Photon szkolenie z wybranego modułu

Kod produktu: U224
Usługa dostępna. W celu ustalenia terminu, prosimy o kontakt 667 633 515

2 499,00 zł­­

Brutto
Opis
Szkolenie, które przygotuje uczestników do prowadzenia zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych w oparciu o dedykowane zestawy tematyczne z robotem Photon. Do wyboru z modułu:
- Przedszkole - przygotowuje uczestników szkolenia do wspierania rozwoju społecznego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego przedszkolaków,
- Ekologia - nauczy jak kształtować wśród dzieci właściwe postawy szacunku dla środowiska naturalnego i promować zachowania prośrodowiskowe:
przedszkole + szkoła podstawowa,
- Edukacja Społeczno-Emocjonalna (SEL) - reintegracja post-covid, wyposaży uczestników szkolenia w metody wspierające rozwój społeczny i emocjonalny dzieci: przedszkole + szkoła podstawowa,
- Fizyka - przygotowuje do prowadzenia zajęć ułatwiających przedstawienie uczniom eksperymentów fizycznych dot m.in. ruchu jednostajnego, siły, pracy, dźwięku:
klasy 7-8 szkoły podstawowej + szkoła średnia,
- Robotyka i Kodowanie - wspiera w jednoczesnym nauczaniu programowania i robotyki: klasy 7-8 szkoły podstawowej + szkoła średnia,
- Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE) - ułatwia nauczanie uczniów ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami społecznymi i emocjonalnymi:
przedszkole + szkoła podstawowa + szkoła średnia,
- Sztuczna Inteligencja (AI Junior) - pokaże jak odkrywać i tworzyć sztuczną inteligencję wspólnie z uczniami: szkoła podstawowa.
Cele szkolenia:
● wprowadzenie w podstawy obsługi robota,
● zapoznanie z dostępnymi aplikacjami i integracjami,
● omówienie założeń modułu oraz metodyki pracy,
● przygotowanie do prowadzenia zajęć w oparciu o dołączone do zestawu scenariusze ćwiczeń i projektów, przy użyciu dostępnych interfejsów i dołączonych pomocy dydaktycznych (w zależności od modułu, m.in.: maty edukacyjne, fiszki, kostka edukacyjna).
Formy pracy:
Prezentacja i ćwiczenia praktyczne.
Czas trwania: 3 godziny lekcyjne
Wielkość grupy: do 15 osób
Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę +300 zł

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę