• 145063
  • dostępny
  • Darmowa dostawa!
399,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń

• na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze w klasach 1-3, 
• na zajęcia ogólne w klasach 1.


Umiem liczyć to niezwykle bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Metoda zabawy, gry i ćwiczenia angażującego dzieci sensorycznie i motorycznie zapewnia niewymuszoną motywację i zwiększa skuteczność uczenia się.

Ćwiczenia wspierają funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych: 
• syntezę i analizę wzrokową, 
• myślenie przyczynowo-skutkowe, 
• orientację w przestrzeni, 
• spostrzegawczość i koncentrację uwagi, 
• rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz znaków matematycznych, 
• myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, 
• pamięć, 
• umiejętności grafomotoryczne aż do pisania cyfr, liczb i zapisywania działań matematycznych. 

Zestaw zawiera: 
• 129 interaktywnych ćwiczeń klasowych lub indywidualnych 
• 11 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 
• 150 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe. 
• 30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych również w programie.

Ćwiczenia, gry i zabawy z naszych zestawów: 
• świetnie sprawdzają się przy pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku dysleksji, dysortografii i dyskalkulii, 
• wspierają uzyskanie przez wszystkich uczniów trzech kluczowych umiejętności: czytania, pisania, liczenia, 
• doskonale wspomagają pracę korekcyjną z dziećmi, które natrafiły na problemy o podłożu wychowawczym lub emocjonalnym. 

Karty pracy oraz interaktywne ćwiczenia dla najmłodszych odnoszą się do zrozumiałych dla dzieci przykładów. Rozwijają zarówno źródłowe i niezbędne do czytania, pisania i liczenia funkcje poznawcze jak i końcowe kompetencje dzieci pozwalające na sprawne czytanie, swobodne wypowiadanie się, czytelne i poprawne pisanie oraz liczenie i rozwiązywanie zadań matematycznych. Ćwiczenia są różnorodne i budzą zainteresowanie dzieci. 
Ćwiczenia i karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą być stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania, a treści w nich zawarte są zgodne z podstawą programową. 
Seria zestawów Umiem to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów. 
Autorami zestawów są specjaliści praktycy z szerokim doświadczeniem, czynnie działający w swoim zawodzie. 

LICENCJA OTWARTA 

 

Załączniki

Szczegóły produktu

Wiek
7-9 lat
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Marka
Ei System