Trudności w komunikowaniu się

Zaburzenia w komunikacji u dzieci - pomoce dydaktyczne


Prawidłowe funkcjonowanie człowieka w życiu codziennym w ogromnym stopniu determinowane jest przez umiejętność słuchania, mówienia i rozumienia komunikatów werbalnych. Problemy komunikacji interpersonalnej dziecka mogą skutkować poważnymi trudnościami w rozwoju inteligencji, sfery uczuciowej i emocjonalnej oraz sprawności motorycznej. Mają one wiele przyczyn –  od nieprawidłowej budowy narządów układu mowy lub ich chorób, przez warunki środowiskowe aż po choroby neurorozwojowe. Nie zawsze zaburzenia w komunikacji u dzieci muszą być równoznaczne z występowaniem u niego tak poważnych dolegliwości – dzieci rozwijają się w różnym tempie i niektóre z nich zaczynają po prostu później mówić i reagować na komunikaty.
Komunikacją nazywamy każde zachowanie werbalne lub niewerbalne wpływające na zachowania, myśli lub postawy osób posługujących się nimi oraz osób będących ich odbiorcami.
Nauka komunikowania się to trudny proces, w którym nieocenioną rolę odgrywają rodzice, placówki pedagogiczne i nauczyciele. Skuteczna komunikacja w szkole dla wielu maluchów stanowi ogromne wyzwanie, dlatego bardzo pomocne są dla nich różnego rodzaju fachowe pomoce i akcesoria. Na przykład gry, które uczą dzieci zasad poprawnej wymowy. Karty do ćwiczeń komunikacyjnych, które stymulują do opowiadania o różnych życiowych sytuacjach czy omawiania sekwencji zdarzeń a przez to oswajania z mini dzieci. Te specjalistyczne zestawy kart umożliwiają dzieciom naukę lepszego radzenia sobie z trudnymi dla nich sytuacjami oraz ułatwią im zrozumienie zasad i obyczajów społecznych. Dobrym rozwiązaniem są zestawy kompletów np. sekwencji zdarzeń, kart z historyjkami, kostek opowiadających historię, tematycznych historyjek obrazowych, angażujących uwagę maluchów poprzez zmuszanie je do własnego wysiłku w zrozumieniu, wymyśleniu i przekazaniu określonego rodzaju treści.
Dziecko uczy się przez słuchanie i mówienie, a naszym zadaniem jest im w tym jak najlepiej pomóc – mianowicie, najlepsza dla dzieci nauka, to nauka przez pomoce stworzone dokładnie do pracy nad określonymi umiejętnościami i trudnościami.