Odpady i recykling - encyklopedyczny przewodnik multimedialny

Kod produktu: 137236
Dostępny

229,90 zł­­

Brutto
Opis
Odpady i recykling to interaktywny, encyklopedyczny przewodnik dydaktyczny. Przedstawia on zagadnienia związane z powstaniem odpadów oraz sposoby ich późniejszego unieszkodliwiania. Całość została zaprezentowana i zgrupowana w bardzo czytelny, przystępny oraz usystematyzowany sposób. W oprogramowaniu zostały poruszone takie tematy jak: powstawanie odpadów, klasyfikacja odpadów, podział odpadów ze względu na ich pochodzenie, rodzaj, użyteczność lub stwarzane przez nie ryzyko.
Pomoc dydaktyczna do:

przyrody
biologii
ekologii
chemii

Poziomy nauczania:

podstawowy
średni (licealny, technikum)
policealny

Edukacja ekologiczna to bardzo ważny aspekt podczas wychowywania dzieci. Kształtowanie odpowiednich postaw na pewno zaowocuje w przyszłości mniejszym zanieczyszczeniem środowiska. Edukacja ekologiczna ma za zadanie nauczyć właściwych metod postępowania z odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień recyklingu. Odzysk i wtórny obieg surowców jest bowiem rozwiązaniem najbardziej pożądanym zarówno ze środowiskowego jak i ekonomicznego punktu widzenia.
Multimedialna płyta CD zawiera następujący materiał dydaktyczny:

Podział odpadów,
System recyklingu,
Odpady niebezpieczne - oznakowanie, zasady postępowania i unieszkodliwiania,
Oznaczenia na opakowaniach,
Definicje, słowniczek pojęć,
Dane liczbowe i statystyczne (wykresy, diagramy),
Materiały ćwiczeniowe, sprawdzające i metodyczne,
Animowaną grę edukacyjną dotyczącą segregacji odpadów do wspólnej zabawy dzieci z rodzicami.

Treści zawarte w oprogramowaniu nadają się do wykorzystanie na różnych zajęciach lekcyjnych zaczynając od lekcji biologii, WOSu, chemii, na lekcjach wychowawczych i kołach zainteresowań kończąc. Wszystkie materiały zawarte w tym encyklopedycznym przewodniku dydaktycznym dają możliwość wykorzystania na zróżnicowanych poziomach nauczania zaczynając od podstawowego a kończą na pomaturalnym. Oprogramowanie daje możliwość osobie prowadzącej lekcje personalizację zadań stawianych przed uczniami, dobieranie odpowiedniego poziomu trudności dostosowanego do wieku oraz poziomu wiedzy ucznia oraz uwzględnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Przewodnik zgodny jest z nową podstawą programową i posiada pozytywne opinie i oceny metodyków nauczania przyrody, biologii, chemii. Pełni doskonałe multimedialne dopełnienie tradycyjnego podręcznika do nauki przedmiotu.

Z Przewodnika multimedialnego Odpady i recykling można korzystać zarówno przy pomocy projektora czy tablicy interaktywnej (współpracuje ze wszystkimi podstawowymi typami tablic interaktywnych) lub bazować na samodzielnej pracy ucznia w szkole oraz domu. Wszystkie treści przygotowane są pod wydruk w formacie A4. Pomoce dydaktyczne cechują prostą intuicyjną obsługą.
Licencja jest bezterminowa i upoważnia do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w obrębie danej jednostki edukacyjnej.

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę