Pakiet SPE Gabinet Terapii Logopedyczno-Psychologicznej

Kod produktu: AT0006
Złóż zamówienie

43 750,00 zł­­

Brutto
Opis

Pakiet 14 programów multimedialnych, moduł z robotem Photon oraz urządzenie multimedialne wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i sprzętem elektronicznym. Sprawdzi się podczas zajęć rewalidacyjnych, terapii logopedycznej, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz ogólnorozwojowych.
 

 
 

   Przykładowy wniosek B dla dyrektorów szkół >>  

 

   Informujemy, że powyższy wniosek należy dostosować do stanu obecnego placówki i uzupełnić własnymi danymi pola wypełnione czerwoną czcionką.  

 

SKŁAD ZESTAWU

 

   Pobierz Excel >>              
 

 • 821701 Podłoga Interaktywna FunFloor Mobilny, 1 szt.
 • 821720 Statyw do FunFloor Mobilny, 1 szt.
 • 199258 Bambikowe logoprzygody - wersja online MED, 1 szt.
 • 199165 Akademia Bambika - pakiet MED, 1 szt.
 • 031958 Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych ,1 szt.
 • INS01012 Laptop Lenovo V15 G3 IAO i3-1215U 8GB 512GB SSD WIN11PRO EDU , 2 szt.
 • 031950 Programy multimedialne: Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym 1 mTalent, 1 szt.
 • 031962 Programy multimedialne: Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2 mTalent, 1 szt.
 • 031952 Program multimedialny Percepcja słuchowa 1 i 2 Pakiet Ekspert mTalent, 1 szt.
 • 031904 Program multimedialny Percepcja wzrokowa mTalent, 1 szt.
 • 031989 Program multimedialny Koncentracja i pamięć mTalent, 1 szt.
 • 821227 Photon Moduł SPE: Pakiet Społeczno-Emocjonalny, 1 szt.
 • 821704 Pakiet - specjalistyczne oprogramowanie - Rewalidacja i Terapia do FunFloor, 1 szt.
 • 199291 Pomysł na wychowawczą. Prezentacje multimedialne dla klas IV-VIII, 1 szt.
 • 199363 Wyrazy i frazy, 1 szt.
 

Produkty w zestawie:

 
 

Szczegółowy opis zestawu:

 

821701 Podłoga Interaktywna FunFloor Mobilny, 1 szt.

FunFloor to nowoczesne urządzenie multimedialne, które wyświetla obraz na podłożu. Składa się z projektora, systemu czujników ruchu, specjalnego oprogramowania oraz komputera, które zostały umieszczone w jednej obudowie. Wykorzystana technologia umożliwia poruszanie się po wyświetlanym obrazie, który reaguje na nasz ruch. FunFloor obsługiwany jest w sposób intuicyjny poprzez zdalne sterowanie pilotem. Interaktywna Podłoga często używana jest w przedszkolach i szkołach w celu wspomagania edukacji w nowoczesny sposób. Użycie interaktywnego pisaka pozwala na ćwiczenie nauki pisania. W placówkach medycznych ma zastosowanie jako urządzenie, które przyśpiesza proces rehabilitacji.

FunFloor w wersji mobilnej można zamontować na bezpiecznym stabilnym statywie z gumowymi kółkami albo przymocować na stałe do ściany. Jest to pierwszy produkt stworzony we współpracy z firmą Acer. Dzięki zastosowaniu szerokokątnego projektora obraz wielkości 270 x 200 cm uzyskujemy z wysokości 185 cm.

Zestaw FunFloor MOBILNY:
• 210 gier w pakiecie (EDU, FUN, EKOLOGIA, ANGIELSKI)
• jasność projektora 3500 ANSI
• montaż do statywu (kod produktu: 821720) lub ściany
Więcej informacji >>

 

821720 Statyw do FunFloor Mobilny, 1 szt.

Statyw przeznaczony do montażu interaktywnej podłogi FunFloor MOBILNY (821701)

 

199258 Bambikowe logoprzygody - wersja online MED, 1 szt.

Program multimedialny Bambikowe logoprzygody przygotowany został z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przeznaczony do terapii logopedycznej lub pedagogicznej prowadzonej w gabinecie oraz w domu w celu stymulowania rozwoju mowy i języka dziecka.

