Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej pakiet 3 części, klasy I-III

Kod produktu: 148008
Oczekujemy na dostawę

1 799,90 zł­­

Brutto
Opis
Materiały dla nauczyciela

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” to:

  
 • intuicyjny program multimedialny
 • 
 • nowoczesne materiały dydaktyczne
 • 
 • interesujące rozwiązania metodyczne
 • 
 • narzędzie diagnostyczne

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” składa się z 3 części, które zawierają opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy do każdej klasy.

W jej skład wchodzą plansze interaktywne, zawierające różne typy ćwiczeń przeznaczone na tablicę interaktywną np. krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.

Każda część programu zawiera:

  
 • 4 tematy wiodące - związane z obudową dydaktyczną
 • 
 • 20 interakcji - różnorodnych ćwiczeń wspierających naukę i zapamiętywanie
 • 
 • 12 filmów edukacyjnych - wprowadzających w tematy wiodące każdej części
 • 
 • 4 ćwiczenia do nauki języka angielskiego

Obudowa dydaktyczna zawiera:

  
 • 33 karty pracy dla uczniów
 • 
 • 33 scenariusze zajęć i zabaw dla nauczycieli
 • 
 • program nauczania, zawierający opis sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umiejętności, przewidzianych podstawą programową
 • 
 • diagnozę uczniów, która pozwala na ocenę kompetencji ucznia w środowisku edukacyjnym, bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania

Konstrukcja programu multimedialnego i obudowa dydaktyczna uwzględniają pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Polecenia są czytane przez lektora, a grafiki są atrakcyjne i stonowane, dzięki czemu rozwiązywanie zadań na tablicy interaktywnej jest efektywne i ciekawe dla całej klasy. Część zadań przygotowana jest w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie ćwiczą słownictwo i wymowę. Obsługa programu jest intuicyjna. Przypomina poruszanie się po stronach www. Wszystkie elementy zaprojektowane są tak, aby ułatwić nauczycielowi pracę. Elementy aktywne w grach są zawsze na wysokości dostępnej dla dziecka - nie wymagają pomocy ze strony nauczyciela. Grafiki i interakcje przedstawiają rzeczywiste obrazy - do minimum ograniczone są nierealistyczne animacje. Polecenia zadań są tekstowe i dźwiękowe.
 

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej”:

  
 • łączy zabawę i naukę wykorzystując elementy grywalizacji
 • 
 • wspomaga nabywanie kompetencji kluczowych przez uczniów
 • 
 • łączy świat realny z ćwiczeniami i zadaniami na tablicy interaktywnej
 • 
 • rozwija umiejętności i uzdolnienia uczniów
 • 
 • wspomaga realizację Podstawy Programowej w zakresie TIK
 • 
 • kształtuje nawyk powtarzania i utrwalania wiedzy
 • 
 • wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ucznia zdolnego
 • 
 • zawiera różnorodne ćwiczenia dostosowane dla dzieci w wieku 6 i 7 lat

 

„Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” poprzez różnorodne ćwiczenia i interakcje, a także bogatą obudowę dydaktyczną pozwala swobodnie realizować założenia podstawy programowej w tym:  

  
 • edukacji polonistycznej
 • 
 • edukacji muzycznej
 • 
 •  edukacji społecznej
 • 
 •  edukacji plastycznej
 • 
 •  edukacji przyrodniczej
 • 
 •  edukacji matematycznej
 • 
 •  edukacji zdrowotnej
 • 
 •  zajęć komputerowych
 • 
 •  zajęć technicznych
 • 
 •  wychowania fizycznego

 

CECHY SZCZEGÓLNE:

  
 • DOWOLNOŚĆ NOŚNIKA MULTIMEDIALNEGO – program dedykowany jest na tablicę interaktywną, doskonale sprawdzi się także na komputerze, tablecie.
 • 
 • WYKORZYSTANIE W RÓŻNYCH WARUNKACH – w domu, w szkole, podczas wycieczek szkolnych.
 • 
 • INTERNET – jeśli w Twojej szkole jest słaby Internet, nie jest to już problemem. „Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” działa online i offline – zgraj          potrzebne materiały na pendrive dołączony do zestawu i korzystaj bez konieczności połączenia z siecią.
 • 
 • PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA – pozwala na łatwe i szybkie pobieranie nowych aktualizacji lub korzystania w wersji online.
 • 
 • INTUICYJNOŚĆ - produkt jest intuicyjny i przyjazny w obsłudze dla nauczyciela. Proste użytkowanie bez instrukcji obsługi.

 

liczba stanowisk - nieograniczona

nośnik - USB/link  (Produkt zawiera pusty pendrive wraz z instrukcją pobrania programu za pośrednictwem przesłanego linka)

licencja - ważna 1 rok

Licencja na placówkę. Bez względu na liczbę nauczycieli, uczniów czy dostępnego sprzętu. Kupując jedną licencję, każdy może korzystać z oprogramowania.

Po upływie roku istnieje możliwość wykupienia licencji na kolejny rok: Metoda Projektu pakiet - wznowienie 1 rok (148014, sprzedawana osobno).

Filmy

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę