• 110050
 • oczekujemy na dostawę
 • Darmowa dostawa!
2 499,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Matświat – Terapia pedagogiczna Pro to multimedialna pomoc rozwijające predyspozycje matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie.

Najważniejsze cechy programu:

 • na polskim rynku produkt dla dzieci z dyskalkulią,
 • opracowany przez europejskich specjalistów,
 • 5 części, tysiące ćwiczeń interaktywnych, ponad 1300 kart pracy,
 • deklaracja zgodności WE WYROBU MEDYCZNEGO,
 • produkt zgodny z nową podstawą programową,
 • w zestawie,
 • inteligentna aplikacja – materiał treningowy dobierany wedle umiejętności dziecka,
 • materiał realizujący jednocześnie zagadnienia z edukacji przyrodniczej.

Seria składa się z pięciu programów, z których każdy może zostać przypisany do określonej grupy wiekowej (zgodnie z wymogami podstawy programowej). Ponieważ przy tworzeniu serii zastosowano podejście problemowe i każdy program dotyczy wybranych zagadnień matematycznych, to w praktyce można stosować je w pracy z uczniami w dowolnym wieku.

Produkt skierowany jest do nauczycieli matematyki oraz terapeutów zajmujących się profilaktyką i terapią zaburzeń umiejętności matematycznych. Pomaga w nauczaniu matematyki na poziomie szkoły podstawowej, szczególnie w przypadku występowania u uczniów trudności w zakresie zdobywania umiejętności matematycznych.

Seria multimedialnych programów MATŚWIAT umożliwia:

 • przeprowadzenie przesiewowej diagnozy dotyczącej trudności matematycznych,
 • wspomaganie terapii pedagogicznej np. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • urozmaicenie zajęć dydaktycznych, na których dzieci kształtują umiejętności matematyczne,
 • urozmaicenie zajęć wyrównujących braki wiedzy z zakresu matematyki (zajęcia wyrównawcze),
 • korzystanie z ponad 1000 kart pracy obejmujących materiał uzupełniający program multimedialny.

MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO obejmuje: 

 • cz.1: Działania na liczbach 1-20,
 • cz.2: Działania na liczbach do 100,
 • cz.3: Działania na liczbach do 1000,
 • cz.4: Działania na liczbach wielocyfrowych - ułamki dziesiętne,
 • cz.5: Działania na liczbach wielocyfrowych - ułamki, procenty, czas, miary i wagi,
 • zestaw pomocy dydaktycznych uzupełniających materiał multimedialny.

Każda część serii rozgrywa się na jednym z kontynentów (Europa, Afryka, Azja, Ameryka Północna, Australia), a poszczególne zadania są pod wizerunkami zwierząt występujących w danym obszarze graficznym. W ten sposób dziecko równocześnie zdobywa dodatkową wiedzę.

 

Model pracy z programem:

 • Test wstępny (w wersji elektronicznej z dołączonym modułem diagnostycznym) – można go przeprowadzić, aby sprawdzić, czy dziecko poradzi sobie z zagadnieniami zawartymi w danej partii materiału. W zależności od wyników można przeprowadzić rozmowę diagnostyczną.
 • Krótka powtórka – każde zajęcia rozpoczynają się od ćwiczeń powtórzeniowych trwających zwykle około 5 minut; pozwala to na szybkie przypomnienie zagadnień omawianych wcześniej.
 • Wprowadzenie – omówienie nowych zagadnień oraz rozwiązywanie ćwiczeń utrwalających pod opieką nauczyciela.
 • Samodzielne ćwiczenia – dziecko rozwiązuje zadania multimedialne lub ćwiczenia z arkuszy.
 • Dodatkowe wskazówki – jeśli dziecko ma nadal problemy z opanowaniem jakichś zagadnień, należy wykonać dodatkowe ćwiczenia utrwalające.
 • Test końcowy (w wersji elektronicznej z dołączonym modułem diagnostycznym) – można go wykonać po omówieniu danej partii materiału, aby sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności.
   

WYBRANE EKRANY:

eduSensus MatŚwiat ekran 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Cele terapeutyczne programu:

 • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • doskonalenie umiejętności szacowania, liczenia, czytania znaków matematycznych, rozumienia pojęć związanych z matematyką, zależności matematycznych i innych obszarów z tego zakresu,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
 • rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,
 • mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
 • wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,
 • dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,
 • rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,
 • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko,
 • monitorowanie postępów (Aplikacja Nauczyciela).

Proponowane ćwiczenia są ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, mogą być jednak jedynie sugestią w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. 

Program MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1-3) oraz wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Program współpracuje również z:

 • tablicą interaktywną,
 • komputerem z panelem dotykowym.

Wymagania techniczne:

System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32bit i 64 bit
Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit)
Procesor: 2,8 gigaherca (GHz)
Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki, Port USB 2.0
Ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu.
Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player.

Szczegóły produktu

Wiek
7-9 lat
Wiek
9+
Przeznaczenie
szkoła IV-VIII
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Marka
EduSensus