GOSense Myślenie matematyczne

Kod produktu: 145503
Oczekujemy na dostawę

690,00 zł­­

Brutto
Opis
GoSense to seria pomocy dydaktycznych i terapeutycznych wychodząca poza relację dziecko-terapeuta lub dziecko-komputer. Dzięki twórczemu wykorzystaniu technologii oraz dołączeniu małych i wielkowymiarowych pomocy, uczestnicy zajęć rozwijają w ciekawej dla zmysłów formie swoje mocne strony i tam gdzie to możliwe korygują obszary problemowe.
Pakiety mogą być wykorzystane w pracy z całą klasą, w wyodrębnionych grupach i indywidualnie. Przeznaczone są dla placówek edukacyjnych i poradni do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 6-10, wspierając równocześnie zaangażowanie rodziców.
Seria sprawdza się przy pracy z dziećmi (lub w klasach obejmujących takie dzieci) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z szeroko rozumianej grupy ryzyka dysleksji rozwojowej obejmującej dysleksję (tu w wąskim znaczeniu), dysgrafię, dysortografię oraz dyskalkulię a także z dziećmi z ADHD. Seria jest również dostosowana do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, jednak dostosowanie to nie polega na specjalnym doborze i przeznaczeniu ćwiczeń, a jedynie na ich ergonomii i metodyce, która nie stawia barier i włącza autystycznych uczniów w proces edukacyjny oraz w funkcjonowanie grupy lub klasy.
Dzieci pracują w ruchu i wzajemnych interakcjach, często manipulując materialnymi lub wirtualnymi przedmiotami, co zapewnia prawdziwą konkretyzację zadań, tak potrzebną na etapie wczesnoszkolnym.

Seria GoSense obejmuje następujące typy zasobów:
o Scenariusze zajęć obejmujące różne typy aktywności indywidualnych, zespołowych oraz angażujących całą grupę dzieci
o Mniejsze elementy kartonowe do pracy na stolikach
o Większe elementy kartonowe, nacinane i dziurkowane do pracy na podłodze
o Inne elementy takie jak: plansze stołowe, plansze plenerowe, sznurki, klocki, kostki, woreczki, kamienie
o Elementy do samodzielnego wydrukowania: karty, elementy gier i zabaw
o Gry i zabawy multimedialne
Licencja jest:
• bezterminowa i obejmuje całą placówkę edukacyjną;
• pozwala na zainstalowanie programu na wszystkich komputerach w tej placówce;
• pozwala też na drukowanie i kopiowanie na użytek placówki materiałów do wydruku zamieszczonych w programie,
• daje dostęp do aktualizacji i uzupełnień aplikacji oraz zasobów.
Wymagania systemowe
Minimalne wymagania sprzętowe to komputer z systemem Windows 7/10 posiadający:
• rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1024 x 768 pikseli (zalecana rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli)
• źródło dźwięku
Program jest przeznaczony przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi i tablicami interaktywnymi.

Co znajduje się w opakowaniu?
● instrukcja użytkowania A5 z numerem seryjnymi i karta rejestracyjną
● 3 komplety kamieni po 18 czarnych i 18 białych każdy
● 6 zestawów kości do gry: jedna z kolorami dwie z kropkami-liczbami w każdym
● 6 plansz biurkowych
● 12 zestawów małych kartonowych cyferek i znaków (12 formatek do wyciśnięcia)
● 6 zestawów małych kształtów kartonowych w sześciu kolorach każdy (18 formatek do wyciśnięcia)
● 6 dużych kartonowych kół w sześciu kolorach (6 formatek do wyciśnięcia)
● 48 woreczków foliowych na drobne elementy kartonowe
W części cyfrowej:
• 100 ekranów interaktywnych ćwiczeń indywidualnych lub multimedialnych ćwiczeń klasowych
• 60 kart pracy współpracujących z elementami kartonowymi i ćwiczeniami multimedialnymi
W kolejnych aktualizacjach użytkownicy otrzymają dodatkowe materiały.
Licencja
Otwarta licencja dla całej placówki edukacyjnej
Przeznaczenie zestawu
Zestaw przeznaczony jest do rozwijania w dzieciach umiejętności myślenia operacyjnego, szczególnie w kontekście rozwiązywania zadań matematycznych.
Ćwiczenia, multimedialne oraz planszowe gry i zabawy kształtują elementarną świadomość stałości (ilości, liczby, kształtu) oraz rozwijają umiejętności:
● odwracania procesów,
● abstrahowania,
● uogólniania,
● uściślania,
● kojarzenia,
● zapamiętywania,
● szacowania wielkości i rzędów wielkości.
Elementem zestawu są też ćwiczenia rozwiązywania problemów metodą wnioskowania, sprawdzania, dowodzenia i wyjaśniania oraz proste gry logiczne i strategiczne w postaci multimedialnej i tradycyjnej.
Brak list.
Aby używać list musisz być zalogowany. Logowanie/Rejestracja