Specjalne Potrzeby Edukacyjne - programy multimedialne

Aktywna Tablica 2020-2024 - dofinansowanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnych

Firma Moje Bambino przygotowała specjalną ofertę produktów obejmującą wszystkie grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami wymienionymi w rozporządzeniu Aktywnej Tablicy na rok 2024. Dodatkowo aktywnie wspieramy placówki w wypełnianiu wniosków, doborze oferowanych przez nas pomocy. Nasi Koordynatorzy ds. Aktywnej Tablicy SPE chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania pod nr telefonu 42 233 79 79. Dojeżdżamy także do szkół, by udzielić pełnego wsparcia na miejscu. Umów się z naszym Koordynatorem mobilnym 667 633 861.

Decydując się na realizację Aktywnej Tablicy wspólnie z Moje Bambino, mają Państwo pewność zakupu wysokiej jakości produktów w atrakcyjnych cenach.

W ramach Aktywnej Tablicy od 2024 roku szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces uczenia mogą ubiegać się o udzielenie pomocy finansowej na pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii. Dotyczy to zarówno szkół podstawowych publicznych, jak i niepublicznych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł, równocześnie organ prowadzący musi zagwarantować dodatkowy wkład własny w wysokości 8 750 zł. Wkład własny może być w formie finansowej lub rzeczowej, dopuszcza się także połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.
W poniższej kategorii sklepu internetowego znajdą Państwo ofertę ułożoną specjalnie pod wysokie wymagania zawarte w rozporządzeniu Aktywna Tablica. Stworzyliśmy także atrakcyjne cenowo zestawy pomocy dydaktycznych dostosowanych dla uczniów z różnymi zaburzeniami, by zapewnić szkołom możliwość pracy z uczniami przez wiele kolejnych lat, bez względu na zaburzenia, z jakimi nowi uczniowie rozpoczną naukę w danej placówce.
Nasza oferta dotycząca rozwoju mowy i kompetencji językowych oraz logopedii jest jedną z najbardziej rozbudowanych na naszym rynku. Obejmuje ona pomoce multimedialne, w tym także naszego autorstwa bez których trudno wyobrazić sobie pracę z uczniem z zaburzeniami mowy. 
Wiele nowych produktów, jak i wysoko cenione przez terapeutów produkty, które już są stosowane w licznych szkołach znajdą Państwo także w kategorii dotyczącej zaburzeń funkcji słuchowych i wzroku. Polecamy szczególnie pakiety, które nie tylko są atrakcyjne cenowo, ale przede wszystkim zostały stworzone z myślą o kompleksowym podejściu do terapii ucznia i z uwzględnieniem różnorodności form pracy.
Wielu uczniów wymaga także pomocy z powodu zaburzeń związanych z koncentracją uwagi, autyzmem, ADHD czy problemami emocjonalnymi. Dofinansowanie pomocy dla tych uczniów zostało także uwzględnione w rozporządzeniu dotyczącym Aktywnej Tablicy 2022. Nasza oferta odpowiada także na te potrzeby szkół.
Sporą grupę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią dzieci z dysleksją i dyskalkulią. Szkoły zainteresowane zakupem pomocy dydaktycznych wspierających dzieci z trudnościami w nauce języka polskiego i matematyki także znajdą w naszym sklepie szeroką ofertę pomocy. Przygotowaliśmy atrakcyjne zestawy, a także wiele nowości, które w pełni odpowiedzą na potrzeby uczniów.
Istotną pozycją w naszej ofercie pomocy skierowanej do Aktywnej Tablicy są pomoce i narzędzia dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC). Polecamy szczególnie nasz nowy produkt Mówik.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów przeznaczonych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które można zakupić z dofinansowania MEN Aktywna Tablica 2024.