Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł WODA - pakiet klasowy 6 szt.

Kod produktu: 199243
Dostępny

11 999,40 zł­­

Brutto
Opis
Materiały dla nauczyciela

Moduł Woda to produkt na licencji Centrum Nauki Kopernik.
 

Moduł WODA pakiet klasowy zawiera:

 • 6 walizek z zestawem narzędzi potrzebnych do wykonania doświadczeń w zespołach dwuosobowych (maksymalnie cztery osoby na zestaw). W zestawie znajdują się m.in.: probówki, szalki Petriego, przewody elektryczne, odczynniki, barwniki oraz sprzęt do różnorodnych pomiarów.
 • 30 scenariuszy pozwalających zbadać właściwości wody, podczas prowadzenia eksperymentów o różnym stopniu trudności. Każdy z nich uda się zrealizować podczas jednej lekcji. Scenariusze są w formacie PDF na pendrive ( karta dla nauczyciela (x 2), karta ucznia (x 15) i karty pracy dla ucznia (2X).
 • 6 podręczników dla nauczycieli - kołobrulionów z informacjami organizacyjnymi i merytorycznymi. Zawierają on między innymi merytoryczne informacje o wodzie oraz materiały ekspertów dotyczące przeprowadzania doświadczeń w szkole.
 • 6 Pendrivów z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia.

 

Moduł Woda jest gotowym narzędziem dla nauczyciela, umożliwiającym prowadzenie zajęć dotyczących tematyki wody z wykorzystaniem metody badawczej. Materiały merytoryczne dla nauczyciela oraz 30 scenariuszy badań wraz z kartami dla nauczyciela i ucznia to zasadnicza część Modułu. Tematyka doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka w klasach IV-VIII szkół podstawowych. Akcesoria umożliwiające wykonanie doświadczeń o różnym stopniu trudności ułożone są w specjalnym pudełku. Moduł jest prosty i mobilny.
 

Nauczyciel otrzymuje w Module Woda wszystkie merytoryczne i praktyczne materiały niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń. Są to zarówno informacje dotyczące zakresu realizowanej podstawy programowej poprzez poszczególne doświadczenie jak i czasu potrzebnego na realizacje doświadczenia czy informacji o możliwości przeprowadzenia doświadczenia w plenerze. Opis doświadczenia dla uczniów jest bardzo precyzyjny, ale równocześnie prosty i ujęty także w formie obrazkowej.

Moduł Woda został opracowany w ramach wspólnego programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Centrum Nauki Kopernik – Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP).
 

Tematyka badań Modułu Woda:

 • Piana: Badanie wpływu stopnia zmineralizowania wody na ilość powstającej piany.
 • Dwie krople wody: Badanie wpływu napięcia powierzchniowego na objętość kropli wody.
 • Kropla wody w oleju: Obserwowanie skutków działania sił spójności na kształt kropli wody w oleju.
 • Pieprz na wodzie: Obserwowanie wpływu napięcia powierzchniowego na obiekty na powierzchni wody.
 • Ruch płynów w materiałach porowatych: Obserwowanie procesu transportu wody przez materiał porowaty.
 • Pobieranie wody w roślinie: Badanie zjawiska transportu wody w liściach kapusty pekińskiej.
 • Parowanie wody w roślinie: Badanie zjawiska parowania wody z powierzchni liści roślin.
 • Obserwacja organizmów wodnych: Pobieranie, obserwowanie i analizowanie organizmów żywych ze zbiorników wodnych.
 • Zachowanie rozwielitek: Obserwowanie zachowania rozwielitek w różnych środowiskach.
 • Najlepsze chłodziwo: Poszukiwanie substancji, która najefektywniej ochłodzi gorącą kamienną kostkę.
 • Ogniwo galwaniczne: Budowanie prostego ogniwa galwanicznego z cytryny i metalowych gwoździ.
 • Przewodnictwo elektryczne wody: Badanie przewodnictwa elektrycznego wody. demineralizowanej oraz mieszaniny wody demineralizowanej z solą.
 • Ruch jonów w polu elektrycznym: Obserwowanie dryfu jonów MnO w polu elektrycznym.
 • Wytrącanie miedzi z roztworu siarczanu miedzi: Badanie utleniania i redukcji na przykładzie reakcji cynku z siarczanem(VI) miedzi(II).
 • Gęstość wody w różnych temperaturach: Porównywanie gęstości wody w różnych temperaturach.
 • Gęstość cieczy: Porównywanie gęstości różnych cieczy (alkohol, olej, woda, słona woda).
 • Temperatura wody a głębokość: Badanie temperatury wody w zbiorniku wodnym na różnych głębokościach.
 • Topnienie lodu a poziom wód na Ziemi: Badanie wpływu parowania na proces stygnięcia wody.
 • Soczewka: Budowanie i porównywanie soczewek z wody i oleju.
 • Życie w kropli wody: Obserwowanie kropli wody w powiększeniu.
 • Soczewka z kropli wody: Budowanie mikroskopu ze smartfonu i kropli wody.
 • Odwadnianie siarczanu miedzi: Badanie zmiany właściwości fizycznych siarczanu(VI). miedzi(II) na skutek utraty wody z sieci krystalicznej.
 • Woda w polimerach: Badanie pochłaniania wody przez poliakrylan sodu.
 • Wrzenie wody: Doprowadzanie do wrzenia wody przez zmianę ciśnienia w strzykawce.
 • Sole w roztworze wodnym: Badanie zjawiska dyfuzji i rozpuszczania soli w wodzie.
 • Osmoza: Badanie zjawiska osmozy.
 • Chłodzenie roztworem saletry: Obserwowanie spadku temperatury roztworu w wyniku zjawiska endotermicznego, jakim jest rozpuszczanie w wodzie azotanu(V) amonu.
 • Parowanie a stygnięcie cieczy: Badanie wpływu parowania na proces stygnięcia wody.
 • Turystyczna destylarka: Budowanie urządzenia oczyszczającego wodę, wykorzystującego proces odparowywania.
 • Lód i sól: Badanie wpływu dodatku soli i cukru na szybkość topnienia lodu oraz temperaturę wodyPrzykładowe karty pracy: