eduSensus LOGOPEDIA PRO Zabawy słowem cz. I i II
  • 110029
  • niski stan magazynowy
  • Darmowa dostawa!
1 499,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

Zastosowanie: diagnoza i terapia logopedyczna

Odbiorcy: logopedzi

Beneficjenci: dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji

Program Zabawy Słowem to narzędzie uatrakcyjniające postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach rozwoju języka, ze szczególnym uwzględnieniem opóźnienia rozwoju mowy (tzw. ORM). Jest propozycją dla rodziców, jako narzędzie wspomagające rozwijanie mowy również u dzieci z zaburzeniem autystycznym. Z programu mogą korzystać zarówno ci, którzy chcą wspomóc efekty zajęć tradycyjnej specjalistycznej terapii, na którą uczęszcza ich dziecko, jak i ci, którzy mają na uwadze uatrakcyjnienie prawidłowo przebiegającego procesu nauki i rozwoju języka ich podopiecznych.

Program jest doskonałym wsparciem dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem - przede wszystkim w aspektach: leksykalnym, gramatycznym, ekspresyjnym i pragmatycznym

Zadaniem programu jest osiągnięcie poziomu opanowanego języka pozwalającego dziecku swobodne i prawidłowe komunikowanie się z jego najbliższym otoczeniem. Bogactwo i atrakcyjność dodatków znajdujących się w zestawie dodatkowo ułatwia i urozmaica pracę z programem. Proponowane ćwiczenia są jedynie sugestią metody prowadzenia zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Zabawy słowem mają za zadanie wspieranie dziecka w podnoszeniu sprawności językowej oraz pomoc dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy.

Produkt składa się z dwóch części, z których pierwsza opiera się na materiale nieliterowym, druga na materiale werbalnym. Proponowane ćwiczenia są jedynie sugestią metody prowadzenia zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy, metod uczenia zachowań werbalnych u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (np. technika wyodrębnionych prób, opóźnienie czasowe itp.). Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

ZABAWY SŁOWEM umożliwiają:
• kompleksowe oddziaływanie w przestrzeni słuchowo-wzrokowo-ruchowej, którego celem jest stymulacja szeroko pojętej sprawności językowej,
• indywidualizację procesu terapeutycznego,
• stopniowanie trudności ćwiczeń,
• powiększanie bądź ukrywanie dowolnych elementów graficznych,
• swobodny wybór materiału spośród bogatego pakietu ćwiczeń leksykalnych pogrupowanych tematycznie np. brzmienie i znaczenie słów, stany emocjonalne, dyktanda graficzne, rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy itd.,
• motywację ucznia dzięki systemowi wzmocnień pozytywnych,
• rozwój zasobu leksykalnego dziecka,
• rozszerzenie słownictwa czynnego i biernego,
• rozwój umiejętności gramatycznych,
• rozwój umiejętności formułowania wypowiedzi,
• ćwiczenia ręki (karty pracy do drukowania i ćwiczeń pisania, rysowania),
• samodzielne wykonanie tradycyjnych gier wspomagających rozwój językowy (np. tradycyjne domino, gry planszowe itp.),
• prowadzenie terapii wg spersonalizowanej ścieżki,
• pracę indywidualną i grupową.

ZABAWY SŁOWEM to narzędzie multimedialne, które łączy w sobie ćwiczenia wielu obszarów: koordynacji wzrokowej, słuchowej, wzrokowo-słuchowo-ruchowej, grafomotoryki, logicznego myślenia, pamięci, spostrzegawczości, umiejętności klasyfikacji, umiejętność kategoryzacji.

Program ZABAWY SŁOWEM wspiera realizację NOWEJ podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dziecko:
• rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem,
• rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,
• odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej,
• używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania,
• komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy,
• wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
• wyraża ekspresję twórczą,
• klasyfikuje przedmioty,
• wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

W zestawie ZABAWY SŁOWEM znajdują się:
• dwuczęściowy program multimedialny na pendrive (cz.1 opiera się na materiale nieliterowym, cz.2 zawiera materiał uwzględniający umiejętność czytania),
• profesjonalny mikrofon,
• przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych, np. 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków.

Seria Logopedia uznana została za wyrób medyczny.

Spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC.

Program współpracuje również z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
• System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32bit i 64 bit
• Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit)
• Procesor: 2,8 gigaherca (GHz)
• Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
• Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki,
• Mikrofon
• Ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu.
• Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player.

Port USB 2.0 (program dostarczany jest na nośniku pendrive).

Szczegóły produktu

Wiek
3-6 lat
Wiek
7-9 lat
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Przeznaczenie
przedszkole
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Marka
EduSensus