Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł Jakość powietrza, 1 szt.

Kod produktu: 199318
Dostępny

1 299,90 zł­­

Brutto
Opis

Moduł Jakość Powietrza. Badanie zanieczyszczeń pyłowych opracowany został przez Centrum Nauki Kopernik, z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy merytorycznej z Polskim Alarmem Smogowym.

 

MODUŁ JAKOŚĆ POWIETRZA , 1 szt.. zawiera:

  • podręcznik dla nauczyciela
  • pendrive ze scenariuszami doświadczeń w formie kart nauczyciela oraz ucznia w wersji do druku
  • pudełko ze sprzętem potrzebnym do wykonania pomiarów stężenia pyłów w powietrzu

 

Moduł Jakość Powietrza. Badanie Zanieczyszczeń Pyłowych skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII, ale można też z nim pracować w szkołach ponadpodstawowych. Będzie przydatny na lekcjach przedmiotów przyrodniczych przy omawianiu zagadnień związanych z zanieczyszczeniami powietrza, a także podczas zajęć z informatyki - jako narzędzie wprowadzające do programowania. Oswojeniu się z tym ostatnim tematem sprzyja rozbudowana „Instrukcja obsługi płytki micro:bit krok po kroku”.


Zawartość podręcznika dla nauczyciela
• tekst merytoryczny o zanieczyszczeniach powietrza
• tekst metodyczny o kompetencjach kluczowych
• szczegółową tabelę dotyczącą rozwijania kompetencji cyfrowych z zestawem
• 13 scenariuszy doświadczeń w formie kart nauczyciela oraz ucznia
• dwie propozycje projektów badawczych


Lista doświadczeń zestawu
1. Pyły i inne zanieczyszczenie powietrza – sprawdź się!
2. Laserem w mrok
3. Makaron na stole
4. Instrukcja obsługi płytki micro:bit krok po kroku
5. Szybka kawa z cukrem
6. Śpiesz się powoli
7. Co ma wisieć, nie opadnie
8. Kruszenie twardzieli
9. Imprezowy pył
10. Co słychać na zewnątrz
11. Mgła w butelce
12. Smog w miniaturze
13. Widziane z satelity


Sprzęt zawarty w zestawie:
płytka micro:bit, płytka rozszerzeń, czujnik pyłu, rejestrator danych, przewody z wtykami, kabel microUSB, wyświetlacz, powerbank, laser, paczka ogni iskrowych, paczka kadzidełek, czarny arkusz papieru, baterie AAA, mikroskop na telefon, karta pamięci, czytnik kart pamięci, wężyk do czujnika pyłu
• produkt wymaga baterii (są w zestawie)

 

MODUŁY

Kolejny zestaw edukacyjny z serii Modułowych Pracowni Przyrodniczych (MPP). Głównym celem projektu MPP, który powstał kilka lat temu, jest upowszechnienie pracymetodą badawczą wśród nauczycieli, edukatorów i uczniów. Na rynku dostępne są opublikowane wcześniej moduły: Woda, Powietrze oraz Energia. Każdy z nich zawiera: pakiet scenariuszy doświadczeń nawiązujących szeroko do tematu przewodniego, sprzęt niezbędny do ich wykonania oraz materiały merytoryczne i dydaktyczne, mające wspierać nauczycieli w prowadzeniu zajęć metodą badawczą. Podobnie skonstruowany jest Moduł Jakość Powietrza. Badanie zanieczyszczeń pyłowych, który stanowi uzupełnienie Modułu Powietrze, ale może funkcjonować zupełnie niezależnie. Opracowany został przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym, z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niniejszy moduł ma dwa cele. Pierwszym z nich jest przybliżenie uczniom tematu zanieczyszczeń powietrza, w tym głównie zanieczyszczeń pyłowych, które mogą oni badać za pomocą sprzętu zawartego w zestawie. Drugi cel to zapoznanie uczniów z techniką przeprowadzania pomiarów oraz metodami zbierania i analizowania danych (rozwój kompetencji cyfrowych). Ponadto zestaw stanowi bardzo dobre wprowadzenie do pracy z mikrokontrolerem – w tym wypadku z płytką micro:bit.

Doświadczenia zostały tak skonstruowane i opisane, aby z każdym następnym eksperymentem uczniowie robili krok w stronę lepszego rozumienia tematu jakości powietrza. Stopniowo odsłaniamy kolejne jego warstwy, tak by nie przytłoczyć młodych eksperymentatorów złożonością omawianej problematyki (np. wielością zmiennych wpływających na wyniki pomiarów). Każde doświadczenie kładzie nacisk na nieco inny aspekt badań i rozwija różne kompetencje związane z pracą metodą badawczą. W jednym z nich pokazujemy, na czym polegają błędy pomiarowe (mogą one wynikać z zastosowania niedokładnych narzędzi pomiarowych, nieodpowiedniej techniki pomiarów lub niewłaściwego sposobu zaplanowania badania), podpowiadając tym samym, jak zaplanować obserwację, żeby była rzetelna, a jej wyniki wiarygodne. W innym doświadczeniu zwracamy uwagę na złożoną naturę powszechnie dostępnych informacji dotyczących jakości powietrza oraz konieczność ich interpretacji w szerszym kontekście.
Problematyka jakości powietrza i dbałości o środowisko, w którym żyjemy, jest niezwykle ważna i aktualna. W prezentowanym tu module wyjaśniamy krok po kroku, jakie czynniki wpływają na jakość powietrza, szczególnie dokładnie omawiając zanieczyszczenia pyłowe PM2,5 oraz PM10. Poruszamy w nim najbardziej obecne w przestrzeni publicznej wątki, odnosimy się do nich, weryfikujemy informacje i pogłębiamy je merytorycznie, inspirujemy do dyskusji. Co to znaczy, że jakość powietrza jest zła? Czy smog za naszym oknem to ten sam smog, który utrzymywał się w Londynie w latach 50. XX wieku? Skąd biorą się zanieczyszczenia pyłowe i co kryje się pod pojęciem niskiej emisji? Dlaczego drobiny unoszące się w powietrzu wpływają negatywnie na organizmy żywe? Na te i podobne pytania odpowiadamy w tekście o zanieczyszczeniach powietrza w Polsce oraz w wyjaśnieniach merytorycznych do doświadczeń. Pod każdym doświadczeniem znajdują się opisy umieszczone w dwóch odrębnych sekcjach: w pierwszej tłumaczymy zjawisko od strony jego procesów fizycznych lub chemicznych („Wyjaśnienie obserwowanego zjawiska”), w drugiej ukazujemy związek przeprowadzonego doświadczenia z różnymi aspektami zanieczyszczeń powietrza („Obserwowane zjawisko a zanieczyszczenia powietrza”).
 

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę