MPP Geografia, kl. 7-8 - licencja dla 3 nauczycieli

Kod produktu: 031943
Dostępny

849,90 zł­­

Brutto
Opis
Szukasz sprawdzonego merytorycznie, interaktywnego materiału do nauki przy użyciu tabletu, tablicy/monitora interaktywnego?
MULTIMEDIALNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE (MPP)
dla szkoły podstawowej to doskonały pomysł na ciekawą lekcję opartą o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi!
Pełna wersja materiału zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu tematów, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy uczniów przy tablicach/monitorach interaktywnych. Są to gry edukacyjne typu memo i quizy, “Tablice wiedzy”, a także kilkanaście wirtualnych plansz, metody aktywizujące uczniów, które funkcjonują pod nazwą “Razem do tablicy!”. Warto dodać, że każde z zagadnień (tematów) zostało dodatkowo podzielone na trzy typy lekcji:
# „Powtórz wiedzę"
# „Sprawdź się"
# „Czas na test"
Każdy zestaw MPP dla nauczycieli zawiera 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 użytkowników może korzystać z niego jednocześnie) i mogą one działać na 6 urządzeniach. Zestawy dla uczniów zawierają 10 licencji na 24 miesiące.
Aby móc w pełni korzystać z zasobów wymagany jest dostęp do Internetu.
Istnieje również alternatywna możliwość pracy off-line po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Dokładne instrukcje znajdują się w dostarczonym produkcie.
UWAGA: Aby poza nauczycielami, uczniowie mogli także pracować z zasobami MPP indywidualnie w szkole lub domu (np. poprzez wykonywanie zleconych przez nauczyciela prac domowych ), konieczny jest zakup dodatkowych licencji z dostępem do zasobów MPP dla uczniów (031921-031924).
Jak uczyć (się) z Multimedialnymi Pracowniami Przedmiotowymi?
Liczba możliwości jest ogromna, m.in. można:
- pracować grupowo w klasie przy użyciu tablicy multimedialnej,
- rozwiązywać zadania i powtarzać wiedzę samemu pracując przy komputerze, tablecie czy smartfonie, wystarczy dostęp do Internetu,
- korzystając z różnych typów lekcji zastosować naukę metodą odwróconej klasy,
- wysyłać uczniom lekcje typu "Sprawdź się", a po analizie wyników prowadzić wspólne zajęcia przy pomocy materiałów “Powtórz wiedzę”,
- zadawać lekcje lub wybrane strony jako prace domowe uczniom przy użyciu platformy edukacyjnej Dzwonek.pl i otrzymywać raporty na temat ich postępów,
- pracować bez dostępu do Internetu (mniejsza liczba aktywnych funkcji) po ściągnięciu materiałów MPP za pomocą bezpłatnej aplikacji mLibro na komputer/tablet.
To jednak nie wszystko! Jednym z najważniejszych elementów MPP są “Tablice wiedzy”, gry edukacyjne oraz metody aktywizujące uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą “Razem na tablicy!”.
Razem na Tablicy! czyli pomysły na aktywizację uczniów i rozwój kluczowych umiejętności dotyczących pracy w grupie.
Celem zasobów “Razem na tablicy!” jest umożliwienie pracy grupowej, przeprowadzanie burz mózgów, analiz, sondaży, rozpisywania procesów badawczych - a wszystko to przy pomocy nowoczesnych technologii. Proponujemy Państwu bazę, którą można wykorzystać zarówno do pracy merytorycznej, jak i do badań społecznych, analizy zachowań, głosowań klasowych czy rozwiązywania problemów.
Metody aktywizujące „Razem na Tablicy!” podzielone zostały wg 4 kryteriów:
1) dyskusyjne ● Debata „za i przeciw” ● 3 wersje interaktywnych sondaży 2) metody grupowego podejmowania decyzji ● Analiza SWOT ● Piramida priorytetów ● Poker kryterialny 3) metody grupowego rozwiązywania problemów ● Rybi szkielet ● Metaplan ● Dywanik pomysłów (obecne karteczki) 4) metody uczenia się
● Mówiąca ściana ● Mapa skojarzeń ● Gwiazda pytań Dzięki powyższym, rozwój kompetencji kluczowych uczniów może być kształtowany przy użyciu metod aktywizujących (zamiast podawczych).
WYMAGANIA TECHNICZNE:
Do prawidłowego działania zasobów edukacyjnych MPP sugerowana jest przeglądarka internetowa:
# Chrome - wersja 17 lub wyższa
# Firefox - wersja 4.0 lub wyższa
# Edge (z systemu Windows 10)
# Safari- wersja 5.0 lub wyższa
# iOS Safari – wersja 7 lub wyższa
# Internet Explorer – wersja 11 lub wyższa
Oraz system operacyjny:
# Windows - wersja 7 lub wyższa
# macOS - wersja 10.08 lub wyższa
# iOS - wersja 7.1.2 lub wyższa
# Android - wersja 5 lub wyższa


● 20 zagadnień
● 60 lekcji (po 20 lekcji typu „Sprawdź się”, „Czas na test”, „Powtórz wiedzę”)
● Ponad 800 ekranów, m.in. interaktywne zadania, interaktywne testy wiedzy
● materiały audiowizualne i setki ilustracji
● 20 gier dydaktycznych
● multimedialny globus
● multimedialne mapy świata, Polski i Europy
● zestaw interaktywnych plansz wraz z drukowanym

Zagadnienia opracowane w MPP GEOGRAFIA 7-8:
KLASA VII
• Położenie i podział administracyjny Polski
• Klimat Polski
• Rodzaje gleb w Polsce
• Rodzaje lasów w Polsce
• Rodzaje surowców mineralnych
• Gęstość zaludnienia, przyrost naturalny i migracje ludności
• Podział gospodarki na sektory
• Główne uprawy i zwierzęta hodowlane w Polsce
• Walory turystyczne Polski
• Różne regiony geograficzne na mapie Polski
KLASA VIII
• Środowisko przyrodnicze Azji
• Kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach
• Bliski Wschód – gospodarka i cechy kulturowe
• Klimat strefy międzyzwrotnikowej
• Proces pustynnienia w strefie Sahelu
• Rolnictwo w Afryce Zachodniej
• Ekologiczne skutki wylesiania Amazonii
• Rozwój technologii na przykładzie Doliny Krzemowej
• Kultura i środowisko Australii
• Położenie i środowisko przyrodnicze Antarktydy
Brak list.
Aby używać list musisz być zalogowany. Logowanie/Rejestracja