Program multimedialny: Czytanie ze zrozumieniem mTalent

Kod produktu: 031852
Dostępny

1 490,00 zł­­

Brutto
Z dniem 2024-04-08 cena produktu uległa zmianie ze względu na wzrost cen od dostawcy.
Opis
Materiały dla nauczyciela
Zestaw multimedialnych ćwiczeń do kształcenia i treningu umiejętności czytania ze zrozumieniem dla uczniów posługujących się językiem polskim lub uczących się języka polskiego jako obcego.

● blisko 1000 ekranów interaktywnych, wspomagających umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, w tym tempo i technikę czytania,

● specjalnie przygotowane i zilustrowane teksty dla uczniów rozpoczynających przygodę z czytaniem (profilaktyka i nauka), a także ze zdiagnozowanymi trudnościami w tym zakresie (np ryzyko dysleksji lub dysleksja),

● materiały interaktywne, grafiki i teksty dostosowane do trzech poziomów trudności,

● poziom pierwszy przeznaczony jest dla uczniów znających litery (w tym wieloznaki) i potrafiących czytać na poziomie elementarnym), którzy będą doskonalić czytanie ze zrozumieniem na najprostszych tekstach oraz rozwijać zasób leksykalny i stwarzać okazję do wypowiadania się; poziomy drugi i trzeci to materiały tekstowe dla uczniów starszych o większym stopniu trudności,

● wyselekcjonowane przez językoznawców, filologów i pedagogów (w tym tych zajmujących się trudnościami w czytaniu u dzieci) teksty, pośród których znajdują się fragmenty literatury polskiej i obcej oraz fragmenty periodyków, teksty użytkowe czy popularnonaukowe,

● ćwiczenia interaktywne uzupełniające pracę z tekstem i kształcącym jego rozumienie oraz usprawniające i kompensujące funkcje poznawcze (wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, koncentrację uwagi),

● materiały interaktywne umożliwiające zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności koniecznych do uzyskiwania pozytywnych efektów pracy na przedmiotach szkolnych oraz przezwyciężanie trudności w uczeniu się,

● zestawy ćwiczeń interaktywnych sprzyjające zwiększeniu kompetencji w obszarze czytania i rozumienia tekstu (od krótszego do dłuższego) oraz poleceń, a także przetwarzania i wykorzystywania informacji w różny sposób,

● teksty do czytania i zestawy ćwiczeń interaktywnych prezentujące materiał, który odwołuje się zarówno do potencjału intelektualnego, jak i emocjonalnego uczniów (co zwiększa ich ciekawość poznawczą i motywację wewnętrzną),

● propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów (np. drukowalne karty, poradnik metodyczny),

● jedyne na polskim rynku oprogramowanie do udzielania konkretnego wsparcia w nauce czytania i prowadzenia terapii pedagogicznej we wspomnianych wyżej obszarach działające na większości dostępnych urządzeń.

Program powstał w oparciu o wiedzę i praktykę prezentowaną przez ekspertów z Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Licencja bezterminowa na 9 stanowisk: 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) i 6 stanowisk offline (praca bez dostępu do Internetu).

Polecane

Polecane

Oczekujemy na dostawę
Monitor insGraf DIGITAL FUTURE 65 + zestaw programów terapeutycznych
ZEST5969

20 668,70 zł­­
Podgląd
Oczekujemy na dostawę
Monitor insGraf DIGITAL FUTURE 65 + zestaw programów terapeutycznych
ZEST5969-0VAT

19 059,80 zł­­
Podgląd
Złóż zamówienie
Profesjonalny gabinet ogólnorozwojowy OPTIMUM
031855

20 500,00 zł­­
Podgląd
Dostępny
Przetwarzanie słuchowe - pakiet pomocy 2
199323

5 197,40 zł­­
Podgląd
Niski stan magazynowy
Dysleksja - pakiet pomocy 2
199329

5 111,90 zł­­
Podgląd
Oczekujemy na dostawę
Przetwarzanie słuchowe - pakiet pomocy 1
199322

5 109,50 zł­­
Podgląd
Oczekujemy na dostawę
Funkcje wzrokowe - pakiet pomocy 1
199324

4 549,10 zł­­
Podgląd
Dostępny
Program multimedialny Trudności w pisaniu mTalent
031902

1 690,00 zł­­
Podgląd