Całość składa się z sześciu części. Każda z nich zawiera zestaw ćwiczeń rozwijający konkretną umiejętność. Z Bambikowymi logoprzygodami możemy pracować nad:

 • usprawnianiem praksji oralnej, wykonując ćwiczenia artykulacyjne przygotowane w formie 20 mini filmików. Każdy z nich przedstawia dziecko wykonujące wybrane ćwiczenie usprawniające pracę języka i/lub warg. Długość czasu trwania ćwiczenia/filmiku możemy dostosować do możliwości dziecka. Na filmikach niektóre dzieci radzą sobie z zadaniami lepiej, inne gorzej, ale razem z nimi łatwiej będzie dziecku przed monitorem wykonywać wielokrotne ruchy języka, warg i dotrwać do końca wybranego czasu, który odmierza zegar znajdujący się obok ekranu;
 • poprawą spostrzegania i przetwarzania słuchowego, dzięki ćwiczeniom słuchowym takim jak:„Różnicowanie dźwięków niewerbalnych”, np.: cicho - głośno, wysoko - nisko, szybko - wolno;
  „Co słyszysz po kolei - pamięć słuchowa wyrazów”, gdzie dziecko ma możliwość wyboru liczby słów do zapamiętania od 2 do 6. Dzieci najpierw słuchają słów, a następnie układają odpowiadające im obrazki w takiej samej kolejności. Obrazków jest o jeden więcej, niż wypowiedzianych słów, więc nie jest to takie proste
  „Słyszę i rozumiem”, czyli rozpoznawanie słów w szumie to forma treningu słuchowego, gdzie dziecko najpierw dokonuje wyboru liczby słów od 2 do 4, a następnie po usłyszeniu słowa w szumie ma wybrać odpowiadający mu obrazek spośród znajdujących się na ekranie;
  „Co słychać w wyrazie” to również zadanie z możliwością wyboru rodzaju ćwiczenia tj. określania nagłosu lub wygłosu wyrazu oraz skoncentrowania się w ramach wybranej grupy na pracy z samogłoskami lub spółgłoskami;
  „Różnicowanie dźwięków mowy”, gdzie możemy wybrać jedną z dwóch grup ćwiczeń i pracować na sylabach lub wyrazach, po usłyszeniu których dziecko ma rozpoznawać, która z prezentowanych u dołu ekranu liter odpowiada głosce występującej w usłyszanej sylabie lub usłyszanym słowie. W ramach każdej z tych grup możemy z dzieckiem pracować z dźwiękami różniącymi się dźwięcznością - bezdźwięcznością (w-f) oraz zestawami typu: sz-s-ś itp.
  „Rytmy” to 3 rodzaje ćwiczeń. Dziecko może nauczyć się tu rozpoznawać rytm i wskazywać pasujący do niego układ graficzny, określać, czy dwa rytmy są takie same czy różne lub po wysłuchaniu rytmu spróbować samodzielnie ułożyć go na ekranie;
  „Rymy” to również zestaw 3 grup zadań. Dzieci ćwiczą tu odnajdywanie par słów, które rymują się, szukają rymu do zaprezentowanego słowa, uzupełniają zdania wyrazami, tak aby powstała rymowanka;
 • wymową w oparciu o grupę ćwiczeń mających na celu wspieranie dziecka w pracy nad poprawą artykulacji. Każda z proponowanych głosek może być utrwalana w izolacji, na poziomie sylaby, wyrazu (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie), w zwrotach dwuwyrazowych. Ćwiczenia z głoskami polegają na powtarzaniu, samodzielnym wybrzmiewaniu i nazywaniu obrazków. Na poziomie zdania pracujemy z dziećmi nad różnicowaniem głosek typu sz-s. Mamy tu również możliwość autokorekty, czyli wysłuchania i oceny poprawności własnych wypowiedzi przez dziecko.
 • Nieco bardziej rozbudowana jest część ćwiczeń dotycząca głoski „r”. Zawiera ona ćwiczenia wstępne do tej głoski, wyrazy w których głoska "r" występuje po określonych głoskach "t", "d", "p", "b", "k", "g"; wyrazy z głoską „r” między samogłoskami oraz głoskę „r” w zwrotach dwuwyrazowych i zdaniach;
 • wzbogacaniem słownictwa, dzięki poznaniu przeciwieństw, czyli przymiotników określających przeciwstawne cechy desygnatów oraz określaniu cech rzeczowników. Dzieci poznają tu też treść przysłów i nauczą się ich znaczeń;
 • rozwijaniem kompetencji językowych, wykonując zadania dające dzieciom możliwość wyszukiwania i poprawiania błędów logicznych i gramatycznych w zdaniach; opisywania ilustracji oraz uzupełniania tekstów opowiadań wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej.
 • Ostatnia z części „Warto tu zajrzeć" zawiera podstawowe informacje o warunkach prawidłowego rozwoju mowy, najczęstszych wadach artykulacyjnych oraz dyplomy do wydrukowania.

Więcej informacji >>

 

199165 Akademia Bambika - pakiet MED, 1 szt.

Multimedialny program terapeutyczny będący wsparciem dla logopedów, pedagogów i nauczycieli. Z powodzeniem może być również stosowany podczas zajęć logopedycznychrewalidacyjnych, świetlicowych oraz indywidualnie w domu. Program interaktywny terapeutyczny przygotowany został z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (od 5 do 8 lat).

Ma wspomagać proces ogólnego kształcenia - wspierać nabywanie podstawowych umiejętności edukacyjnych oraz stymulować rozwój poznawczy: spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, myślenie, mówienie.
Program umożliwia również doskonalenie koncentracji uwagi, pamięci, rozwija samodzielne myślenie, zdolność rozwiązywania problemów, umiejętność wyrażania emocji, a także umiejętności społeczne. Wzbogaca wiedzę dziecka z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dbania o higienę i zdrowie, przypomina o normach dobrego zachowania.

Przeznaczony dla dzieci:

 • z obniżonym poziomem funkcji słuchowych,
 • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego;
 • u których chcemy rozwijać funkcje słuchowego;
 • z zaburzeniami uwagi i pamięci słuchowej, z ADHD;
 • z trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

Program składa się z pięciu części - każda z nich zawiera zestaw ćwiczeń rozwijający konkretną umiejętność. 

Więcej winformacji >>

 

031958 Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych ,1 szt.

Program multimedialny Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych to:

 • dwa programy interaktywne, których celem jest wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży, której dotyczą problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych,
 • programy wpływające korzystnie na poziom sukcesu osobistego, obraz samego siebie oraz przeciwdziałające występowaniu nieakceptowanych społecznie zachowań,
 • ćwiczenia multimedialne i scenariusze zajęć adresowane do młodszych i starszych uczniów szkoły podstawowej (6-13 lat),
 • blisko 300 ekranów multimedialnych z interaktywni ćwiczeniami,
 • ćwiczenia usprawniające umiejętności skutecznego komunikowania się, okazywania empatii, rozwiązywania konfliktów, budowania dobrych relacji z innymi, a także kształcenie sposobów radzenia sobie z problemami związanymi z procesem rozwojowym lub sytuacjami kryzysowymi,
 • materiały, które zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, mogą być adresowane do większej grupy dzieci i młodzieży (uczestniczącej w zajęciach: socjoterapeutycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, godzin wychowawczych, świetlicowych, terapii pedagogicznej, edukacyjnych, odbywających się podczas rocznego przygotowania przedszkolnego, edukacyjnych z zakresu edukacji społecznej w klasach i młodszych i starszych szkoły podstawowej).
 • osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których zadania zawierają tekst pisany i ćwiczenia bardziej złożone,
 • zestaw materiałów dodatkowych w pudełku, w tym szczegółowy poradnik metodyczny z propozycjami spotkań tematycznych,
 • dwa programy multimedialne (dwie części dla dwóch grup wiekowych), do każdego licencje dla 3 użytkowników,
 • dodatek w postaci kursu obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego ucznia).

Więcej informacji >>

 

INS01012 Laptop Lenovo V15 G3 IAO i3-1215U 8GB 512GB SSD WIN11PRO EDU , 2 szt.

Lenovo V15 to laptop, który łączy ze sobą bezpieczeństwo i produktywność. Posiada baterię o długim czasie pracy, a zastosowane technologie gwarantują swobodę działania w warunkach stacjonarnych, jak również i w podróży. Dzięki tym cechom, sprzęt sprawdza się przede wszystkim wśród pracowników, którzy cenią sobie niezawodność i wydajność przy długim użytkowaniu.
Laptop wyróżnia się dobrą jakością wykonania. Smukła i lekka obudowa sprawia, że można go z łatwością zabierać wszędzie, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Dzięki niewielkiej wadze nie trzeba się martwić o nadmierny ciężar w torbie czy plecaku. 15,6 calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD zapewnia doskonałe wrażenia wizualne. Całość jest zamknięta w wytrzymałej i eleganckiej obudowie.

Unikalne cechy:
Czas pracy: Laptop działa bez konieczności ładowania do prawie 7 godzin.
Wydajny i wytrzymały dysk: System i aplikacje uruchamiają się bardzo szybko.
Wytrzymała klawiatura: Jest odporna na rozlanie płynu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Marka: Lenovo
Procesor: Intel Core i3-1215U
Ilość rdzeni: 6-rdzeniowy
Pamięć podręczna: 10 MB
Pamięć RAM: 8GB wbudowana
Maks. obsługiwany RAM: 16 GB
Szybkość znamionowa: 3200 MHz
Dysk SSD: 512GB SSD M.2 2242 G4 TLC PRC
Przekątna ekranu: 15,6"
Rozdzielczość ekranu: Full HD (1920x1080)
Jasność obrazu: 250 cd/m2
Powłoka przeciwodblaskowa: Tak
Grafika: Intel UHD Graphics
Maks. liczba obsługiwanych monitorów: 2 monitory zewnętrzne
Aparat fotograficzny: Tak – 720p
Dźwięk: Głośniki stereo, mikrofon macierzy podwójnej
Kodek: Realtek ALC3287
Audio: Dolby Audio (DAX3)
Klawiatura numeryczna: Tak
System operacyjny: Windows 11 Pro (EDU)
Klawiatura podświetlana: Nie
Bateria: Litowo-polimerowa
Typ baterii: 3 komorowa (45Wh)
Czas pracy: Do 7 h
Łączność: LAN: WLAN 2X2AC+BT WW (bezprzewodowa sieć LAN z konfiguracją anten 2x2 i Bluetooth 5.0)
Interfejsy: USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen1, HDMI, LAN, Combo jack (słuchawki/mikrofon/głośniki)
Wymiary: 25,9 x 23,6 x 1,99 cm
Waga: 1,7 kg
Gwarancja: do 36 miesięcy

031983 Pakiet edukacyjno-terapeutyczny: SŁUCHAM, MÓWIĘ, KONCENTRUJĘ SIĘ, 1 szt.

Komleksowy pakiet edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z zaburzeniami komunikacji, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

W skład pakietu wchodzą następujące programy:
● mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy + mTalent Mowa w kontekście społecznym cz.1 - zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi. Ćwiczenia wspomagają rozwijanie sprawności komunikacyjnej.
● mTalent Autyzm. Mowa czynna od słowa do zdania + mTalent Mowa w kontekście społecznym cz.2 - zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy i innymi problemami komunikacyjnymi. Ćwiczenia wspomagają rozwijanie sprawności komunikacyjnej.
● mTalent Percepcja słuchowa cz.1 + mTalent Zaburzenia przetwarzania słuchowego (Pakiet Ekspert) - zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze słuchowym oraz zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących wyższe funkcje słuchowe.
● mTalent Percepcja wzrokowa - zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze wzrokowym.
● mTalent Koncentracja i pamięć - zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi.

 

821227 Photon Moduł SPE: Pakiet Społeczno-Emocjonalny, 1 szt.

Zestaw ćwiczeń wspierających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku 6-10 lat. Wykorzystanie interaktywnego robota Photon i dołączonych pomocy dydaktycznych pomogą dzieciom zaangażować się w proponowane aktywności i ułatwią przyswajanie nowej wiedzy.


Zestaw zawiera:

 • robot Photon EDU, 1 szt. Więcej informacji >>
 • zestaw scenariuszy zajęć, 50 szt.
 • maty edukacyjne, 2 szt.
 • zestawy fiszek, 5 kpl.
 • karty pracy
   

Firma Photon Education została doceniona przez Education Alliance Finland, globalną firmę certyfikującą rozwiązania edukacyjne. Pomoce dydaktyczne oferowane przez markę zostały wysoko ocenione przez ekspertów w dziedzinie nauczania. 

SEL (z ang. social emotional learning) obejmuje skoordynowane strategie nauczania i rozwoju skupiając się na niezwykle ważnej, a wcześniej pomijanej w toku edukacji, sferze życia – emocjach uczniów. Wszystkie aktywności w zestawie opierają się na metodologii rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych opracowanej przez wiodącą na świecie organizację Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL). Wykorzystując ćwiczenia z zestawu Twoi uczniowie dowiedzą się, jak radzić sobie z trudnymi zagadnieniami oraz lepiej funkcjonować w rodzinie, szkole i społeczeństwie. Wyposażysz ich w podstawowe umiejętności radzenia sobie z agresją, stresem i negatywnymi emocjami. Pomożesz lepiej rozpoznawać emocje swoje i innych osób. Nauczysz dokonywania właściwych wyborów, współpracy w grupie, samodyscypliny oraz szacunku do siebie nawzajem.

Więcej informacji >>

 

821704 Pakiet - specjalistyczne oprogramowanie - Rewalidacja i Terapia do FunFloor, 1 szt.

Pakiet Rewalidacja i Terapia jest zestawem interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie zaburzonych funkcji i rozwój percepcji. Jednocześnie wspomaga koncentrację uwagi opartą na analizatorze wzrokowo-kinestetycznym. Stanowi niezastąpioną pomoc merytoryczną, gdyż jest opracowany w oparciu o badania naukowe, wiedzę oraz własne doświadczenia z pracy terapeutycznej z dziećmi przejawiającymi deficyty rozwojowe. W znacznym stopniu ułatwia pracę nauczycielowi uatrakcyjniając prowadzone zajęcia poprzez min. wzbudzanie ciekawości, bazowanie na zasobach dziecka oraz stopniowe przechodzenie do wyższego poziomu.
Pakiet Rewalidacja i Terapia jest podzielony na 5 działów:
1. FUNKCJE WZROKOWE
2. PERCEPCJA SŁUCHOWA
3. ORIENTACJA PRZESTRZENNA I SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
4. KLASYFIKOWANIE I GRUPOWANIE
5. DOSKONALENIE CZYTANIA

Więcej informacji >>

 

199291 Pomysł na wychowawczą. Prezentacje multimedialne dla klas IV-VIII, 1 szt.

Pakiet pięciu prezentacji multimedialnych do zastosowania na godzinach wychowawczych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Dostęp do globalnej sieci stał się powszechny i ułatwia nam codzienną komunikację i naukę, zwłaszcza teraz w dobie pandemii. Jednym z głównych źródeł informacji dla dzieci i młodzieży jest obecnie Internet. Oddajemy w Państwa ręce efektywne narzędzie do pracy na szkolnych lekcjach wychowawczych. Dzięki tej pomocy dydaktycznej nauczyciel może w nowoczesny i łatwy sposób poruszyć tematy, które dotyczą funkcjonowania dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. Dzięki starannie opracowanym multimedialnym lekcjom wychowawczym możemy komunikować się z uczniami na poziomie ich oczekiwań. Multimedialne lekcje wychowawcze można wykorzystywać do pracy na monitorze multimedialnym w klasie lub na ekranie komputera podczas pracy zdalnej.

Pomysły na przeprowadzenie lekcji wychowawczych opracowane zostały przez psychologa klinicznego. Opierają się na wiedzy i doświadczeniu z zakresu wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci. Proponowane w scenariuszach zajęć metody bazują na założeniach terapii poznawczo–behawioralnej, wykorzystują techniki pracy nad treścią myśli, ćwiczenia wizualizacyjne i oddechowe.

Więcej informacji >>

 

199363 Wyrazy i frazy, 1 szt.

Zestaw interaktywnych ćwiczeń językowych w zakresie odmiany rzeczownika i czasownika, a także konstruowania zdań pojedynczych i złożonych w języku polskim.

• Blisko 350 ekranów interaktywnych z ćwiczeniami językowymi
• Do wykorzystania na zajęciach terapeutycznych wspomagających programowanie języka u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, a także z niedokształceniem mowy o typie afazji.
• Doskonałe narzędzie na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, a także zajęcia z zakresu podstaw języka polskiego jako obcego.

Program „Wyrazy i frazy” ułatwia naukę obszaru językowego, który sprawia największy kłopot uczniom poznający polski jako język obcy: koniugacja, deklinacja, konstrukcja zdań, uzasadnianie (np. w zdaniach złożonych). Materiały są odpowiednie także dla uczniów rozpoczynających przygodę z czytaniem (profilaktyka i nauka), a także ze zdiagnozowanymi trudnościami w tym zakresie (np. dysleksja).

Program „Wyrazy i frazy”:
• jest idealną pomocą również dla uczniów korzystających z zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• materiał dla dzieci w wieku 7+,
• jest świetnym wsparciem w edukacji uczniów z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Materiał sprawdzi się świetnie również na zajęciach z zakresu języka polskiego jako języka obcego. Ćwiczenia uzupełnione są o dodatkowe polecenia w języku ukraińskim (tekst oraz głos lektora), dzięki czemu program można łatwo wykorzystać w grupie zróżnicowanej językowo lub na zajęciach z uczniem z konkretnym doświadczeniem migracyjnym.

Program Wyrazy i frazy może być kupiony i wykorzystywany niezależnie lub w pakiecie z pomocami tradycyjnymi z tego samego zakresu.

Licencja bezterminowa: 3 stanowiska online i 6 stanowisk offline.

 

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę