Edukacja włączająca, Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne - pomoce dydaktyczne i terapeutyczne do szkół

Edukacja włączająca zaczerpnęła podstawy teoretyczne od modelu, który dowodzi, że powodem niepełnosprawności są bariery wytworzone przez społeczeństwo (ekonomiczne, architektoniczne, psychiczne itp.). Placówki oświatowe, szkoły i przedszkola, korzystają z założeń modelu, tak by uczniowie niepełnosprawni, mogli w ramach swoich dysfunkcji korzystać z zasobów społeczeństwa, minimalizując wytworzone na różnych płaszczyznach bariery. Badania pokazują, że specjalne potrzeby edukacyjne wymagają zastosowania w przypadku około 1/5 populacji dzieci szkolnych. Pokazuje to, jakie znaczenie i potrzeba istnieje w społeczeństwie, by prowadzić tego typu zajęcia wśród dzieci szkolnych, wymagających szczególnych potrzeb edukacyjnych i jak istotne są odpowiednio dobrane pomoce edukacyjne i terapeutyczne.
Aby spełnić warunki niniejszej formy edukacji, niezbędne są specjalistyczne pomoce terapeutyczne, dostosowane do specyficznych dysfunkcji dziecka. Wśród dostępnych artykułów znajdują się programy multimedialne wspomagające podstawowe umiejętności szkolne związane z nauką matematyki, czy czytania i pisania. A także specjalistyczne pomoce dydaktyczne przeznaczone na zajęcia rewalidacyjne, służące podtrzymaniu mocnych stron dziecka i delikatnej korekcji jego słabszych stron. Pomoce terapeutyczne zawierają również programy wspierające podstawowe narządy zmysłów takie jak: wzrok i słuch. Specjalnie opracowane ćwiczenia znajdują również zastosowanie w szczególnie wymagających chorobach takich jak: autyzm czy ADHD. Właściwe przygotowany program zajęć wraz z prowadzeniem przez doświadczony zespół wspierający, składający się z grona specjalistów w dziedzinie wieloaspektowego rozwoju dziecka, od sprawności fizycznej po umiejętność mowy, towarzyszy uczniowi w codziennych zajęciach, by wykorzystać odpowiednio jego potencjał i niwelować istniejące bariery. Oprócz merytorycznego aspektu zajęć ważne są wysokiej jakości pomoce dydaktyczne, by dzieci na zajęciach z edukacji włączającej łatwo i szybko pokonywały drobne a przez to z czasem i te duże trudności. Dobrze utrwalone pozytywne zachowania będą procentować przez całe życie.

Pomoce dydaktyczne wspierające ucznia zdolnego.

Każdy nauczyciel wie, że dla niektórych uczniów podstawa programowa to za mało. Dzieci takie zwykle przejawiają zainteresowania w konkretnym obszarze wiedzy. Dzieci uzdolnione humanistycznie będą potrzebowały zupełnie innych pomocy dydaktycznych niż dzieci z tzw. umysłem ścisłym. Niemniej jednak każde dziecko zdolne wymaga wsparcia ze strony nauczyciela i szkoły. Ważne, by dać możliwość dziecku rozwijania się w kierunku, który go interesuje. Moje Bambino, wśród swojej bogatej oferty specjalnych potrzeb edukacyjnych posiada pomoce edukacyjne, które dedykuje uczniom zdolnym. Znajdą Państwo w tej kategorii sklepu internetowego drukarki 3D, roboty interaktywne, Schubitrix, kamery, sprzęt pomiarowy czy sztalugi. Zapraszamy.