GOSense Dysleksja rozwojowa
  • 145508
  • oczekujemy na dostawę
  • Darmowa dostawa!
1 490,00 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

GoSense to seria pomocy dydaktycznych i terapeutycznych wychodząca poza relację dziecko-terapeuta lub dziecko-komputer. Dzięki twórczemu wykorzystaniu technologii oraz dołączeniu małych i wielkowymiarowych pomocy, uczestnicy zajęć rozwijają w ciekawej dla zmysłów formie swoje mocne strony i tam gdzie to możliwe korygują obszary problemowe.

Pakiety mogą być wykorzystane w pracy z całą klasą, w wyodrębnionych grupach i indywidualnie. Przeznaczone są dla placówek edukacyjnych i poradni do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 6-10, wspierając równocześnie zaangażowanie rodziców.

Seria sprawdza się przy pracy z dziećmi (lub w klasach obejmujących takie dzieci) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z szeroko rozumianej grupy ryzyka dysleksji rozwojowej obejmującej dysleksję (tu w wąskim znaczeniu), dysgrafię, dysortografię oraz dyskalkulię a także z dziećmi z ADHD. Seria jest również dostosowana do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, jednak dostosowanie to nie polega na specjalnym doborze i przeznaczeniu ćwiczeń, a jedynie na ich ergonomii i metodyce, która nie stawia barier i włącza autystycznych uczniów w proces edukacyjny oraz w funkcjonowanie grupy lub klasy.

Dzieci pracują w ruchu i wzajemnych interakcjach, często manipulując materialnymi lub wirtualnymi przedmiotami, co zapewnia prawdziwą konkretyzację zadań, tak potrzebną na etapie wczesnoszkolnym.

Seria GoSense obejmuje następujące typy zasobów:

o Scenariusze zajęć obejmujące różne typy aktywności indywidualnych, zespołowych oraz angażujących całą grupę dzieci

o Mniejsze elementy kartonowe do pracy na stolikach

o Większe elementy kartonowe, nacinane i dziurkowane do pracy na podłodze

o Inne elementy takie jak: plansze stołowe, plansze plenerowe, sznurki, klocki, kostki, woreczki, kamienie

o Elementy do samodzielnego wydrukowania: karty, elementy gier i zabaw

o Gry i zabawy multimedialne

Licencja jest:
• bezterminowa i obejmuje całą placówkę edukacyjną;
• pozwala na zainstalowanie programu na wszystkich komputerach w tej placówce;
• pozwala też na drukowanie i kopiowanie na użytek placówki materiałów do wydruku zamieszczonych w programie,
• daje dostęp do aktualizacji i uzupełnień aplikacji oraz zasobów.

Wymagania systemowe

Minimalne wymagania sprzętowe to komputer z systemem Windows 7/10 posiadający:
• rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1024 x 768 pikseli (zalecana rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli)
• źródło dźwięku

Program jest przeznaczony przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi i tablicami interaktywnymi.

PUDEŁKO 1
• instrukcja użytkowania A5
• zestaw woreczków do wypełniania i rzucania 4 czarne, 4 białe, 1 czerwony
• 3 zestawy sznureczków po 6 kolorów w każdym (30 cm)
• 3 komplety kamieni po 18 czarnych i 18 białych każdy
• 6 zestawów kości do gry: jedna z kolorami dwie z kropkami-liczbami w każdym
• po 4 koła i po 4 kwadraty w każdym z sześciu kolorów (12 formatek do wyciśnięcia)
• 6 dużych kartonowych kół w sześciu kolorach (6 formatek do wyciśnięcia)
• 3 komplety po 12 kartonowych okręgów-twarzy (9 formatek do wyciśnięcia)
• 6 dużych okrągłych kartonów-twarzy (6 formatek do wyciśnięcia)

PUDEŁKO 2
• 1 duża plansza stołowa
• 3 plansze biurkowe
• 3 komplety naklejek do przyklejenia na kartonikach-twarzach
• 1 komplet naklejek do przyklejenia na dużych kartonikach-twarzach
• 12 pałeczek do ćwiczenia dłoni
• 1 zestaw sześciu długich sznurków w sześciu kolorach (200 cm)
• 6 zestawów kartoników ze zwierzątkami (6 formatek do wyciśnięcia)
• 3 zestawy małych kartoników z małymi i z dużymi literami (6 formatek do wyciśnięcia)
• 3 zestawy małych kartoników ortograficznych (3 formatki do wyciśnięcia)
• 3 zestawy dwustronnych kartonów ortograficznych: ch/h, ó/u, ż/rz (9 formatek do wyciśnięcia)
• 1 podwójny zestaw małych kształtów kartonowych w sześciu kolorach każdy (6 formatek do wyciśnięcia)
• okrągłe i kwadratowe kartony do budowania postaci i celów w 6 kolorach/deseniach odpowiednio na awersie i rewersie (12 formatek do wyciśnięcia)
• 18 woreczków foliowych na drobne elementy kartonowe

W części cyfrowej:
• 300 ekranów interaktywnych ćwiczeń indywidualnych lub multimedialnych ćwiczeń klasowych
• 150 kart pracy współpracujących z elementami kartonowymi i ćwiczeniami multimedialnymi

W kolejnych aktualizacjach użytkownicy otrzymają dodatkowe materiały.

Licencja

Otwarta licencja dla całej placówki edukacyjnej

Przeznaczenie zestawu

Pakiet łączący obszary ważne w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej:

● percepcja wzrokowa i słuchowa

● uwaga i samokontrola

● koordynacja i grafomotoryka

● ortografia

Zestaw obejmuje interakcyjne ćwiczenia dostosowane do pracy na urządzeniach dotykowych i tablicach multimedialnych, oraz kartonowe gry i zabawy. Całość uzupełniają poradniki materiały do samodzielnego wydrukowania dla nauczycieli i rodziców, w tym karty pracy.

Szczegóły produktu

Wiek
7-9 lat
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Przeznaczenie
szkoła podstawowa

Mogą Ci się spodobać