Pakiet 3: Ćwiczę, piszę, liczę
 • Pakiet 3: Ćwiczę, piszę, liczę
 • Pakiet 3: Ćwiczę, piszę, liczę
 • Pakiet 3: Ćwiczę, piszę, liczę
 • Pakiet 3: Ćwiczę, piszę, liczę
 • Pakiet 3: Ćwiczę, piszę, liczę
 • Pakiet 3: Ćwiczę, piszę, liczę
 • Pakiet 3: Ćwiczę, piszę, liczę
 • Pakiet 3: Ćwiczę, piszę, liczę
 • Pakiet 3: Ćwiczę, piszę, liczę
 • Pakiet 3: Ćwiczę, piszę, liczę
 • Pakiet 3: Ćwiczę, piszę, liczę
 • 110129
 • oczekujemy na dostawę
 • Darmowa dostawa!
4 499,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Pakiet programów multimedialnych przeznaczony dla terapeutów prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi w wieku szkolnym.

W zestawie znajdują się programy:

 • Matświat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO
 •  Dysleksja PRO

MatŚwiat i Dysleksja to zestaw najlepszych na rynku programów multimedialnych wspomagających diagnozę i terapię przyczyn niepowodzeń szkolnych wynikających z trudności w nauce czytania, pisania i liczenia.
 

Matświat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO

Multimedialne oprogramowanie rozwijające predyspozycje matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie.

MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA to: 

 • najobszerniejszy na polskim rynku produkt dla dzieci z dyskalkulią,
 • program opracowany przez europejskich specjalistów,
 • 5 części, tysiące ćwiczeń interaktywnych, ponad 1300 kart pracy,
 • deklaracja zgodności WE WYROBU MEDYCZNEGO,
 • produkt zgodny z nową podstawą programową,
 • drukarka w zestawie,
 • inteligentna aplikacja – materiał treningowy dobierany wedle umiejętności dziecka,
 • materiał realizujący jednocześnie zagadnienia z edukacji przyrodniczej.

Pomoc terapeutyczna składa się z pięciu programów, z których każdy może zostać przypisany do określonej grupy wiekowej (zgodnie z wymogami podstawy programowej). Ponieważ przy tworzeniu serii zastosowano podejście problemowe i każdy program dotyczy wybranych zagadnień matematycznych, to w praktyce można stosować je w pracy z uczniami w dowolnym wieku.

Seria eduSensus MATEMATYKA - MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO jest skierowana do nauczycieli matematyki oraz terapeutów zajmujących się profilaktyką i terapią zaburzeń umiejętności matematycznych. Pomaga w nauczaniu matematyki na poziomie szkoły podstawowej, szczególnie w przypadku występowania u uczniów trudności w zakresie zdobywania umiejętności matematycznych.                                

Pomoce multimedialne  MATŚWIAT umożliwiają:

 • przeprowadzenie przesiewowej diagnozy dotyczącej trudności matematycznych,
 • wspomaganie terapii pedagogicznej np. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • urozmaicenie zajęć dydaktycznych, na których dzieci kształtują umiejętności matematyczne,
 • urozmaicenie zajęć wyrównujących braki wiedzy z zakresu matematyki (zajęcia wyrównawcze),
 • korzystanie z ponad 1000 kart pracy obejmujących materiał uzupełniający program multimedialny.

 

MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO obejmuje: 

 • cz.1: Działania na liczbach 1-20,
 • cz.2: Działania na liczbach do 100,
 • cz.3: Działania na liczbach do 1000,
 • cz.4: Działania na liczbach wielocyfrowych - ułamki dziesiętne,
 • cz.5: Działania na liczbach wielocyfrowych - ułamki, procenty, czas, miary i wagi,
 • zestaw pomocy dydaktycznych uzupełniających materiał multimedialny.

Każda część serii rozgrywa się na jednym z kontynentów (Europa, Afryka, Azja, Ameryka Północna, Australia), a poszczególne zadania są pod wizerunkami zwierząt występujących w danym obszarze graficznym. W ten sposób dziecko równocześnie zdobywa dodatkową wiedzę.

Pakiet MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 

Cele terapeutyczne programu:

 • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • doskonalenie umiejętności szacowania, liczenia, czytania znaków matematycznych, rozumienia pojęć związanych z matematyką, zależności matematycznych i innych obszarów z tego zakresu,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
 • rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,
 • mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
 • wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,
 • dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,
 • rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,
 • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko,
 • monitorowanie postępów (Aplikacja Nauczyciela).

Proponowane ćwiczenia są ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, mogą być jednak jedynie sugestią w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele.

Program MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1-3) oraz wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 

DYSLEKSJA PRO:

składa się z 4 części:

 • Ocena ryzyka dysleksji - moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji;
 • Litery - moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6-8 lat;
 • Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat;
 • Trening słuchania, czytania i pisania cz.1 – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat.

Produkt DYSLEKSJA PRO wspomaga rozwój konkretnych sprawności i obszarów

 • funkcje słuchowo-językowe,
 • funkcje wzrokowe,
 • nauka liter,
 • czytanie, pisanie
 • motoryka mała i duża
 • percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa,
 • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,
 • grafomotoryka,
 • znajomość stosunków przestrzennych, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,
 • kształtowanie analizy i syntezy językowej,
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego,
 • kształtowanie kompetencji syntaktycznych,
 • koncentracja, pamięć i uwaga

Program DYSLEKSJA PRO wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1-3) oraz wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Programy współpracują również z:

 • tablicą interaktywną
 • komputerem z panelem dotykowym

WYMAGANIA TECHNICZNE:

 • System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32bit i 64 bit
 • Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit)
 • Procesor: 2,8 gigaherca (GHz)
 • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
 • Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki, Port USB 2.0
 • Mikrofon
 • Ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu.
 • Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player.

 

Szczegóły produktu

Wiek
7-9 lat
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Przeznaczenie
szkoła podstawowa