Profesjonalny gabinet ogólnorozwojowy OPTIMUM

Kod produktu: 031855
Złóż zamówienie

20 500,00 zł­­

Brutto
Opis

Drugi co do wielkości najbardziej kompleksowy pakiet nowoczesnych pomocy edukacyjno-terapeutycznych do pracy z dziećmi bazujący na mTalent – czyli najlepszych na świecie programach wspierających terapię (zgodnie z wynikiem prestiżowego konkursu GESS Education Awards 2022).

Ponad 7 000 ekranów z interaktywnymi ćwiczeniami, ponad tysiąc kart pracy, szczegółowe poradniki metodyczne, publikacje i autorskie pomoce dydaktyczne w jednym pakiecie! W zestawie znajdują się także wszelkie elementy wyposażenia potrzebne do korzystania z zestawu, takie jak: mikrofony, głośniki, słuchawki, zewnętrzne karty dźwiękowe.

W skład Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny OPTIMUM wchodzą programy:

 • 031964 Dyskalkulia - pakiet ekspert + Matematyka. To rozumiem! (pakiet), 1 szt.
 • 031989 Program multimedialny Koncentracja i pamięć mTalent, 1 szt.
 • 031852 Program multimedialny: Czytanie ze zrozumieniem mTalent, 1 szt.
 • 031853 Program multimedialny: AUTYZM. Tworzenie umiejętności życiowych (z tabletem) mTalent, 1 szt.
 • 199363 Wyrazy i frazy, 1 szt.
 • 031851 Program multimedialny: ADHD mTalent, 1 szt.
 • 031951 Program multimedialny: Percepcja słuchowa 2. Zaburzenia przetwarzania słuchowego mTalent, 1 szt.
 • 031850 Program multimedialny: Czytanie LITERY mTalent, 1 szt.
 • 031904 Program multimedialny Percepcja wzrokowa mTalent, 1 szt.
 • 031988 Program multimedialny Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłychmTalent, 1 szt.
 • 031958 Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych (pakiet 2 programów), 1 szt.

Licencja bezterminowa

Produkty w zestawie:

 
 
 

Szczegółowy opis zestawu:
 

031964 Dyskalkulia - pakiet ekspert + Matematyka. To rozumiem! (pakiet), 1 szt.

Zestaw dwóch programów multimedialnych (z wyposażeniem dodatkowym) wspierających uczniów z pierwszego etapu edukacyjnego, a także uczniów z początków drugiego etapu na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych, a także zajęciach wspierania ucznia szczególnie zainteresowanego matematyką lub językiem angielskim (np. na zajęciach rozwijających uzdolnienia czy kółku zainteresowań).

Program mTalent MATEMATYKA.
Dyskalkulia w usystematyzowany i nieszablonowy sposób wspomaga dzieci w zrozumieniu trudnych dla nich zagadnień. Był projektowany i konsultowany przez zespół złożony z terapeutów pedagogicznych, czynnych nauczycieli wczesnej edukacji, nauczycieli matematyki oraz pedagoga specjalnego.
Podany materiał cechują następujące rozwiązania metodyczne:
● od konkretu do abstrakcji,
● materiał bliski dzieciom (tzw. „Matematyka codzienności”),
● zadania na logiczne myślenie,
● ćwiczenie metodą tzw. małych kroczków – każde działanie jest rozdzielone na mniejsze etapy,
● produkt zawiera matematyczne gry zespołowe, w których mogą brać udział pary lub grupy dzieci uczęszczające na zajęcia,
● wiele materiału poświęconego umiejętności szacowania, a także odczytywaniu wykresów,
● zadania na myślenie przestrzenne i perspektywiczne,
● elementy kodowania, a także przykłady matematyki twórczej,
● inne ćwiczenia terapeutyczne, np. ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową na materiale typowo matematycznym.

Natomiast program „Matematyka. To rozumiem!” to najnowocześniejszy produkt multimedialny przeznaczony do nauki matematyki (z elementami języka angielskiego) na etapie edukacji wczesnoszkolnej (a także początkach drugiego etapu edukacyjnego). Program sprawdzi się zarówno jako materiał do pracy bieżącej z klasą, jak i na zajęciach wspierających uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką lub językiem angielskim (np na zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia).
Produkt pokrywa w 100% polską podstawę programową, inspirując się przy tym najnowocześniejszymi metodami dydaktycznymi pochodzącymi z Finlandii, pokazującymi rolę matematyki w codzienności.

Zobacz więcej >>

 

031989 Program multimedialny Koncentracja i pamięć mTalent, 1 szt.

Zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi
● Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych mających na celu kształtowanie i usprawnianie funkcji poznawczych, spostrzegania, pamięci i koncentracji uwagi.
● Blisko 700 ekranów interaktywnych, kart pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku
● Dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie kształtowania i usprawniania funkcji poznawczych, spostrzegania, pamięci i koncentracji uwagi.
Dzięki swojej zawartości i zastosowaniu specjalnych rozwiązań graficzno-funkcjonalnych, program mTalent Koncentracja i pamięć świetnie sprawdza się do pracy z dziećmi z dezintegracją sensoryczną, z dysleksją lub ryzykiem dysleksji, a także z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo (ADD, ADHD), mającymi kłopoty z koncentracją i koordynacją wzrokowo-ruchową.

Zobacz więcej >>

 

​031852 Program multimedialny: Czytanie ze zrozumieniem mTalent, 1 szt.

Zestaw multimedialnych ćwiczeń do kształcenia i treningu umiejętności czytania ze zrozumieniem dla uczniów posługujących się językiem polskim lub uczących się języka polskiego jako obcego.

• Do wykorzystania na zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych) lub zajęciach dodatkowych z języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy – podstawy języka polskiego jako obcego.
• Z ponad 700 ekranów interaktywnych, obszernej bazy kart pracy, przewodnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku.
• Dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi w wieku 7+ w ramach
kształcenia i treningu umiejętności czytania ze zrozumieniem.

mTalent Czytanie ze zrozumieniem składa się z ćwiczeń wspomagających umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, a także tempo i technikę czytania. Materiał skierowany jest do dzieci, które dopiero uczą się czytania, oraz dla uczniów ze zdiagnozowanymi trudnościami w tym zakresie (np ryzyko dysleksji lub dysleksja).

Zawartość programu:
• doskonałe narzędzie na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, a także zajęcia z zakresu podstaw języka polskiego jako obcego,
• materiały interaktywne i teksty na trzech poziomach trudności,
• ćwiczenia interaktywne uzupełniające pracę z tekstem.

Program powstał w oparciu o wiedzę i praktykę prezentowaną przez ekspertów z Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Licencja bezterminowa na 9 stanowisk: 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) i 6 stanowisk offline (praca bez dostępu do Internetu).

 

031853 Program multimedialny: AUTYZM. Tworzenie umiejętności życiowych (z tabletem) mTalent, 1 szt.

mTalent Autyzm. Tworzenie umiejętności życiowych – uczeń starszy to zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami wymagającymi wsparcia umiejętności społecznych i życiowych.

 • Do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych oraz podczas treningu umiejętności społecznych, a także na lekcjach wychowawczych oraz wszystkich zajęciach skoncentrowanych na rozwijaniu kompetencji społecznych i życiowych.
 • Kilkaset ekranów interaktywnych, kilkadziesiąt kart pracy, tablet, przewodnik metodyczny oraz zestaw pomocy sensorycznych (słuchawki wyciszające, fidget toys) w jednym pudełku.
 • Dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, wychowawców, trenerów umiejętności społecznych, nauczycieli prowadzących zajęcia wspierające rozwój kompetencji społecznych i życiowych.


mTalent Tworzenie umiejętności życiowych – uczeń starszy to materiały przygotowane przez specjalistyczny zespół pedagogów specjalnych, terapeutów i językoznawców we współpracy z fundacjami działającymi na rzecz uczniów neuroróżnorodnych, z diagnozą autyzmu, ADHD, diagnoza zagrożenia niedostosowaniem społecznym, zaburzeniami lękowymi i innymi szczególnymi potrzebami z zakresu kompetencji życiowych.

Program współtworzony i walidowany przez specjalistów i uczestników zajęć w Fundacji Artonomia, członków Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team oraz Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Pro Aperte.

Licencja bezterminowa na 4 stanowiska: 2 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu).

 

199363 Wyrazy i frazy, 1 szt.

Zestaw interaktywnych ćwiczeń językowych w zakresie odmiany rzeczownika i czasownika, a także konstruowania zdań pojedynczych i złożonych w języku polskim.

 • Blisko 350 ekranów interaktywnych z ćwiczeniami językowymi
 • Do wykorzystania na zajęciach terapeutycznych wspomagających programowanie języka u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, a także z niedokształceniem mowy o typie afazji.
 • Doskonałe narzędzie na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, a także zajęcia z zakresu podstaw języka polskiego jako obcego.

Program „Wyrazy i frazy” ułatwia naukę obszaru językowego, który sprawia największy kłopot uczniom poznający polski jako język obcy: koniugacja, deklinacja, konstrukcja zdań, uzasadnianie (np. w zdaniach złożonych). Materiały są odpowiednie także dla uczniów rozpoczynających przygodę z czytaniem (profilaktyka i nauka), a także ze zdiagnozowanymi trudnościami w tym zakresie (np. dysleksja).
Program „Wyrazy i frazy”:

 • jest idealną pomocą również dla uczniów korzystających z zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • materiał dla dzieci w wieku 7+,
 • jest świetnym wsparciem w edukacji uczniów z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Program Wyrazy i frazy może być kupiony i wykorzystywany niezależnie lub w pakiecie z pomocami tradycyjnymi z tego samego zakresu.
Licencja bezterminowa: 3 stanowiska online i 6 stanowisk offline.

 

031851 Program multimedialny: ADHD mTalent, 1 szt.

Zestaw interaktywnych ćwiczeń, kart pracy i scenariuszy do pracy z uczniem z objawami lub diagnozą zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

 • Do wykorzystania w małych grupach (np. na zajęciach z zakresu rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych) lub doraźnie, według potrzeb, możliwości i planu pracy konkretnych terapeutów i uczniów.
 • Obszerna baza ekranów interaktywnych i kart pracy do wydruku, przewodnik metodyczny oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku.
 • Dla terapeutów i nauczycieli pracujących z dziećmi w dwóch grupach wiekowych (6+ i 11+) w zakresie zaburzeń uwagi, nadruchliwości i impulsywności czyli trzech obszarów, w których pojawiają się objawy charakterystyczne dla ADHD.

Zawartość programu:

 • kilkadziesiąt tematów i propozycji pracy w danym obszarze sprawdzonych w pracy z dziećmi z diagnozą ADHD,
 • materiały dotyczą pracy w zakresie zaburzenia uwagi, nadruchliwości i impulsywności czyli trzech obszarów, w których pojawiają się objawy charakterystyczne dla ADHD,
 • propozycje, które sprawdzą się zarówno w pracy z uczniem starszym, jak i z uczniem w młodszym wieku szkolnym,
 • kilkaset ekranów interaktywnych do wykorzystania w trakcie zajęć lub jako ich uzupełnienie.

Program mTalent ADHD został stworzony przez uznany i doświadczony zespół autorski, duet psychologów: Izabela Banaszczyk i Joanna Chromik-Kovacs – autorki bestsellerowej książki „Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole. Poradnik dla rodziców i nauczycieli” oraz „Jak pracować z dzieckiem z ADHD w domu i szkole. Poradnik dla rodziców i nauczycieli”.
Licencja bezterminowa na 4 stanowiska: 2 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu).

 

031951 Program multimedialny: Percepcja słuchowa 2. Zaburzenia przetwarzania słuchowego mTalent, 1 szt.

mTalent Percepcja słuchowa cz.2 to bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój wyższych funkcji słuchowych, a także wspierających rozwój uwagi i pamięci opartej na analizatorze słuchowym.

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu stymulację wyższych funkcji słuchowych u dzieci wykazujących trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz ze współistniejącymi zaburzeniami emocjonalnymi mogącymi wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym.

Z czego się składa? Z ponad 500 ekranów interaktywnych, kart pracy do wydruku, poradnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych (typu słuchawki dla ucznia i terapeuty, bębenek, kolorowe żetony, stempel i poduszka z tuszem) w jednym pudełku.

Jest przeznaczony dla terapeutów, w tym dla logopedów, pedagogów i nauczycieli pracujących z uczniami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z trudnościami w zakresie percepcji słuchowej, w tym wyższych funkcji słuchowych, CAPD, z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w wieku 5+ (w normie intelektualnej) lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Program przeznaczony jest do pracy przy użyciu tabletu, komputera, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS).

W programie mTalent Percepcja słuchowa 2. Stymulacja wyższych funkcji słuchowych uwzględniono następujące działy ćwiczeń multimedialnych:

 • Lokalizacja i lateralizacja źródła dźwięków
 • Identyfikacja i dyskryminacja dźwięków
 • Rozpoznawanie cech dźwięków
 • Czasowe aspekty słyszenia
 • Rozumienie mowy w obecności dystraktorów
 • Rozumienie mowy zniekształconej
 • Rozmaitości
 • Wyzwania słuchowe

Zobacz więcej >>

 

031904 Program multimedialny Percepcja wzrokowa mTalent, 1 szt.

Program multimedialny PERCEPCJA WZROKOWA z serii mTalent to:

 • blisko 600 ekranów interaktywnych (ćwiczenia typu: łączenie elementów, kategoryzowanie, zaznaczanie różnic, memo, gry pamięciowe, sekwencje, łączenie punktów, interaktywne puzzle, sudoku obrazkowe, ćwiczenia do pracy z grupą dzieci (np. interaktywne gry planszowe z pionkami, gry za tablice interaktywne), a także ćwiczenia oparte na tekście, np. uzupełnianie luk w zabawnych rymowankach uzupełnianie ilustracji do treści, zadania kreatywne (np. narysuj) i inne),
 • 200 kart pracy do wydruku
 • idealne narzędzie na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne i inne mające na celu kształtowaniei usprawnianie percepcji wzrokowej,
 • jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,
 • odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/ wzrokowej),
 • pierwszy produkt interaktywny na polskim rynku oparty o metodę M. Frostig,
 • propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu (np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny),

Produkt jest podzielony na trzy części:
- pierwsza z nich zawiera materiał tematyczny,
- druga atematyczny,
- trzecia – materiał językowy (najbardziej przydatny w przypadku pracy z dziećmi starszymi, które miewają kłopoty z rozpoznawaniem i różnicowaniem znaków).
W każdej części znajdują się zestawy ćwiczeń z podobnych obszarów:
1. Stałość spostrzegania
2. Spostrzeganie figury i tła
3. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
4. Spostrzeganie stosunków przestrzennych
5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6. Pamięć wzrokowa
7. Jarmark rozmaitości (zawiera ćwiczenia z różnych obszarów, niesklasyfikowane w innych działach, np. uwaga i koncentracja).
Każdy z nich zawiera materiał tematyczny (ilustracje), atematyczny (symbole i figury) oraz językowy (litery i cyfry).

Zobacz więcej >>

 

031988 Program multimedialny Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłychmTalent, 1 szt.

Zestaw interaktywnych ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych wspomagających terapię pozanormatywnej realizacji wybranych głosek, a także ćwiczenia z zakresu prozodii i dykcji.

 • Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych mających na celu wspomaganie terapii wad wymowy uczniów starszych oraz osób dorosłych.
 • Blisko 1000 ekranów interaktywnych, karty pracy, przewodnik metodyczny oraz zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich.
 • Dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem sprawności w wyżej wspomnianym zakresie.

mTalent Zajęcia Logopedyczne dla młodzieży i dorosłych to jedyny na rynku interaktywny produkt służący do wspomagania terapii wad wymowy uczniów starszych oraz osób dorosłych.

W programie zaproponowano ćwiczenia z takich działów jak:
• Głoska R (R po spółgłoskach, R przed spółgłoskami, R w otoczeniu samogłoskowym, R – zbitki spółgłoskowe i reduplikacje, R – różnicowanie w wybranych pozycjach i sąsiedztwach fonetycznych, Różnicowanie R z L i J)
• Głoski dentalizowane – szereg syczący
• Głoski dentalizowane – szereg szumiący
• Cechy prozodyczne mowy
• Wprawki dykcyjne
• Narządy mowy – działanie (ilustracje lub plansze 3D)
• Rozmaitości

Zobacz więcej >>

 

031850 Program multimedialny: Czytanie LITERY mTalent, 1 szt.

Zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki i różnicowania drukowanych i pisanych liter polskiego alfabetu dla uczniów posługujących się językiem obcym lub uczących się języka polskiego jako obcego.

W programie znajdują się angażujące ćwiczenia, które będą niezastąpioną pomocą w ramach: rozbudzania zainteresowania literami, łączenia świata głosek ze światem liter, utrwalania znajomości liter (drukowanych, pisanych: wielkich i małych), przygotowanie do nauki czytania i pisania, naukę pisania liter i doskonalenie umiejętności ich zapisywania, doskonalenie funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych oraz kształtowanie u dzieci logicznego myślenia podczas rozwiązywania zadań na urządzeniu ekranowym lub tablicy interaktywnej.

● zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki i różnicowania 44 drukowanych i pisanych (małych i wielkich) liter polskiego alfabetu (uwzględniający wieloznaki),
● dla dzieci w wieku 5+ posługujących się językiem polskim lub uczących się języka polskiego jako obcego,
● blisko 1000 ekranów wspomagających znajomość i różnicowanie liter (w tym wieloznaków),
● przygotowane dla dzieci rozpoczynających przygodę z czytaniem i pisaniem (profilaktyka i nauka), a także ze zdiagnozowanymi trudnościami w tym zakresie (np. ryzyko dysleksji),
● propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów (np. drukowalne karty, poradnik metodyczny),
● doskonałe narzędzie na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze), zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z zakresu podstaw języka polskiego jako obcego lub zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym,
● propozycja różnorodnych ćwiczeń pomagających zapamiętać i utrwalać litery poprzez skojarzenia zmysłowe, zabawy w projektowanie, konstruowanie liter z elementów, gry interaktywne i animacje pokazujące sposób pisania liter,
● zestawy ćwiczeń interaktywnych prezentujących materiał, który odwołuje się zarówno do potencjału intelektualnego, jak i emocjonalnego dzieci, co zwiększa ich ciekawość poznawczą i motywację wewnętrzną,
● jedyne na polskim rynku oprogramowanie tego typu działające na większości dostępnych urządzeń.

Program powstał w oparciu o wiedzę i praktykę ekspertów Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Licencja bezterminowa na 9 stanowisk: 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 6 stanowisk offline (praca bez dostępu do Internetu).
 

 

031958 Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych (pakiet 2 programów), 1 szt

Program multimedialny Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych to:

 • dwa programy interaktywne, których celem jest wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży, której dotyczą problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych,
 • programy wpływające korzystnie na poziom sukcesu osobistego, obraz samego siebie oraz przeciwdziałające występowaniu nieakceptowanych społecznie zachowań,
 • ćwiczenia multimedialne i scenariusze zajęć adresowane do młodszych i starszych uczniów szkoły podstawowej (6-13 lat),
 • blisko 300 ekranów multimedialnych z interaktywni ćwiczeniami,
 • ćwiczenia usprawniające umiejętności skutecznego komunikowania się, okazywania empatii, rozwiązywania konfliktów, budowania dobrych relacji z innymi, a także kształcenie sposobów radzenia sobie z problemami związanymi z procesem rozwojowym lub sytuacjami kryzysowymi,
 • materiały, które zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, mogą być adresowane do większej grupy dzieci i młodzieży (uczestniczącej w zajęciach: socjoterapeutycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, godzin wychowawczych, świetlicowych, terapii pedagogicznej, edukacyjnych, odbywających się podczas rocznego przygotowania przedszkolnego, edukacyjnych z zakresu edukacji społecznej w klasach i młodszych i starszych szkoły podstawowej).
 • osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których zadania zawierają tekst pisany i ćwiczenia bardziej złożone,
 • zestaw materiałów dodatkowych w pudełku, w tym szczegółowy poradnik metodyczny z propozycjami spotkań tematycznych,
 • dwa programy multimedialne (dwie części dla dwóch grup wiekowych), do każdego licencje dla 3 użytkowników,
 • dodatek w postaci kursu obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego ucznia).


W programie Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych znajdują się zestawy scenariuszy zajęć grupowych i indywidualnych przeznaczonych do pracy z uczniem w następujących obszarach: samodzielność, samoświadomość, samoregulacja, zainteresowania, motywacja wewnętrzna, identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją, pragnienia, przestrzeganie norm i obowiązujących zasad, ocena własnego zachowania (przyczyn, skutków), odpowiedzialność, rozumienie zachowań i sytuacji społecznych, przyjmowanie perspektywy innych, przewidywanie zachowania innej osoby, rozpoznawanie zachowań asertywnych, rozumienie komunikacji, efektywne komunikowanie się i nawiązywanie pozytywnych relacji, kultury osobistej, manier, wyrażanie szacunku, empatia, cierpliwość, myślenie o innych, słuchanie innych, podtrzymywanie przyjaźni, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów i problemów, podejmowanie wyborów, skuteczne współdziałanie w zespole, funkcjonowanie w grupie, praca na rzecz innych, niesienie pomocy itp.

 

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę