Wirtualne Laboratorium Empiriusz PRO

Kod produktu: 110173
Oczekujemy na dostawę

36 900,00 zł­­

Brutto
Opis
Wirtualne Laboratorium Empiriusz to:
• Mobilne, samodzielne urządzenie z wbudowanym komputerem
• Profesjonalne gogle VR
• Kontrolery pozwalające odzwierciedlić w świecie VR ruchy rąk
• Aplikacja VR z doświadczeniami w technologii VR
• Ekran dotykowy do obsługi urządzenia
• Karty laboratoryjne do każdego doświadczenia i karty pracy na zajęcia z matematyki
• Scenariusze z pomysłami na niezapomniane lekcje z użyciem VR

Uczeń, korzystając z gogli oraz kontrolerów, wykonuje zadania związane z geometrią przestrzenną lub przeprowadza zgodnie z instrukcją wybrane doświadczenie: porusza się po realistycznie wyglądającej pracowni, sięga po probówki i odczynniki, obserwuje reakcje, wyciąga z nich wnioski i efektywnie uczy się poprzez wirtualne doświadczenie. Pozostali uczniowie obserwują jego przebieg na ekranie interaktywnym (sprzedawanym osobno).

Urządzenie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze, a wysoka jakość grafiki pozwala poczuć się jak w prawdziwym laboratorium.

Wirtualne Laboratorium Empiriusz współpracuje z monitorami Insgraf Digital Future i Insgraf Digital Pro Future.

Zalety:
• Skuteczność nauczania – uczniowie uczą się najlepiej poprzez doświadczenie, a nie przy wykorzystaniu tradycyjnych metod podawczych.
• Zwiększone zaangażowanie uczniów – uczniowie, którzy są bardziej zaangażowani w proces dydaktyczny, osiągają lepsze wyniki nauczania.
• Bezpieczeństwo – wirtualna rzeczywistość w edukacji jest w pełni monitorowana przez nauczyciela.
• Wyjątkowe, angażujące lekcje – uczniowie sami wykonują doświadczenia, rozkładają na siatki modele brył i obserwują rezultaty swoich działań.
• Wygoda – wirtualne laboratorium jest zawsze w pełni wyposażone – nie trzeba kupować sprzętu i odczynników; nie ma problemu utylizacji materiałów chemicznych.
• Łatwość w obsłudze – urządzenie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze.

ZAKRES TEMATYCZNY-

Chemia

26 doświadczeń z zakresu szkoły podstawowej

1. Sporządzanie ciekłej mieszaniny jednorodnej oraz rozdzielanie jej na składniki – destylacja

2. Badanie przewodnictwa elektrycznego metali

3. Badanie sposobów ochrony produktów stalowych przed korozją

4. Badanie składu powietrza

5. Badanie właściwości tlenku węgla(IV)

6. Otrzymywanie tlenu z manganianu(VII) potasu

7. Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie

8. Otrzymywanie tlenku węgla(IV)

9. Reakcja cynku z kwasem chlorowodorowym (kwasem solnym)

10. Potwierdzenie prawa zachowania masy

11. Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego przez roztwory wodne substancji

12. Otrzymywanie wodorotlenku sodu w reakcji sodu z wodą

13. Otrzymywanie wodorotlenku wapnia w reakcji tlenku wapnia z wodą

14. Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) i wodorotlenku glinu z odpowiednich chlorków i wodorotlenku sodu

15. Otrzymywanie kwasu chlorowodorowego przez rozpuszczenie chlorowodoru w wodzie

16. Otrzymywanie kwasu siarkowodorowego przez rozpuszczenie siarkowodoru w wodzie

17. Otrzymywanie kwasu siarkowego(IV)

18. Otrzymywanie kwasu fosforowego(V)

19. Otrzymywanie soli przez działanie kwasem na zasadę

20. Reakcje magnezu z kwasami

21. Badanie właściwości etynu

22. Reakcja kwasu etanowego z magnezem

23. Reakcja kwasu etanowego z tlenkiem miedzi(II)

24. Reakcja wyższych kwasów karboksylowych z wodą bromową lub roztworem manganianu(VII) potasu

25. Wykrywanie białek

26. Badanie właściwości białek

Chemia rozszerzenie

56 doświadczeń z zakresu szkoły ponadpodstawowej

Chemia ogólna i nieorganiczna

Systematyka związków nieorganicznych

1. Potwierdzenie prawa zachowania masy

2. Badanie charakteru chemicznego wybranych wodorków ZR

3. Otrzymywanie wodorotlenku sodu w reakcji sodu z wodą

4. Otrzymywanie wodorotlenku wapnia w reakcji tlenku wapnia z wodą

5. Działanie kwasu i zasady na wodorotlenku glinu ZR

6. Otrzymywanie kwasu chlorowodorowego przez rozpuszczenie chlorowodoru w wodzie

7. Otrzymywanie kwasu siarkowodorowego przez rozpuszczenie siarkowodoru w wodzie

8. Otrzymywanie kwasu siarkowego(IV)

9. Otrzymywanie kwasu fosforowego(V)

Elektrochemia. Roztwory. Reakcje w roztworach wodnych

10. Reakcja miedzi z azotanem(V) srebra(I) ZR

11. Porównanie aktywności chemicznej metali

12. Badanie działania ogniwa Daniella

13. Elektroliza kwasu chlorowodorowego ZR

14. Elektroliza wodnego roztworu chlorku sodu ZR

15. Elektroliza wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(III) ZR

16. Sporządzanie ciekłej mieszaniny jednorodnej oraz rozdzielanie jej na składniki

17. Ekstrakcja jodu z wodnego roztworu jodu w jodku potasu

18. Reakcja cynku z kwasem siarkowym(VI)

19. Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego przez roztwory wodne substancji

20. Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) i wodorotlenku glinu z odpowiednich chlorków i wodorotlenku sodu ZR

Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych

21. Badanie właściwości amoniaku

22. Badanie właściwości kwasu azotowego(V)

23. Otrzymywanie tlenu z manganianu(VII) potasu

24. Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie.

25. Porównanie aktywności chemicznej fluorowców

26. Reakcja chloru z sodem

27. Otrzymywanie wodorotlenku chromu(III) ZR

28. Reakcja wodorotlenku chromu(III) z kwasem i zasadą ZR

29. Reakcja dichromianu(VI) potasu z azotanem(III) potasu w środowisku kwasu siatkowego(VI) ZR

30. Utlenianie jonów chromu(III) nadtlenkiem wodoru w środowisku wodorotlenku sodu ZR

31. Reakcja manganianu(VII) potasu z siarczanem(IV) sodu w środowisku kwasowym, obojętnym i zasadowym ZR

Chemia organiczna

Węglowodory. Alkohole. Fenole. Aldehydy i ketony

1. Badanie właściwości etynu

2. Badanie właściwości benzenu

3. Badanie właściwości naftalenu ZR

4. Badanie zachowania się alkoholi pierwszo-, drugo-, trzeciorzędowych wobec utleniaczy

5. Badanie zachowania się alkoholi wobec wodorotlenku miedzi(II)

6. Reakcja fenolu z wodorotlenkiem sodu

7. Reakcja fenolu z chlorkiem żelaza(III) ZR

8. Otrzymywanie acetaldehydu (etanalu)

9. Reakcja formaldehydu (metanalu) z amoniakalnym roztworem tlenku srebra(I)

10. Reakcja formaldehydu (metanalu) z wodorotlenkiem miedzi(II)

11. Porównanie właściwości redukujących propan-2-onu i propanalu

Kwasy karboksylowe. Estry. Aminy i amidy

12. Reakcja kwasu octowego z magnezem

13. Reakcja kwasu octowego z tlenkiem miedzi(II)

14. Reakcja kwasu mrówkowego z wodnym roztworem manganianu(VII) potasu i kwasem siarkowym(VI) ZR

15. Badanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych

16. Reakcja analiny z wodą bromową ZR

17. Reakcja mocznika z wodą w środowisku kwasu siarkowego(VI) ZR

Aminokwasy. Białka. Sacharydy

18. Badanie właściwości glicyny

19. Reakcja ksantoproteinowa

20. Badanie właściwości białek

21. Reakcja biuretowa

22. Porównanie właściwości glukozy i fruktozy

23. Działanie wody bromowej w obecności wodorowęglanu sodu na glukozę i fruktozę

24. Badanie właściwości skrobi

25. Hydroliza kwasowa skrobi

*ZR – zakres rozszerzony

Geometria

Modele figur przestrzennych w wirtualnej rzeczywistości, pogrupowane w 3 kategorie:
• graniastosłupy
• ostrosłupy
• bryły obrotowe

Empiriusz prezentuje podstawowe wiadomości z zakresu brył - nazewnictwo, budowę, rozkładanie na siatki.


• Gwarancja 12 miesięcy
• Polski serwis oraz wsparcie techniczne przez telefon.
• Instrukcja obsługi w języku polskim
• Szkolenia online
• SLA 3 tygodnie

Parametry techniczne:

1. Gogle VR najwyższej klasy firmy HTC- model Vive Cosmos

- 2880 x 1770 pikseli -rozdzielczość gogli HTC VIVE Cosmos co daje 1440 x 1700 pikseli na jedno oko

- Przekątna ekranu - 2 x 3,4"

- Częstotliwość odświeżania - 90 Hz

- Pole widzenia - 110º

- Możliwość używania okularów korekcyjnych

- Wbudowane słuchawki

- Czujniki: Akcelerometr, Żyroskop, Śledzenie laserowe

- Dwa bezprzewodowe kontrolery z dużą precyzją śledzenia ruchu.

2. Wysokiej klasy jednostka sterująca z oprogramowaniem niezbędnym do działania gogli VR o parametrach nie niższych niż: RYZEN 5 2600, Karta graficzna: GeForce RTX 2060, Pamięć RAM: 8GB

Produkt spełnia wymagania rządowego programu Laboratoria Przyszłości oraz Aktywna Tablica dla szkół ponadpodstawowych.