Knowla Wall (Magiczna Ściana) - urządzenie + 4 planety SPE

Kod produktu: ZEST5928
Oczekujemy na dostawę

27 871,90 zł­­

% 28 363,90 zł­­ (oszczędność 1.73%)
Brutto
Najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 28363,90 zł
Opis

Zestaw obejmuje urządzenie multimedialne Knowla Wall (Magiczną Ścianę) oraz 4 pakiety gier korekcyjno-kompencacyjnych odpowiadających potrzebom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiał adresowany do dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (1-3).

Skład zestawu:

 • 821105 Knowla Wall (Magiczna Ściana) wersja 2.0
 • 821107 Knowla - Planeta SPE - pakiet Specjalne Potrzeby Edukacyjne
 • 821109 Knowla - Planeta EMO - pakiet Emocje
 • 821110 Knowla - Planeta DŻ - pakiet Logopedia
 • 821113 Knowla - Planeta Kontrast - pakiet Wzrok

 

821105 Knowla Wall (Magiczna Ściana) wersja 2.0

Magiczna ściana to jedyna w swoim rodzaju wielofunkcyjna tablica multimedialna. Magiczną Ścianę można obsługiwać za pomocą pisaka interaktywnego, który umożliwia rysowanie, sterowanie grami i obsługę dowolnych aplikacji. Przy jego pomocy można obsługiwać przeglądarkę internetową, odtwarzać materiały audio lub wideo, korzystać z autorskiego programu graficznego czy kursów językowych.

Magiczna Ściana stanowi również system interaktywnej rozrywki grupowej (W tym samym czasie może grać nawet do 10-15 osób!), łączący aktywność ruchową z wirtualną rzeczywistością. Aplikacje można obsługiwać za pomocą piłek, rzucając je w wyświetlane na ekranie symbole i animacje.

Urządzenie składa się z

 • projektora,
 • przenośnej konstrukcji,
 • ekranu, komputera,
 • nagłośnienia.

Więcej informacji >>

 

821107 Knowla - Planeta SPE - pakiet Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Pakiet 14 gier zawierających 280 aktywności​ przeznaczonych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zestaw różnorodnych, wszechstronnie opracowanych aktywności wspiera najmłodszych w kształtowaniu czynności intelektualnych, rozwijaniu kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych, stymuluje rozwój mowy. Zawiera zarówno elementy terapii logopedycznej, jak i ćwiczenia z zakresu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych. Pomaga rozwijać umiejętności poznawcze oraz usprawniać funkcje percepcyjno-motoryczne. Ćwiczy pamięć, koncentrację, spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia. 

Przeznaczenie:

 • zajęcia edukacyjno-rozwojowe,
 • terapia zajęciowa,
 • kształcenie specjalne,
 • rewalidacja,  
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Więcej informacji >>

 

821109 Knowla - Planeta EMO - pakiet Emocje

Pakiet 13 gier zawierających 272 aktywności, które wspierają prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zawarte w nich zadania rozwijają umiejętność rozpoznawania emocji, ich nazywania i wyrażania. Sprzyjają nabywaniu kompetencji społecznych, kształtują zdolność nawiązywania relacji, uczą empatii. W wymiarze osobistym wzmacniają poczucie własnej wartości i zaufania do siebie. Dzięki aktywnościom rewalidacyjnym wspomagają kształtowanie umiejętności rozwojowych z obszaru społeczno-emocjonalnego u dzieci z zaburzeniami, deficytami i niepełnosprawnościami. 


Przeznaczenie: zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapia zajęciowa, kształcenie specjalne, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Obszary rozwoju: rozwój emocjonalny, rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji, rozwój społeczny, nawiązywanie relacji rówieśniczych, poczucie własnej wartości
Potrzeby specjalne: spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder),  zaburzenia rozwojowe w obszarze emocjonalno-społecznym, zaburzenia mowy, problemy z komunikacją, trudności z interakcjami społecznymi, zaburzenia uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia procesów uczenia się 
Grupa wiekowa: przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-III)
Formy pracy: praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna
Merytoryka: treści współtworzone z ekspertami w danej tematyce, zgodne z podstawą programową

Rodzaj licencji: bezterminowa
Aktualizacje: automatyczne, zgodnie ze stałym rozwojem produktu
 

Aplikacje w pakiecie:

 • Koło emocji 
 • Termometr uczuć
 • Memory z emocjami (3 poziomy)
 • Domino z emocjami (3 poziomy)
 • Avatar uczuć 
 • Pokoloruj emocje 
 • Kształty emocji 
 • Połącz emocje w pary (3 poziomy) 
 • Łap emotki 
 • Labirynty emocji 
 • Sudoku z emocjami 
 • Lustro emocji 
 • Emocje mają relaks 
 • Gdzie jest potwór? 

 

821110 Knowla - Planeta DŻ - pakiet Logopedia

Pakiet 13 aplikacji zawierających 224 aktywności​ nakierowanych na rozwijanie mowy i usprawnianie kompetencji komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym dzieci w spektrum autyzmu oraz terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami wymowy (dyslalii).

Zawiera zarówno ćwiczenia ortofoniczne (wspomagające rozwój mowy), artykulacyjne, oddechowe i fonacyjne, jak i ćwiczenia słuchowe, analizy i syntezy głoskowej i sylabowej, elementarne ćwiczenia dykcji oraz ćwiczenia grafomotoryczne. Opracowane aktywności usprawniają motorykę aparatu mowy, korygują błędną artykulację, rozwijają wrażliwość słuchową, a także kształcą umiejętność czytania i pisania.

Przeznaczenie: zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapia logopedyczna, terapia zajęciowa, kształcenie specjalne, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Obszary rozwoju: logopedia, ortofonia, artykulacja, fonacja, dykcja, rozwój mowy, rozwój mowy bezdźwięcznej, komunikacja, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchowe, analiza i synteza głoskowa i sylabowa, grafomotoryka
Potrzeby specjalne: zaburzenia przetwarzania słuchowego, centralne zaburzenia słuchu, dzieci słabosłyszące, dyslalia (w tym rotacyzm, sygmatyzm), dysglosja, dysleksja, zaburzenia rozwojowe w spektrum autyzmu, zaburzenia koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD
Grupa wiekowa: przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-III)
Formy pracy: praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna
Merytoryka: treści współtworzone z ekspertami w danej tematyce, zgodne z podstawą programową


Rodzaj licencji: bezterminowa
Aktualizacje: automatyczne, zgodnie ze stałym rozwojem produktu
 

Aplikacje w pakiecie:

 • Gimnastyka buzi i języka 
 • Ćwicz oddech 
 • Dopasuj dźwięk (2 poziomy) 
 • Połącz w pary (3 poziomy) 
 • Odtwórz kształt 
 • Dwa takie same 
 • Koloruj według cyfr 
 • Koloruj według liter  
 • Połącz sylaby 
 • Znajdź różnicę 
 • Puzzle z sylabami 
 • Złam szyfr (3 poziomy) 
 • Gdzie jest potwór? 

 

821113 Knowla - Planeta Kontrast - pakiet Wzrok

Pakiet 15 gier zawierających 220 aktywności, stworzonych z myślą o specjalnych potrzebach edukacyjnych najmłodszych z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami wzrokowymi.

Plansze dostosowane do percepcji dzieci niedowidzących i słabowidzących posiadają wyrazistą kolorystykę, jednolite tło, wyraźne elementy graficzne, uproszczone kontrastowe menu oraz ograniczoną liczbą ruchomych elementów. Zawarte w pakiecie zadania stymulują rozwój percepcji wzrokowej, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijają orientację przestrzenną, usprawniają motorykę małą i dużą oraz ćwiczą zdolności poznawcze. 


Przeznaczenie: zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapia zajęciowa, kształcenie specjalne, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Obszary rozwoju: percepcja wzrokowa, wodzenie wzrokiem, koordynacja wzrokowo-ruchowa, orientacja przestrzenna, motoryka mała, motoryka duża, zdolności poznawcze
Potrzeby specjalne: dysfunkcje i niepełnosprawności wzrokowe, dzieci niedowidzące i słabowidzące
Grupa wiekowa: przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-III)
Formy pracy: praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna
Merytoryka: treści współtworzone z ekspertami w danej tematyce, zgodne z podstawą programową


Rodzaj licencji: bezterminowa
Aktualizacje: automatyczne, zgodnie ze stałym rozwojem produktu
 

Aplikacje w pakiecie:

 • Pisz po śladzie 
 • Ułóż kształty według cech 
 • Rysowanie symetryczne 
 • Rysuj światłem 
 • Rysuj światłem po kształcie 
 • Rysowanie światłem na dwie ręce 
 • Sudoku 
 • Idź za śladem 
 • Odtwórz wzór 
 • Połącz cyferki 
 • Kodowanie drogi  (3 poziomy) 
 • Zaprogramuj drogę (3 poziomy) 
 • Symetryczna układanka 
 • Dopasuj wieże (2 poziomy) 
 • Gdzie jest potwór? 
Polecane

Polecane

Podgląd
Dostępny
Knowla - Planeta Sigma
821116

2 091,00 zł­­
Podgląd
Dostępny
Knowla - Planeta Hopsa
821117

2 091,00 zł­­
Podgląd
Dostępny
Knowla - Planeta Ziuuu - pakiet Rytmika
821108

2 091,00 zł­­
Podgląd
Dostępny
Knowla - Planeta M - pakiet Motoryka
821114

2 091,00 zł­­
Podgląd
Dostępny
Knowla - Planeta Pi - pakiet Kodowanie i Programowanie
821112

2 091,00 zł­­
Podgląd
Dostępny
Knowla - Planeta Smart - pakiet Eksperymenty
821111

2 091,00 zł­­
Podgląd
Dostępny
Zestaw do karaoke
821101

499,90 zł­­
Podgląd
Polecane zestawy

Polecane zestawy

%
Oczekujemy na dostawę
Knowla Wall (Magiczna Ściana) - urządzenie + 6 planet EDU
ZEST5927

31 069,90 zł­­ 32 545,90 zł­­
Podgląd
%
Oczekujemy na dostawę
Knowla Wall (Magiczna Ściana) - urządzenie + 10 planet
ZEST5926

37 219,90 zł­­ 40 909,90 zł­­
Podgląd

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę