Terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Dziecko z autyzmem w szkole - pomoce dydaktyczne

Metody pracy z osobami z zespołem Aspergera są ustalane indywidualne. Najczęstszą przyczyną takiej diagnozy są zaburzenia w relacjach międzyludzkich. Moje Bambino zawiera pokaźną ilość programów edukacyjnych, które kierujemy tak samo do nauczycieli, jak i do rodziców. Książki edukacyjne, plansze, układanki oraz wszystkie inne artykuły umożliwiają rozumienie emocji i pozwalają na ich wyrażanie. Uczą dziecko, jak powinno reagować na poszczególne sytuacje oraz w jaki sposób przekazywać swoje potrzeby i odczucia. Zabiegi dydaktyczne wobec dzieci z zespołem Aspergera przeprowadzane systematycznie, kształtują w nich prawidłowe zachowania, które zostają z nimi na całe życie.

Terapia dzieci z autyzmem jest niebywale trudna. Rozumiemy to doskonale. Całościowe zaburzenia rozwojowe mają wpływ nie tylko na jego funkcjonowanie, ale na życie całej rodziny. Zdecydowana większość dzieci ma problemy w relacjach społecznych, w odczuwaniu bodźców, w mowie. Lista komplikacji jest bardzo długa, ale można je niwelować czasem nawet do zera. Pomogą w tym oczywiście nasze artykuły specjalnego przeznaczenia. Praca z logopedą lub psychologiem przyniesie oczekiwane efekty tylko wtedy, gdy wykorzystywane do tego materiały będą przejrzyste, kolorowe, ciekawe i tylko takie znajdują się w naszym sklepie. Wspieranie dziecka metodą SI jest również bardzo ważne. Każda nowa zabawka czy przedmiot będą wpływać pozytywnie na niwelowanie nieprawidłowego odczuwania bodźców z zewnątrz. Dziecko z autyzmem w szkole ma utrudnione zadanie. Musi radzić sobie z podstawowymi umiejętnościami, a jednocześnie adekwatnie reagować na swoich rówieśników i otaczający je hałas. Terapia SI z wykorzystaniem naszych produktów z pewnością pomoże mu udźwignąć ten ciężar. Zdarza się jednak, że czas i częstotliwość terapii jest zbyt mała. Ważną rolę odgrywają więc rodzice, którzy pytają, jak pracować z dzieckiem z autyzmem w domu. Jesteśmy przekonani, że również oni mogą stosować nasze materiały edukacyjne i wspomagać rozwój swojego dziecka każdego dnia bez dodatkowego przeszkolenia.