Multimedialne Pracownie Przedmiotowe Chemia, kl. 7-8 - licencja dla 10 uczniów - produkt stanowi uzupełnienie produktu o kodzie 031918 MPP Chemia, kl. 7-8 - licencja dla nauczycieli.

Zakup licencji dla uczniów umożliwia dzieciom pracę indywidualną w szkole lub domu (np. poprzez wykonywanie zleconych przez nauczyciela prac domowych). 

Szukasz sprawdzonego merytorycznie, interaktywnego materiału do nauki przy użyciu tabletu, tablicy/monitora interaktywnego?
MULTIMEDIALNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE (MPP)
dla szkoły podstawowej to doskonały pomysł na ciekawą lekcję opartą o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi!
Pełna wersja materiału zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu tematów, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy uczniów przy tablicach/monitorach interaktywnych. Są to gry edukacyjne typu memo i quizy, “Tablice wiedzy”, a także kilkanaście wirtualnych plansz, metody aktywizujące uczniów, które funkcjonują pod nazwą “Razem do tablicy!”. Warto dodać, że każde z zagadnień (tematów) zostało dodatkowo podzielone na trzy typy lekcji: 
# „Powtórz wiedzę"
# „Sprawdź się" 
# „Czas na test"
 

Każdy zestaw MPP zawiera 10 licencji dla uczniów na 24 miesiące.
 

Aby móc w pełni korzystać z zasobów wymagany jest dostęp do Internetu.
Istnieje również alternatywna możliwość pracy off-line po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Dokładne instrukcje znajdują się w dostarczonym produkcie.
 
Jak uczyć (się) z Multimedialnymi Pracowniami Przedmiotowymi?
Liczba możliwości jest ogromna, m.in. można: 
- pracować grupowo w klasie przy użyciu tablicy multimedialnej, 
- rozwiązywać zadania i powtarzać wiedzę samemu pracując przy komputerze, tablecie czy smartfonie, wystarczy dostęp do Internetu, 
- korzystając z różnych typów lekcji zastosować naukę metodą odwróconej klasy, 
- wysyłać uczniom lekcje typu "Sprawdź się", a po analizie wyników prowadzić wspólne zajęcia przy pomocy materiałów “Powtórz wiedzę”, 
- zadawać lekcje lub wybrane strony jako prace domowe uczniom przy użyciu platformy edukacyjnej Dzwonek.pl i otrzymywać raporty na temat ich postępów, 
- pracować bez dostępu do Internetu (mniejsza liczba aktywnych funkcji) po ściągnięciu materiałów MPP za pomocą bezpłatnej aplikacji mLibro na komputer/tablet.
 

To jednak nie wszystko! Jednym z najważniejszych elementów MPP są “Tablice wiedzy”, gry edukacyjne oraz metody aktywizujące uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą “Razem na tablicy!”.
Razem na Tablicy! czyli pomysły na aktywizację uczniów i rozwój kluczowych umiejętności dotyczących pracy w grupie.
Celem zasobów “Razem na tablicy!” jest umożliwienie pracy grupowej, przeprowadzanie burz mózgów, analiz, sondaży, rozpisywania procesów badawczych - a wszystko to przy pomocy nowoczesnych technologii. Proponujemy Państwu bazę, którą można wykorzystać zarówno do pracy merytorycznej, jak i do badań społecznych, analizy zachowań, głosowań klasowych czy rozwiązywania problemów.
 

Metody aktywizujące „Razem na Tablicy!” podzielone zostały wg 4 kryteriów:
1) dyskusyjne ● Debata „za i przeciw” ● 3 wersje interaktywnych sondaży

2) metody grupowego podejmowania decyzji ● Analiza SWOT ● Piramida priorytetów ● Poker kryterialny

3) metody grupowego rozwiązywania problemów ● Rybi szkielet ● Metaplan ● Dywanik pomysłów (obecne karteczki)

4) metody uczenia się
● Mówiąca ściana ● Mapa skojarzeń ● Gwiazda pytań Dzięki powyższym, rozwój kompetencji kluczowych uczniów może być kształtowany przy użyciu metod aktywizujących (zamiast podawczych).
 

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Do prawidłowego działania zasobów edukacyjnych MPP sugerowana jest przeglądarka internetowa:
# Chrome - wersja 17 lub wyższa
# Firefox - wersja 4.0 lub wyższa
# Edge (z systemu Windows 10)
# Safari- wersja 5.0 lub wyższa
# iOS Safari – wersja 7 lub wyższa
# Internet Explorer – wersja 11 lub wyższa
Oraz system operacyjny:
# Windows - wersja 7 lub wyższa
# macOS - wersja 10.08 lub wyższa
# iOS - wersja 7.1.2 lub wyższa
# Android - wersja 5 lub wyższa

Wiek
9+
Przeznaczenie
szkoła IV-VIII
Przeznaczenie
pracownie przyrodnicze
Przeznaczenie
szkoła podstawowa

Mogą Ci się spodobać