MPP Matematyka, kl. 4-8 - licencja dla nauczycieli

Kod produktu: 031915
Dostępny

1 250,00 zł­­

Brutto
Opis

MPP Matematyka to multimedialny program dydaktyczny do nauki matematyki w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.

Matematyka jest jedną z pomocy na tablice interaktywne wchodzących w skład zestawu Multimedialne Pomoce Przedmiotowe (MPP). Program obejmuje 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli. Program działa zarówno na tablecie, jak i tablicy/monitorze interaktywnym.

Multimedialny program MPP Matematyka obejmuje:

 • 22 zagadnienia
 • 93 lekcje (po 31 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się")
 • 1500 ekranów, 1066 zadań, 38 filmów/slideshow, 111 symulacji, 22 obiekty 3D
 • 31 gier dydaktycznych
 • 3 plansze interaktywne

● licencja dla 3 nauczycieli


Zagadnienia opracowane w MPP MATEMATYKA 4-8:
liczby naturalne, rachunki pisemne, liczby dodatnie i ujemne, liczby całkowite, ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne, liczby naturalne i ułamki, liczby wymierne, procenty, potęgi, pierwiastki, wyrażenia algebraiczne, figury geometryczne, pola figur, równania liniowe, prędkość, droga i czas, wielokąty, prostopadłościany i sześciany, figury przystające i symetrie, graniastosłupy, ostrosłupy, statystyka i prawdopodobieństwo.

 

WYBRANE EKRANY

Zobacz także: 

Matematyka, rozdział "Ostrosłupy", lekcja "Powtórz wiedzę" – Demo >>

Matematyka, rozdział "Ostrosłupy", lekcja "Sprawdź się" – Demo >>

Matematyka, rozdział "Ostrosłupy", lekcja "Czas na test" – Demo >>

 

MULTIMEDIALNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE (MPP) dla szkoły podstawowej to doskonały pomysł na ciekawą lekcję opartą o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi!
Pełna wersja materiału zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu tematów, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy uczniów przy tablicach/monitorach interaktywnych. Są to gry edukacyjne typu memo i quizy, “Tablice wiedzy”, a także kilkanaście wirtualnych plansz, metody aktywizujące uczniów, które funkcjonują pod nazwą “Razem do tablicy!”.
Każde z zagadnień (tematów) zostało dodatkowo podzielone na trzy typy lekcji:

 • „Powtórz wiedzę"
 • „Sprawdź się"
 • „Czas na test"

Zobacz także wersję DEMO

Aby móc w pełni korzystać z zasobów wymagany jest dostęp do Internetu.
Istnieje również alternatywna możliwość pracy off-line po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Dokładne instrukcje znajdują się w dostarczonym produkcie.
UWAGA: Aby poza nauczycielami, uczniowie mogli także pracować z zasobami MPP indywidualnie w szkole lub domu (np. poprzez wykonywanie zleconych przez nauczyciela prac domowych ), konieczny jest zakup dodatkowych licencji z dostępem do zasobów MPP dla uczniów (031921-031924).

Jak uczyć (się) z Multimedialnymi Pracowniami Przedmiotowymi?
Liczba możliwości jest ogromna, m.in. można:

 • pracować grupowo w klasie przy użyciu tablicy multimedialnej,
 • rozwiązywać zadania i powtarzać wiedzę samemu pracując przy komputerze, tablecie czy smartfonie, wystarczy dostęp do Internetu,
 • korzystając z różnych typów lekcji zastosować naukę metodą odwróconej klasy,
 • wysyłać uczniom lekcje typu "Sprawdź się", a po analizie wyników prowadzić wspólne zajęcia przy pomocy materiałów “Powtórz wiedzę”,
 • zadawać lekcje lub wybrane strony jako prace domowe uczniom przy użyciu platformy edukacyjnej Dzwonek.pl i otrzymywać raporty na temat ich postępów,
 • pracować bez dostępu do Internetu (mniejsza liczba aktywnych funkcji) po ściągnięciu materiałów MPP za pomocą bezpłatnej aplikacji mLibro na komputer/tablet.

To jednak nie wszystko! Jednym z najważniejszych elementów MPP są “Tablice wiedzy”, gry edukacyjne oraz metody aktywizujące uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą “Razem na tablicy!”.
Razem na Tablicy! czyli pomysły na aktywizację uczniów i rozwój kluczowych umiejętności dotyczących pracy w grupie. Celem zasobów “Razem na tablicy!” jest umożliwienie pracy grupowej, przeprowadzanie burz mózgów, analiz, sondaży, rozpisywania procesów badawczych - a wszystko to przy pomocy nowoczesnych technologii. Proponujemy Państwu bazę, którą można wykorzystać zarówno do pracy merytorycznej, jak i do badań społecznych, analizy zachowań, głosowań klasowych czy rozwiązywania problemów.


Metody aktywizujące „Razem na Tablicy!” podzielone zostały wg 4 kryteriów:

 1. dyskusyjne ● Debata „za i przeciw” ● 3 wersje interaktywnych sondaży
 2. metody grupowego podejmowania decyzji ● Analiza SWOT ● Piramida priorytetów ● Poker kryterialny
 3. metody grupowego rozwiązywania problemów ● Rybi szkielet ● Metaplan ● Dywanik pomysłów (obecne karteczki)
 4. metody uczenia się ● Mówiąca ściana ● Mapa skojarzeń ● Gwiazda pytań Dzięki powyższym, rozwój kompetencji kluczowych uczniów może być kształtowany przy użyciu metod aktywizujących (zamiast podawczych).

 

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Do prawidłowego działania zasobów edukacyjnych MPP sugerowana jest przeglądarka internetowa:
# Google Chrome - wersja 32 lub wyższa
# Mozilla Firefox - wersja 27 lub wyższa
# Microsoft Edge
# Apple Safari- wersja 8 lub wyższa
# iOS Safari – wersja 7 lub wyższa
# Internet Explorer – wersja 11 lub wyższa
Oraz system operacyjny:
# Microsoft Windows - wersja 7,8,8.1,10 i wyższe (Chrome, Firefox, Edge)
# Apple Mac OSx -wersja 10.8 i wyższe (Safari)
# Apple iOS - wersja 7.1.2 (Safari)
# Google Android 8, 9, 10, 11 (Chrome i Edge);
# Linux (Chrome i Firefox)

 

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę