Praca z uczniem zdolnym

Uczeń zdolny - jakie metody pracy i pomoce dydaktyczne stosować

Dziecko, które lubi się uczyć i ma dobre oceny to wielki skarb. Pamiętajmy o tym, że każda pociecha może osiągać sukcesy na różnych polach, jeżeli stworzymy jej ku temu odpowiednie warunki. Właściwe podejście pedagogiczne, pochwała, podkreślenie zalet i dobrych stron dopinguje do tego, aby dzieci się uczyły, pokonywały coraz to nowe granice w swoim rozwoju, swoich talentów i umiejętności. Jak pracować z uczniem zdolnym? Należy dobrze ukierunkować go na konkretną dziedzinę, stawiając mu coraz to nowe wyzwania.
Kiedy widzimy sygnały, że dziecko potrzebuje ukierunkowania matematycznego, możemy mu zaproponować którąś z łamigłówek: „Piramida matematyczna M2”, „Zestaw kart do dużego trójkąta”, „Schubitrix” (układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów - układając, należy dopasować do trzech boków odpowiedni element). Są to pomoce dydaktyczne, które rozwijają zdolności percepcyjne, logiczne myślenie oraz spostrzegawczość. Dzieci lubiące doświadczenia i badania zainteresują akcesoria takie jak mikroskop, stacja pogody, wiatromierz, teleskop, czy też zestaw elektroniczny. Małe artystyczne dusze będą zachwycone, kiedy wreszcie zyskają na własność prawdziwą sztalugę do malowania, artystyczną szybę i temperę. Zdolności plastyczne maluchy mogą rozwijać, korzystając również z farb do tkanin i szkła oraz z gliny do odlewów i rzeźbiarskiej. Dzieci lubiące śpiewać znajdą radość w grze na dzwonkach lub flecie.
Każde dziecko jest zdolne, musimy jednak stworzyć mu warunki do prawidłowego rozwoju, zauważyć, jakie są jego zainteresowania, mocne strony, co idzie mu dobrze. Zdarza się bowiem, że  dziecko nie jest tego świadome. Niektóre dzieci potrzebują więcej czasu na odnalezienie swoich talentów, pedagodzy natomiast powinni wychodzić im naprzeciw, umożliwiając im jak najlepsze poznawanie samych siebie i świata zewnętrznego. Każde dziecko ma talent, który pedagodzy powinni zauważyć i wesprzeć jego rozwój. Jest to ogromnie istotne, ponieważ placówki dydaktyczne mają bardzo duży wpływ na rozwój dziecka zdolnego oraz odpowiednie zaplecze dydaktyczne, by wspierać uczniów.