Pomoce do pracowni biologicznej

Pomoce naukowe do biologii dla klas 4 - 8 szkoły podstawowej

Wiedzę na zajęciach przyrodniczych uczniowie najlepiej przyswajają poprzez obserwacje i wykonując doświadczenia. Dlatego tak ważne dla nauczyciela biologii jest odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej. W zrozumieniu trudnych zagadnień biologicznych bardzo często pomaga sformułowanie odpowiedniej tezy oraz samodzielne przeprowadzenie badania, które prowadzi do prawidłowych wniosków i ostatecznie do potwierdzenia lub obalenia tezy.
Przeprowadzanie doświadczeń w pracowni biologicznej nie tylko ułatwia uczniom zapoznanie się z trudnymi zagadnieniami podstawy programowej, ale także uczy pracy zespołowej, planowania, myślenia przyczynowo – skutkowego, wyciągania wniosków, precyzji podczas wykonywanych czynności oraz radzenia sobie w trudnej sytuacji, kiedy doświadczenie nie przebiega zgodnie ze schematem. Samo zapoznanie się i nauka obchodzenia się ze sprzętem laboratoryjnym jest już dużym wyzwaniem dla uczniów, jednak z czasem, po kolejnych przeprowadzonych doświadczeniach nabierają oni pewności w wykonywanych ćwiczeniach i łatwiej wyciągają wnioski z otrzymanych wyników.
Wśród pomocy naukowych do pracowni biologicznej powinien znajdować się typowy sprzęt laboratoryjny: pipety, menzurki, igły preparacyjne czy pipety, także mikroskopy i szkiełka z podstawowe, nakrywkowe i z gotowymi preparatami biologicznymi. Ważnymi pomocami edukacyjnymi są także plansze dydaktyczne, modele i szkielety i programy multimedialne do biologii. Wszystkie te i wiele innych pomocy do biologii znajdą Państwo na stronach sklepu Moje Bambino. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą do pracowni przyrodniczych dla klas 4 - 8 szkoły podstawowej.