Szukasz sprawdzonego merytorycznie, interaktywnego materiału do nauki przy użyciu tabletu, tablicy/monitora interaktywnego?

MULTIMEDIALNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE (MPP)

dla szkoły podstawowej to doskonały pomysł na ciekawą lekcję opartą o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi!

Pełna wersja materiału zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu tematów, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy uczniów przy tablicach/monitorach interaktywnych. Są to gry edukacyjne typu memo i quizy, “Tablice wiedzy”, a także kilkanaście wirtualnych plansz, metody aktywizujące uczniów, które funkcjonują pod nazwą “Razem do tablicy!”. Warto dodać, że każde z zagadnień (tematów) zostało dodatkowo podzielone na trzy typy lekcji:
• „Powtórz wiedzę"
• „Sprawdź się"
• „Czas na test"

Każdy zestaw MPP zawiera 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 użytkowników może korzystać z niego jednocześnie) i mogą one działać na 6 urządzeniach.

Aby móc w pełni korzystać z zasobów wymagany jest dostęp do Internetu.

Istnieje również alternatywna możliwość pracy off-line po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Dokładne instrukcje znajdują się w dostarczonym produkcie.

UWAGA: Aby poza nauczycielami, uczniowie mogli także pracować z zasobami MPP indywidualnie w szkole lub domu (np. poprzez wykonywanie zleconych przez nauczyciela prac domowych ), konieczny jest zakup dodatkowych licencji z dostępem do zasobów MPP dla uczniów (031921-031924).

Jak uczyć (się) z Multimedialnymi Pracowniami Przedmiotowymi?

Liczba możliwości jest ogromna, m.in. można:

- pracować grupowo w klasie przy użyciu tablicy multimedialnej,

- rozwiązywać zadania i powtarzać wiedzę samemu pracując przy komputerze, tablecie czy smartfonie, wystarczy dostęp do Internetu,

- korzystając z różnych typów lekcji zastosować naukę metodą odwróconej klasy,

- wysyłać uczniom lekcje typu "Sprawdź się", a po analizie wyników prowadzić wspólne zajęcia przy pomocy materiałów “Powtórz wiedzę”,

- zadawać lekcje lub wybrane strony jako prace domowe uczniom przy użyciu platformy edukacyjnej Dzwonek.pl i otrzymywać raporty na temat ich postępów,

- pracować bez dostępu do Internetu (mniejsza liczba aktywnych funkcji) po ściągnięciu materiałów MPP za pomocą bezpłatnej aplikacji mLibro na komputer/tablet.

To jednak nie wszystko! Jednym z najważniejszych elementów MPP są “Tablice wiedzy”, gry edukacyjne oraz metody aktywizujące uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą “Razem na tablicy!”.

Razem na Tablicy! czyli pomysły na aktywizację uczniów i rozwój kluczowych umiejętności dotyczących pracy w grupie.

Celem zasobów “Razem na tablicy!” jest umożliwienie pracy grupowej, przeprowadzanie burz mózgów, analiz, sondaży, rozpisywania procesów badawczych - a wszystko to przy pomocy nowoczesnych technologii. Proponujemy Państwu bazę, którą można wykorzystać zarówno do pracy merytorycznej, jak i do badań społecznych, analizy zachowań, głosowań klasowych czy rozwiązywania problemów.

Metody aktywizujące „Razem na Tablicy!” podzielone zostały wg 4 kryteriów:

1) dyskusyjne ● Debata „za i przeciw” ● 3 wersje interaktywnych sondaży 2) metody grupowego podejmowania decyzji ● Analiza SWOT ● Piramida priorytetów ● Poker kryterialny 3) metody grupowego rozwiązywania problemów ● Rybi szkielet ● Metaplan ● Dywanik pomysłów (obecne karteczki) 4) metody uczenia się

● Mówiąca ściana ● Mapa skojarzeń ● Gwiazda pytań Dzięki powyższym, rozwój kompetencji kluczowych uczniów może być kształtowany przy użyciu metod aktywizujących (zamiast podawczych).

WYMAGANIA TECHNICZNE:

Do prawidłowego działania zasobów edukacyjnych MPP sugerowana jest przeglądarka internetowa:
• Chrome - wersja 17 lub wyższa
• Firefox - wersja 4.0 lub wyższa
• Edge (z systemu Windows 10)
• Safari- wersja 5.0 lub wyższa
• iOS Safari – wersja 7 lub wyższa
• Internet Explorer – wersja 11 lub wyższa

Oraz system operacyjny:
• Windows - wersja 7 lub wyższa
• macOS - wersja 10.08 lub wyższa
• iOS - wersja 7.1.2 lub wyższa
• Android - wersja 5 lub wyższa

Pakiet Biologia + Fizyka + Chemia + Matematyka + licencja dla 12 nauczycieli
Wiek
9+
Przeznaczenie
szkoła IV-VIII
Przeznaczenie
pracownie przyrodnicze
Przeznaczenie
szkoła podstawowa

Mogą Ci się spodobać