• 145019
  • dostępny
  • Darmowa dostawa!
1 399,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny do pracy z uczniami klas 0-3, wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

Program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia. Licencja otwarta. 

Oszczędzisz czas i zbierzesz potrzebne informacje w jednym miejscu! 

Dzięki Aplikacji nauczyciela przeprowadzisz szereg diagnoz, zaplanujesz zajęcia z uczniami wymagającymi wsparcia, zarejestrujesz ich wyniki oraz przeanalizujesz efekty pracy z uczniem. 

Aplikacja nauczyciela umożliwia także przeprowadzenie wstępnej diagnozy pedagogicznej z orientacyjną oceną gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii. 

Celnie zdiagnozujesz, jakiego wsparcia potrzebują Twoi uczniowie! 

Zestaw gotowych testów diagnostycznych, przygotowanych przez specjalistów, koncentruje się na pięciu kluczowych dla rozwoju umiejętnościach matematycznych w obszarach: 
• myślenia przedoperacyjnego i operacyjnego, 
• percepcji, 
• samokontroli i koncentracji, 
• pamięci operacyjno-proceduralnej, 
• myślenia przyczynowo-skutkowego oraz orientacji w czasie i przestrzeni. 

Wybierzesz atrakcyjne ćwiczenia z gotowej bazy! 

Po postawieniu diagnozy ryzyka dyskalkulii możesz planować zajęcia terapeutyczne, wyznaczając uczniom odpowiednie zestawy ćwiczeń. 
Twoi uczniowie mogą rozwijać umiejętności matematyczne przy pomocy interaktywnych ćwiczeń multimedialnych, a także zadań wykonywanych na wydrukowanych z programu kartach pracy. Dzięki temu w krótkim czasie mają szansę opanować i rozwinąć: 
• syntezę i analizę wzrokową, 
• myślenie przyczynowo-skutkowe, 
• orientację w przestrzeni, 
• spostrzegawczość i koncentrację uwagi, 
• kształty cyfr oraz znaków matematycznych, 
• myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, 
• pamięć. 

Program zawiera: 
• 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych, 
• 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, 
• 22 ćwiczenia filmowe, 
• 11 interaktywnych gier i zabaw, 
• 163 karty pracy. 

Zestaw Eduterapeutica dyskalkulia zawiera: 
• płytę DVD-ROM z programem, 
• poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi, 
• wydrukowany komplet kart pracy - aż 157 kart!, 
• komplet kolorowych naklejek, 
• 20 kart z tabliczką mnożenia, 
• zestaw nowych, autorskich pomocy tradycyjnych - Karty matematyczne oraz Domino. 

Eduterapeutica jest pomocna w pracy z dziećmi w wieku 8-12 lat, przebywającymi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych, a w przypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego - również w starszym wieku. 

Program pomaga w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów: 
• z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego, 
• niewielkimi problemami widzenia i słyszenia, 
• różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD), 
• problemami ze spektrum autyzmu. 

Już 6 000 szkół korzysta z programów Eduterapeutica!


Szczegóły produktu

Wiek
7-9 lat
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Marka
Ei System