eduSensus LOGOPEDIA PRO Obrazkowy słownik tematyczny cz. I i II
  • 110031
  • dostępny
  • Darmowa dostawa!
1 499,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Multimedialny program zawierający zestaw uporządkowanych tematycznie pojęć w atrakcyjnej formie graficznej (ilustracje, animacje, nagrania) wspierających rozwój słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych dziecka.

W programie OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY znajdują się:
• dwuczęściowy program multimedialny na pendrive,
• profesjonalny mikrofon,
• przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych.
• 860 interaktywnych ćwiczeń.

Główne obszary wykorzystania programu OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY:
• profilaktyka zaburzeń mowy i języka,
• wspomaganie nabywania umiejętności językowych,
• kształtowanie i rozwój języka, np. pojęć językowych, wzbogacanie słownictwa,
• wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego,
• stymulowanie pola słuchowego,
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków (poziom wyrazu) i przyporządkowywania ich do odpowiednich obrazów/elementów,
• wsparcie w terapii SLI oraz opóźnionego rozwoju mowy,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
• ćwiczenia grafomotoryczne (drukowalne karty pracy),
• praktyczne zastosowanie w surdopedagogice i surdologopedii.

OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY umożliwia:
• naukę daktylografii lub wykorzystanie jej elementów w zajęciach/terapii,
• tworzenie autorskich programów lekcyjnych za pomocą funkcji Kreator Zajęć,
• swobodny wybór zasobów dzięki tematycznemu podziałowi słownictwa,
• pracę indywidualną i grupową,
• stopniowanie trudności ćwiczeń,
• tworzenie autorskich filmów/książek za pomocą narzędzia Kreator Komiksów,
• pracę z programem dzieciom z obniżoną percepcją, dzięki zastosowaniu szeregu udogodnień graficzno-funkcjonalnych (np. opcja symultanicznego wyświetlania audio w wersji tekstowej).

OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY został podzielony na 2 części:
• Część 1 - zawiera słownictwo pogrupowane w kategorie: Zabawki, Części ciała, Kolory, Zwierzęta - zoo, Zwierzęta - natura, Zwierzęta domowe, Meble, Przybory szkolne, Ubrania, Sprzęt domowy, Instrumenty, Przedmioty codziennego użytku, Dom, Przyimki, Zaimki;
• Część 2 – zawiera słownictwo pogrupowane w kategorie: Rodzina, Warzywa, Owoce, Słodycze, Posiłki i napoje, Pogoda, Środki transportu, Czas, Emocje, Przymiotniki, Przysłówki, Zawody, Sport, Czasowniki oraz Tematyczne zestawy wyrazów.

Każda z grup tematycznych zawartych w programie posiada:
• ekrany prezentacyjne (atrakcyjne ilustracje lub animacje prezentujące wyrazy zawarte w słowniku),
• wiele różnego rodzaju ćwiczeń sprawdzających opanowanie słownictwa i jego logiczne użycie,
• zestaw zadań z użyciem tekstu, służących utrwalaniu słownictwa.

Program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z:
• zaburzeniami rozwoju języka i słuchu,
• opóźnionym rozwojem mowy,
• zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
• niepełnosprawnością umysłową lub innymi zaburzeniami,
• opóźnionym rozwoje funkcji poznawczych.

Na szczególną uwagę zasługują także liczne rozwiązania ułatwiające odbiór programu użytkownikom z obniżoną percepcją:
• ponad 1000 filmów z nagraniami wzorcowej realizacji wyrazów oraz z daktylografią,
• symultaniczna transkrypcja nagrań audio na tekst pisany,
• możliwość ingerencji w format tekstu na ekranie,
• dwojaki rodzaju systemu motywacyjnego (dźwiękowego i graficznego), który pozwala na weryfikację wykonywanych zadań zarówno odbiorcom z deficytem wzroku (reakcja dźwiękowa),

jak i użytkownikom z deficytem słuchu (reakcja graficzna).

Sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/ nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

Program OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dziecko:
• komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;
• wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;
• wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego;
• posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych;
• mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy.

Program współpracuje również z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym.

Wymagania techniczne:
• System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32bit i 64 bit
• Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit)
• Procesor: 2,8 gigaherca (GHz)
• Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
• Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki, Port USB 2.0
• Mikrofon
• Ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu.
• Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player.

Szczegóły produktu

Wiek
3-6 lat
Wiek
7-9 lat
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Przeznaczenie
przedszkole
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Marka
EduSensus