MPP Godzina wychowawcza, kl. 7-8 - licencja dla 3 nauczycieli i 30 uczniów

Kod produktu: 031926
Dostępny

1 259,90 zł­­

Brutto
Opis
Szukasz sprawdzonego merytorycznie, interaktywnego materiału do nauki przy użyciu tabletu, tablicy/monitora interaktywnego?
MULTIMEDIALNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE (MPP)
dla szkoły podstawowej to doskonały pomysł na ciekawą lekcję opartą o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi!
Pełna wersja materiału zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu tematów, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy uczniów przy tablicach/monitorach interaktywnych. Są to gry edukacyjne typu memo i quizy, “Tablice wiedzy”, a także kilkanaście wirtualnych plansz, metody aktywizujące uczniów, które funkcjonują pod nazwą “Razem do tablicy!”. Warto dodać, że każde z zagadnień (tematów) zostało dodatkowo podzielone na trzy typy lekcji:
# „Powtórz wiedzę"
# „Sprawdź się"
# „Czas na test"
Każdy zestaw MPP dla nauczycieli zawiera 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 użytkowników może korzystać z niego jednocześnie) i mogą one działać na 6 urządzeniach. Zestawy dla uczniów zawierają 10 licencji na 24 miesiące.
Aby móc w pełni korzystać z zasobów wymagany jest dostęp do Internetu.
Istnieje również alternatywna możliwość pracy off-line po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Dokładne instrukcje znajdują się w dostarczonym produkcie.
UWAGA: Aby poza nauczycielami, uczniowie mogli także pracować z zasobami MPP indywidualnie w szkole lub domu (np. poprzez wykonywanie zleconych przez nauczyciela prac domowych ), konieczny jest zakup dodatkowych licencji z dostępem do zasobów MPP dla uczniów (031921-031924).
Jak uczyć (się) z Multimedialnymi Pracowniami Przedmiotowymi?
Liczba możliwości jest ogromna, m.in. można:
- pracować grupowo w klasie przy użyciu tablicy multimedialnej,
- rozwiązywać zadania i powtarzać wiedzę samemu pracując przy komputerze, tablecie czy smartfonie, wystarczy dostęp do Internetu,
- korzystając z różnych typów lekcji zastosować naukę metodą odwróconej klasy,
- wysyłać uczniom lekcje typu "Sprawdź się", a po analizie wyników prowadzić wspólne zajęcia przy pomocy materiałów “Powtórz wiedzę”,
- zadawać lekcje lub wybrane strony jako prace domowe uczniom przy użyciu platformy edukacyjnej Dzwonek.pl i otrzymywać raporty na temat ich postępów,
- pracować bez dostępu do Internetu (mniejsza liczba aktywnych funkcji) po ściągnięciu materiałów MPP za pomocą bezpłatnej aplikacji mLibro na komputer/tablet.
To jednak nie wszystko! Jednym z najważniejszych elementów MPP są “Tablice wiedzy”, gry edukacyjne oraz metody aktywizujące uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą “Razem na tablicy!”.
Razem na Tablicy! czyli pomysły na aktywizację uczniów i rozwój kluczowych umiejętności dotyczących pracy w grupie.
Celem zasobów “Razem na tablicy!” jest umożliwienie pracy grupowej, przeprowadzanie burz mózgów, analiz, sondaży, rozpisywania procesów badawczych - a wszystko to przy pomocy nowoczesnych technologii. Proponujemy Państwu bazę, którą można wykorzystać zarówno do pracy merytorycznej, jak i do badań społecznych, analizy zachowań, głosowań klasowych czy rozwiązywania problemów.
Metody aktywizujące „Razem na Tablicy!” podzielone zostały wg 4 kryteriów:
1) dyskusyjne ● Debata „za i przeciw” ● 3 wersje interaktywnych sondaży 2) metody grupowego podejmowania decyzji ● Analiza SWOT ● Piramida priorytetów ● Poker kryterialny 3) metody grupowego rozwiązywania problemów ● Rybi szkielet ● Metaplan ● Dywanik pomysłów (obecne karteczki) 4) metody uczenia się
● Mówiąca ściana ● Mapa skojarzeń ● Gwiazda pytań Dzięki powyższym, rozwój kompetencji kluczowych uczniów może być kształtowany przy użyciu metod aktywizujących (zamiast podawczych).
WYMAGANIA TECHNICZNE:
Do prawidłowego działania zasobów edukacyjnych MPP sugerowana jest przeglądarka internetowa:
# Chrome - wersja 17 lub wyższa
# Firefox - wersja 4.0 lub wyższa
# Edge (z systemu Windows 10)
# Safari- wersja 5.0 lub wyższa
# iOS Safari – wersja 7 lub wyższa
# Internet Explorer – wersja 11 lub wyższa
Oraz system operacyjny:
# Windows - wersja 7 lub wyższa
# macOS - wersja 10.08 lub wyższa
# iOS - wersja 7.1.2 lub wyższa
# Android - wersja 5 lub wyższa


Zestaw MPP: Godzina wychowawcza 12+ powstał z myślą o młodzieży licealnej i uczęszczającej do starszych klas podstawowych. Dzięki tej pomocy dydaktycznej nauczyciel może w sposób ciekawy i merytoryczny omówić z uczniami zagadnienia dotyczące problemów współczesnego świata. Ma również szansę pomóc młodym ludziom w ukształtowaniu ich światopoglądu.
• 30 tematów lekcyjnych, dotykających takich zagadnień, jak: religijność, dojrzewanie, uzależnienia, mowa nienawiści, patriotyzm czy asertywność,
• blisko 100 ćwiczeniowych zasobów interaktywnych
• zestaw plansz multimedialnych do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej,
• bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli i 30 uczniów
Zagadnienia opracowane w MPP Godzina wychowawcza 12+ to:
1) Asertywność
2) Autorytety
3) Choroby
4) Depresja
5) Emocje
6) Fake news
7) Formy dyskryminacji
8) Hate speech
9) Inność czy normalność?
10) Netykieta
11) Pieniądze miarą sukcesu?
12) Pokój czy wojna?
13) Praca, która hańbi
14) Przestrzeganie zakazów
15) Religijność
16) Rozwód i związki rodzinne
17) Seks (grupa wiekowa 12-15)
18) Seks (grupa wiekowa 15-18)
19) Przyglądamy się starości
20) Czy studia to jedyna droga?
21) Relatywizm i systemy wartości
22) Tradycja a nowoczesność
23) Trolling
24) Od czego jestem uzależniony?
25) Wojsko czy kultura?
26) Wolność od, wolność do
27) Wolność opinii
28) Współczesny patriotyzm
29) Zespół czy indywidualizm?
30) Zjawisko zła na świecie

Brak list.
Aby używać list musisz być zalogowany. Logowanie/Rejestracja