GOSense Funkcje wzrokowe

Kod produktu: 145500
Niski stan magazynowy

799,90 zł­­

Brutto
Opis
Co znajduje się w opakowaniu?
● instrukcja użytkowania A5 z numerem seryjnymi i karta rejestracyjną
● 3 zestawy kamieni po 18 czarnych i 18 białych każdy
● 6 zestawów kości do gry: jedna z kolorami dwie z kropkami-liczbami w każdym
● 1 zestaw sześciu długich sznurków w sześciu kolorach (2 m)
● 6 plansz biurkowych
● 6 zestawów małych kształtów kartonowych w sześciu kolorach każdy (18 formatek do wyciśnięcia)
● duże koła kartonowe w sześciu kolorach (6 formatek do wyciśnięcia)
● 36 woreczków foliowych na drobne elementy kartonowe
W części cyfrowej:

• 250 ekranów interaktywnych ćwiczeń indywidualnych lub multimedialnych ćwiczeń klasowych

• 50 kart pracy współpracujących z elementami kartonowymi i ćwiczeniami multimedialnymi
W kolejnych aktualizacjach użytkownicy otrzymają dodatkowe materiały.
Licencja
Otwarta licencja dla całej placówki edukacyjnej
Przeznaczenie zestawu
Zestaw przeznaczony do kształtowania percepcji oraz pamięci wzrokowej obejmuje ćwiczenia interaktywne dostosowane do tablic multimedialnych, grupowe gry i zabawy planszowe oraz karty pracy, tworzące razem komplementarny zestaw materiałów dydaktycznych.
Zawiera ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej w obszarach takich jak:
● kolory,
● kształty,
● desenie,
● kierunki,
● wielkości,
● proporcje,
● rozmieszczenie na płaszczyźnie,
● rozmieszczenie w przestrzeni.
Materiał zawiera warstwę tematyczną i warstwę abstrakcyjną (prowadzącą do znaków i liter).

GoSense to seria pomocy dydaktycznych i terapeutycznych wychodząca poza relację dziecko-terapeuta lub dziecko-komputer. Dzięki twórczemu wykorzystaniu technologii oraz dołączeniu małych i wielkowymiarowych pomocy, uczestnicy zajęć rozwijają w ciekawej dla zmysłów formie swoje mocne strony i tam gdzie to możliwe korygują obszary problemowe.

Pakiety mogą być wykorzystane w pracy z całą klasą, w wyodrębnionych grupach i indywidualnie. Przeznaczone są dla placówek edukacyjnych i poradni do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 6-10, wspierając równocześnie zaangażowanie rodziców.

Seria sprawdza się przy pracy z dziećmi (lub w klasach obejmujących takie dzieci) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z szeroko rozumianej grupy ryzyka dysleksji rozwojowej obejmującej dysleksję (tu w wąskim znaczeniu), dysgrafię, dysortografię oraz dyskalkulię a także z dziećmi z ADHD. Seria jest również dostosowana do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, jednak dostosowanie to nie polega na specjalnym doborze i przeznaczeniu ćwiczeń, a jedynie na ich ergonomii i metodyce, która nie stawia barier i włącza autystycznych uczniów w proces edukacyjny oraz w funkcjonowanie grupy lub klasy.

Dzieci pracują w ruchu i wzajemnych interakcjach, często manipulując materialnymi lub wirtualnymi przedmiotami, co zapewnia prawdziwą konkretyzację zadań, tak potrzebną na etapie wczesnoszkolnym.

Seria GoSense obejmuje następujące typy zasobów:

o Scenariusze zajęć obejmujące różne typy aktywności indywidualnych, zespołowych oraz angażujących całą grupę dzieci

o Mniejsze elementy kartonowe do pracy na stolikach

o Większe elementy kartonowe, nacinane i dziurkowane do pracy na podłodze

o Inne elementy takie jak: plansze stołowe, plansze plenerowe, sznurki, klocki, kostki, woreczki, kamienie

o Elementy do samodzielnego wydrukowania: karty, elementy gier i zabaw

o Gry i zabawy multimedialne

Licencja jest:
• bezterminowa i obejmuje całą placówkę edukacyjną;
• pozwala na zainstalowanie programu na wszystkich komputerach w tej placówce;
• pozwala też na drukowanie i kopiowanie na użytek placówki materiałów do wydruku zamieszczonych w programie,
• daje dostęp do aktualizacji i uzupełnień aplikacji oraz zasobów.

Wymagania systemowe

Minimalne wymagania sprzętowe to komputer z systemem Windows 7 lub nowszy posiadający:
• rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1024 x 768 pikseli (zalecana rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli)
• źródło dźwięku

Program jest przeznaczony przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi i tablicami interaktywnymi.

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę