eduSensus Matświat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO
 • eduSensus Matświat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO
 • eduSensus Matświat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO
 • eduSensus Matświat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO
 • eduSensus Matświat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO
 • eduSensus Matświat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO
 • eduSensus Matświat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO
 • 110050
 • oczekujemy na dostawę
 • Darmowa dostawa!
2 499,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Matświat – Terapia pedagogiczna Pro to multimedialna pomoc rozwijające predyspozycje matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie.

Najważniejsze cechy programu:

 • na polskim rynku produkt dla dzieci z dyskalkulią,
 • opracowany przez europejskich specjalistów,
 • 5 części, tysiące ćwiczeń interaktywnych, ponad 1300 kart pracy,
 • deklaracja zgodności WE WYROBU MEDYCZNEGO,
 • produkt zgodny z nową podstawą programową,
 • w zestawie,
 • inteligentna aplikacja – materiał treningowy dobierany wedle umiejętności dziecka,
 • materiał realizujący jednocześnie zagadnienia z edukacji przyrodniczej.

Seria składa się z pięciu programów, z których każdy może zostać przypisany do określonej grupy wiekowej (zgodnie z wymogami podstawy programowej). Ponieważ przy tworzeniu serii zastosowano podejście problemowe i każdy program dotyczy wybranych zagadnień matematycznych, to w praktyce można stosować je w pracy z uczniami w dowolnym wieku.

Produkt skierowany jest do nauczycieli matematyki oraz terapeutów zajmujących się profilaktyką i terapią zaburzeń umiejętności matematycznych. Pomaga w nauczaniu matematyki na poziomie szkoły podstawowej, szczególnie w przypadku występowania u uczniów trudności w zakresie zdobywania umiejętności matematycznych.

Seria multimedialnych programów MATŚWIAT umożliwia:

 • przeprowadzenie przesiewowej diagnozy dotyczącej trudności matematycznych,
 • wspomaganie terapii pedagogicznej np. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • urozmaicenie zajęć dydaktycznych, na których dzieci kształtują umiejętności matematyczne,
 • urozmaicenie zajęć wyrównujących braki wiedzy z zakresu matematyki (zajęcia wyrównawcze),
 • korzystanie z ponad 1000 kart pracy obejmujących materiał uzupełniający program multimedialny.

MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO obejmuje: 

 • cz.1: Działania na liczbach 1-20,
 • cz.2: Działania na liczbach do 100,
 • cz.3: Działania na liczbach do 1000,
 • cz.4: Działania na liczbach wielocyfrowych - ułamki dziesiętne,
 • cz.5: Działania na liczbach wielocyfrowych - ułamki, procenty, czas, miary i wagi,
 • zestaw pomocy dydaktycznych uzupełniających materiał multimedialny.

Każda część serii rozgrywa się na jednym z kontynentów (Europa, Afryka, Azja, Ameryka Północna, Australia), a poszczególne zadania są pod wizerunkami zwierząt występujących w danym obszarze graficznym. W ten sposób dziecko równocześnie zdobywa dodatkową wiedzę.

 

Model pracy z programem:

 • Test wstępny (w wersji elektronicznej z dołączonym modułem diagnostycznym) – można go przeprowadzić, aby sprawdzić, czy dziecko poradzi sobie z zagadnieniami zawartymi w danej partii materiału. W zależności od wyników można przeprowadzić rozmowę diagnostyczną.
 • Krótka powtórka – każde zajęcia rozpoczynają się od ćwiczeń powtórzeniowych trwających zwykle około 5 minut; pozwala to na szybkie przypomnienie zagadnień omawianych wcześniej.
 • Wprowadzenie – omówienie nowych zagadnień oraz rozwiązywanie ćwiczeń utrwalających pod opieką nauczyciela.
 • Samodzielne ćwiczenia – dziecko rozwiązuje zadania multimedialne lub ćwiczenia z arkuszy.
 • Dodatkowe wskazówki – jeśli dziecko ma nadal problemy z opanowaniem jakichś zagadnień, należy wykonać dodatkowe ćwiczenia utrwalające.
 • Test końcowy (w wersji elektronicznej z dołączonym modułem diagnostycznym) – można go wykonać po omówieniu danej partii materiału, aby sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności.
   

WYBRANE EKRANY:

eduSensus MatŚwiat ekran 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Cele terapeutyczne programu:

 • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • doskonalenie umiejętności szacowania, liczenia, czytania znaków matematycznych, rozumienia pojęć związanych z matematyką, zależności matematycznych i innych obszarów z tego zakresu,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
 • rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,
 • mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
 • wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,
 • dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,
 • rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,
 • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko,
 • monitorowanie postępów (Aplikacja Nauczyciela).

Proponowane ćwiczenia są ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, mogą być jednak jedynie sugestią w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. 

Program MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1-3) oraz wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Program współpracuje również z:

 • tablicą interaktywną,
 • komputerem z panelem dotykowym.

Wymagania techniczne:

System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32bit i 64 bit
Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit)
Procesor: 2,8 gigaherca (GHz)
Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki, Port USB 2.0
Ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu.
Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player.

Wiek
7-9 lat
Wiek
9+
Przeznaczenie
szkoła IV-VIII
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Marka
EduSensus