburzenia percepcji wzrokowej u dzieci - pomoce dydaktyczne

Przetwarzanie wzrokowe i słuchowe to procesy rozpoznawania i interpretowania informacji odbieranych zmysłami wzroku i dźwięku. Chociaż istnieje wiele rodzajów percepcji, można wyodrębnić dwa jej obszary, które najczęściej ulegają zaburzeniom u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym- jest to percepcja wzrokowa i słuchowa.
Trudności z przetwarzaniem wizualnym wpływają na sposób interpretacji lub przetwarzania informacji wzrokowych przez mózg. Zaburzenia percepcji wzrokowej u dzieci obejmują szereg problemów ze wzrokiem, które dość szybko zwracają uwagę zaniepokojonych rodziców. Każde zaburzenie percepcji wzrokowej powinno być jak najszybciej rozpoznane. Odpowiednia terapia pozwoli zniwelować wadę umożliwiając optymalny rozrój dziecka. Ważne wówczas są profesjonalne pomoce dydaktyczne, które będą wspierać dziecko w wytężonej pracy na zajęciach terapeutycznych.
Wdrożona w odpowiednim momencie stymulacja percepcji wzrokowej u dzieci może sprawić, że wszelkie dysfunkcje wzrokowo-ruchowe nie będą się dalej rozwijać lub będą mocno ograniczone. Dzięki systematycznej pracy poprawi się percepcja wzrokowa. Ćwiczenia takie powinny zostać wprowadzone nie tylko do szkolnej ławki. Największą efektywność osiąga się, jeśli zostają one wdrożone w życie codzienne. Powinny być one ukierunkowane na konkretne potrzeby dziecka oraz wykorzystywać również jego mocne strony.