Opis

Przestrzeń sprzyjająca realizacji procesu nauczania wg pedagogiki planu daltońskiego powinna być mobilna i w łatwy sposób dostosowywać się do potrzeb podejmowanych działań. Polecamy meble z kolekcji Quadro lub Flexi, umożliwiające swobodne i funkcjonalne dostosowanie przestrzeni, która ma wspomagać proces edukacyjny.

 

Publikacje i pomoce do planu daltońskiego znajdą Państwo tutaj:

https://www.mojebambino.pl/302-plan-daltonski

Instytucją upoważnioną do nadawania certyfikatów Placówki Daltońskiej w Polsce jest Polskie Stowarzyszenie Dalton. Na stronie www.dalton.org.pl znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat planu daltońskiego.

 Informacje, wywiady i ciekawe artykuły dotyczące planu daltońskiego na www.plandaltonski.pl

Twórczynią planu daltońskiego jest Helen Parkhurst, która oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:
1. Nauka wolności
2. Nauka samodzielności
3. Nauka współpracy

Pedagogika planu daltońskiego dobrze przygotowuje dzieci do życia społecznego, wyposaża uczniów w umiejętności, które pozwolą im radzić sobie z różnymi problemami na kolejnych etapach edukacji oraz w życiu dorosłym. Plan daltoński wykorzystuje w sposób świadomy i planowy naturalną potrzebę aktywności dziecka. Pokazuje m.in.: jak kształtować u uczniów odpowiedzialność, jak budować wysoką samoocenę dziecka, w jaki sposób indywidualizować pracę z uczniem. Plan daltoński uczy uczniów dokładności i systematyczności, pobudza do samodzielnego myślenia i działania, pozwala poznać wartość czasu, rozwija zainteresowania i zamiłowanie do nauki.

 Poniżej znajduje się lista produktów wykorzystanych w aranżacji sali.

Szczegóły produktu

Zestaw zawiera