GOSense Koncentracja i samokontrola
  • 145504
  • oczekujemy na dostawę
  • Darmowa dostawa!
690,00 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

GoSense to seria pomocy dydaktycznych i terapeutycznych wychodząca poza relację dziecko-terapeuta lub dziecko-komputer. Dzięki twórczemu wykorzystaniu technologii oraz dołączeniu małych i wielkowymiarowych pomocy, uczestnicy zajęć rozwijają w ciekawej dla zmysłów formie swoje mocne strony i tam gdzie to możliwe korygują obszary problemowe.

Pakiety mogą być wykorzystane w pracy z całą klasą, w wyodrębnionych grupach i indywidualnie. Przeznaczone są dla placówek edukacyjnych i poradni do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 6-10, wspierając równocześnie zaangażowanie rodziców.

Seria sprawdza się przy pracy z dziećmi (lub w klasach obejmujących takie dzieci) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z szeroko rozumianej grupy ryzyka dysleksji rozwojowej obejmującej dysleksję (tu w wąskim znaczeniu), dysgrafię, dysortografię oraz dyskalkulię a także z dziećmi z ADHD. Seria jest również dostosowana do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, jednak dostosowanie to nie polega na specjalnym doborze i przeznaczeniu ćwiczeń, a jedynie na ich ergonomii i metodyce, która nie stawia barier i włącza autystycznych uczniów w proces edukacyjny oraz w funkcjonowanie grupy lub klasy.

Dzieci pracują w ruchu i wzajemnych interakcjach, często manipulując materialnymi lub wirtualnymi przedmiotami, co zapewnia prawdziwą konkretyzację zadań, tak potrzebną na etapie wczesnoszkolnym.

Seria GoSense obejmuje następujące typy zasobów:

o Scenariusze zajęć obejmujące różne typy aktywności indywidualnych, zespołowych oraz angażujących całą grupę dzieci

o Mniejsze elementy kartonowe do pracy na stolikach

o Większe elementy kartonowe, nacinane i dziurkowane do pracy na podłodze

o Inne elementy takie jak: plansze stołowe, plansze plenerowe, sznurki, klocki, kostki, woreczki, kamienie

o Elementy do samodzielnego wydrukowania: karty, elementy gier i zabaw

o Gry i zabawy multimedialne

Licencja jest:
• bezterminowa i obejmuje całą placówkę edukacyjną;
• pozwala na zainstalowanie programu na wszystkich komputerach w tej placówce;
• pozwala też na drukowanie i kopiowanie na użytek placówki materiałów do wydruku zamieszczonych w programie,
• daje dostęp do aktualizacji i uzupełnień aplikacji oraz zasobów.

Wymagania systemowe

Minimalne wymagania sprzętowe to komputer z systemem Windows 7/10 posiadający:
• rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1024 x 768 pikseli (zalecana rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli)
• źródło dźwięku

Program jest przeznaczony przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi i tablicami interaktywnymi.

Co znajduje się w opakowaniu?
● instrukcja użytkowania A5 z numerem seryjnymi i karta rejestracyjną
● 3 komplety kamieni po 18 czarnych i 18 białych każdy
● 1 duża plansza stołowa
● 6 kompletów naklejek do przyklejenia na kartonikach-twarzach
● 1 komplet naklejek do przyklejenia na dużych kartonikach-twarzach
● 6 kompletów po 12 kartonowych okręgów-twarzy (18 formatek do wyciśnięcia)
● 6 dużych okrągłych kartonów-twarzy (6 formatek do wyciśnięcia)
● po 4 koła i po 4 kwadraty w każdym z sześciu kolorów (12 formatek do wyciśnięcia)

W części cyfrowej:

• 150 ekranów interaktywnych ćwiczeń indywidualnych lub multimedialnych ćwiczeń klasowych

• 50 kart pracy współpracujących z elementami kartonowymi i ćwiczeniami multimedialnymi
W kolejnych aktualizacjach użytkownicy otrzymają dodatkowe materiały.
Licencja
Otwarta licencja dla całej placówki edukacyjnej
Przeznaczenie zestawu
Trudności z koncentracją uwagi oraz samokontrolą są częstym problemem dzieci dyslektycznych, dzieci z ADHD i w spektrum autyzmu.
Ćwiczenia multimedialne oraz gry i zabawy planszowe oraz wielkowymiarowe rozwijają koncentrację i samokontrolę w aktywności ruchowej, traktując kontrolowany bezruch jako przerywnik dłuższych sekwencji zabawy. Fabuły gier multimedialnych oraz zespołowych zabaw stanowią doskonały bodziec do ćwiczenia i obejmują takie aspekty uwagi jak:
● utrzymanie uwagi w stanie gotowości,
● wyodrębnianie bodźców z pola percepcji,
● tłumienie niepożądanych bodźców,
● analizę bodźca,
● umiejętność przenoszenia uwagi,
● podzielność uwagi.
Ćwiczenia obejmują sytuacje problemowe, odnoszące się tak do zróżnicowanych bodźców w polu uwagi dziecka, jak również do stanu emocjonalnego i świadomości tego stanu u dziecka. Wielowymiarowa analiza czynników percepcyjnych i emocjonalnych, pozwala osiągać dzieciom wyższy poziom samokontroli i uważności.

Szczegóły produktu

Wiek
7-9 lat
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Przeznaczenie
szkoła podstawowa

Mogą Ci się spodobać