Zaburzenia percepcji dotykowej

Sprawność dotykowa u dzieci – pomoce dydaktyczne

Zaburzenia dotyku dzielą się na trzy kategorie. Po pierwsze jest to nadreaktywność,
cechująca się tym, że dziecko unika dotykania i bardzo ostro reaguje na przypadkowe, lekkie dotknięcia. Przeciwieństwem tego jest postawa dzieci nie zauważających dotyku nazywana podreaktywnością. Ostatnią kategorię stanowią dzieci poszukujące wrażeń sensorycznych, podejmujące nadmierną aktywność o charakterze dotykowo-ruchowym.
Dzieci przejawiające zaburzenia sensoryczne mają bardzo wysoką wrażliwość i potrzebują odpowiednich narzędzi do stymulacji układu nerwowego. Funkcjonalna sprawność dotykowa u dzieci powinna być wspomagana przez pomoce edukacyjne, stworzone tak aby nauczyć dzieci, że dotyk nie boli, nie jest powodem do złości, ale jest zmysłem, który można w pożyteczny sposób wykorzystać, na przykład do rozwoju swoich pasji, zdolności i talentów. Pomoce dydaktyczne, jakie mają służyć do tego celu to między innymi: gry uczące rozpoznawania rzeczy przez dotykanie ich, różnego rodzaju gry tematyczne, w których dzieci mają dopasować kształty w pasujące im miejsca oraz wszystkie książeczki i przekładanki, w których fizycznie trenowana jest percepcja dotykowa. Ćwiczenia nakierowane na te umiejętność umożliwia także dotykowe domino czy Memory, specjalne kostki i cyfry. Z dotykiem oswajają dzieci sensoryczne misie wypełnione różną zawartością oraz groszek sensoryczny. Stymulacja aktywności dotykowej dziecka jest wspomagana przez piłki dotykowe, sensoryczne ringo, piankowe i plastikowe maty oraz przez narzędzia do masażu. Jednym z ulubionych przedmiotów dzieci do nauki dotyku jest piasek kinetyczny.
Zaburzenia dotyku mają istotny wpływ na rozwój poznawczy i emocjonalno–społeczny dzieci, dlatego też warto zadbać o to, aby dzieci nauczyły się pokonywać wszystkie swoje małe i duże dziecięce trudności poprzez bezpieczne, przyjazne i fachowe ćwiczenia rewalidacyjne. Pomoce terapeutyczne rozwijają motorykę dzieci, koordynują pracę percepcji wzrokowej i dotykowej a także stymulują pracę układu nerwowego i ćwiczą pamięć.