GOSense Dyskalkulia rozwojowa

Kod produktu: 145509
Dostępny

1 490,00 zł­­

Brutto
Opis
GoSense to seria pomocy dydaktycznych i terapeutycznych wychodząca poza relację dziecko-terapeuta lub dziecko-komputer. Dzięki twórczemu wykorzystaniu technologii oraz dołączeniu małych i wielkowymiarowych pomocy, uczestnicy zajęć rozwijają w ciekawej dla zmysłów formie swoje mocne strony i tam gdzie to możliwe korygują obszary problemowe.
Pakiety mogą być wykorzystane w pracy z całą klasą, w wyodrębnionych grupach i indywidualnie. Przeznaczone są dla placówek edukacyjnych i poradni do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 6-10, wspierając równocześnie zaangażowanie rodziców.
Seria sprawdza się przy pracy z dziećmi (lub w klasach obejmujących takie dzieci) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z szeroko rozumianej grupy ryzyka dysleksji rozwojowej obejmującej dysleksję (tu w wąskim znaczeniu), dysgrafię, dysortografię oraz dyskalkulię a także z dziećmi z ADHD. Seria jest również dostosowana do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, jednak dostosowanie to nie polega na specjalnym doborze i przeznaczeniu ćwiczeń, a jedynie na ich ergonomii i metodyce, która nie stawia barier i włącza autystycznych uczniów w proces edukacyjny oraz w funkcjonowanie grupy lub klasy.
Dzieci pracują w ruchu i wzajemnych interakcjach, często manipulując materialnymi lub wirtualnymi przedmiotami, co zapewnia prawdziwą konkretyzację zadań, tak potrzebną na etapie wczesnoszkolnym.

Seria GoSense obejmuje następujące typy zasobów:
o Scenariusze zajęć obejmujące różne typy aktywności indywidualnych, zespołowych oraz angażujących całą grupę dzieci
o Mniejsze elementy kartonowe do pracy na stolikach
o Większe elementy kartonowe, nacinane i dziurkowane do pracy na podłodze
o Inne elementy takie jak: plansze stołowe, plansze plenerowe, sznurki, klocki, kostki, woreczki, kamienie
o Elementy do samodzielnego wydrukowania: karty, elementy gier i zabaw
o Gry i zabawy multimedialne
Licencja jest:
• bezterminowa i obejmuje całą placówkę edukacyjną;
• pozwala na zainstalowanie programu na wszystkich komputerach w tej placówce;
• pozwala też na drukowanie i kopiowanie na użytek placówki materiałów do wydruku zamieszczonych w programie,
• daje dostęp do aktualizacji i uzupełnień aplikacji oraz zasobów.
Wymagania systemowe
Minimalne wymagania sprzętowe to komputer z systemem Windows 7/10 posiadający:
• rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1024 x 768 pikseli (zalecana rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli)
• źródło dźwięku
Program jest przeznaczony przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi i tablicami interaktywnymi.

PUDEŁKO 1
• instrukcja użytkowania A5
• zestaw woreczków do wypełniania i rzucania 4 czarne, 4 białe, 1 czerwony
• 3 zestawy sznureczków po 6 kolorów w każdym (30 cm)
• 3 komplety kamieni po 18 czarnych i 18 białych każdy
• 6 zestawów kości do gry: jedna z kolorami dwie z kropkami-liczbami w każdym
• 3 plansze biurkowe
• 4 zestawy małych kształtów kartonowych w sześciu kolorach każdy (12 formatek do wyciśnięcia)
• zestaw kartonowych elementów: po 4 strzałki oraz po 2 koła, kwadraty, serca, gwiazdy w sześciu wariantach kolorystycznych (18 formatek do wyciśnięcia)
• 6 dużych kartonowych kół w sześciu kolorach (6 formatek do wyciśnięcia)
PUDEŁKO 2
• plansza podłogowa (135x135 cm)
• 1 zestaw sześciu długich sznurków w sześciu kolorach (200 cm)
• 6 zestawów małych kartonowych cyferek i znaków (6 formatek do wyciśnięcia)
• zestaw kartonowych cyfr i znaków matematycznych (6 formatek do wyciśnięcia)
• okrągłe i kwadratowe kartony do budowania postaci i celów w 6 kolorach/deseniach odpowiednio na awersie i rewersie (12 formatek do wyciśnięcia)
• 18 woreczków foliowych na drobne elementy kartonowe
W części cyfrowej:
• 300 ekranów interaktywnych ćwiczeń indywidualnych lub multimedialnych ćwiczeń klasowych
• 150 kart pracy współpracujących z elementami kartonowymi i ćwiczeniami multimedialnymi
W kolejnych aktualizacjach użytkownicy otrzymają dodatkowe materiały.
Licencja
Otwarta licencja dla całej placówki edukacyjnej
Przeznaczenie zestawu
Pakiet łączący obszary ważne w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dyskalkulii rozwojowej:
● funkcje wzrokowe
● orientacja w przestrzeni
● myślenie matematyczne
● uwaga i samokontrola
● koordynacja i motoryka
Zestaw obejmuje interakcyjne ćwiczenia dostosowane do pracy na urządzeniach dotykowych i tablicach multimedialnych, oraz kartonowe gry i zabawy. Całość uzupełniają poradniki materiały do samodzielnego wydrukowania dla nauczycieli i rodziców, w tym karty pracy.
Brak list.
Aby używać list musisz być zalogowany. Logowanie/Rejestracja