• 031913
 • dostępny
 • Darmowa dostawa!
4 990,00 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Moduł Zmieniająca się planeta Ziemia to jeden z modułów eksperymentalnych z serii Szkolne Laboratoria. Dzięki możliwości przeprowadzenia doświadczeń i pracy z materiałami multimedialnymi lekcje geografii w szkole podstawowej staną się naprawdę proste i atrakcyjne. Moduł doświadczalny zawiera także materiały dla nauczycieli, jak choćby przewodnik metodyczny czy scenariusze lekcji z opisanymi eksperymentami dla uczniów zgodnymi z nową podstawą programową

Moduł LaboLAB do geografii zawiera:
• materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia
• zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)
• odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne

Integralną część modułów stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:
- atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,
- multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,
- multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,
- multimedialne ćwiczenia,
- testy sprawdzające zdobytą wiedzę,
- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.: informacje jak się przygotować, jak wprowadzić uczniów w zagadnienia, opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu), szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami), pracę domową dla uczniów).

Schemat przewodnika nauczyciela pdf

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).
Komponenty cyfrowe pdf

 


Moduły zawierają pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Moduły są wyposażone w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów).
Są przeznaczone do pracy w grupach, w parach i indywidualnej.

Zawiera także szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 22 sesji badawczych (czas trwania jednej sesji: od 30 do 60 minut)

WARTOŚĆ MERYTORYCZNA modułu doświadczalnego Ziemia i Kosmos.

Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom jak to się stało, że Ziemia, na której mieszkamy, wygląda i ma cechy takie, jakie możemy zaobserwować obecnie. Moduł rozwija wiedzę uczniów na temat gleby i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi, ruchy płyt tektonicznych i tworzenie się skał.

Podczas pracy z modułem ZMIENIAJĄCA SIĘ PLANETA ZIEMIA uczniowie poznają warstwy Ziemi i budują jej model. Tworzą także układ płyt litosfery i analizują mapy, aby wychwycić zależności między trzęsieniami ziemi, erupcjami wulkanów i położeniem płyt tektonicznych. W tym module są omawiane erupcje wulkanów oraz proces formowania się skał na skutek stygnięcia lawy. Uczniowie badają dostępne w zestawie próbki skał i porównują ich rodzaje. Ponadto wykonują symulację cyklu skalnego, aby przekonać się, jak poszczególne typy skał mogą zmieniać się w zależności od warunków. Tworzą model przebiegu erozji, wietrzenia i osadzania się materiału skalnego. Zmieniając działanie różnych czynników, na przykład poprzez dodanie “roślinności”, przekonują się, w jaki sposób erozja wpływa na formy ukształtowania terenu.
Uczniowie poznają znaczenie różnych typów map, porównują je i zyskują wiedzę o tym, co mówią nam one o formach ukształtowania terenu i położeniu akwenów. Uczniowie omawiają też tworzenie się warstw skalnych i powstawanie skamielin. Dowiadują się, że warstwy skalne zawierające skamieliny tworzą się w miarę upływu czasu, co umożliwia naukowcom określenie, kiedy poszczególne organizmy żyły na Ziemi.
Finalnie, w ramach tego modułu, uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób zmiany na Ziemi wpływają na życie człowieka. Erozja gleby jest przedstawiona jako problem dla rolnictwa, a uczniom stawia się wyzwanie opracowania kilku modeli, które go rozwiążą. Testują oni swoje rozwiązania, analizują wyniki i przedstawiają klasie wyciągnięte z nich wnioski.

Wyposażenie zestawu w przyrządy i przybory do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno w ramach lekcji przyrody w kl.4 jak i geografii w kl. 5-8 szkoły podstawowej zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:

 • Sposoby poznawania przyrody (pojęcia: eksperymentu, doświadczenia i obserwacji; stosowanie różnych przyrządów; wykorzystanie zmysłów do prowadzenia obserwacji; zasady zachowania bezpieczeństwa)
 • Orientacja w terenie (plan i mapa- odczytywanie informacji na podstawie legendy, wskazywanie miejsc obserwacji; rysowanie planów różnych przedmiotów)
 • Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody (składniki pogody i rodzaje przyrządów do ich pomiaru: temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru; obserwacje składników pogody – pomiar i analiza ich wyników oraz zależności; opady i osady atmosferyczna- analiza stanów skupienia; zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i ich następstwa)
 • Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (składniki przyrody ożywionej i nieożywionej; formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy; rodzaje skał; elementy pagórka i doliny rzecznej; wody stojące i płynące, naturalne i sztuczne zbiorniki wodne; organizmy samożywne i cudzożywne; organizmy żyjące w wodzie- warunki życia; przystosowanie, odżywianie)
 • Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły (składniki środowiska antropogenicznego i ich funkcje; zależności między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym)
 • Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne (kontynenty i oceany- ich położenie na globusie i mapie świata względem równika i południka zerowego; wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi i akweny morskie na trasach pierwszych wypraw geograficznych)
 • Krajobrazy świata (położenie na mapie poznawanych typów krajobrazów; główne cechy krajobrazów świata; zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej, warunkami klimatycznymi i głównymi cechami krajobrazów; rośliny i zwierzęta typowe dla poznawanych krajobrazów)
 • Geografia Europy (związek między położeniem na granicy płyt litosfery a występowaniem wulkanów i trzęsień ziemi)
 • Środowisko przyrodnicze Polski (główne typy gleb w Polsce; najważniejsze cechy gleby brunatnej, bielicowej, czarnoziemu, mady i rędziny- ich rozmieszczenie na mapie Polski oraz ocena przydatności rolniczej)
 • Własny region (główne cechy środowiska przyrodniczego regionu na podstawie map tematycznych)
 • Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji (Azja jako kontynent kontrastów geograficznych; związki między przebiegiem granic płyt litosfery a występowaniem rowów tektonicznych, wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami; sposoby zapobiegania tragicznym skutkom trzęsień ziemi i tsunami)
 • · Wybrane problemy i regiony geograficzne Ameryki Północnej i Południowej (prawidłowości w ukształtowaniu powierzchni Ameryki Północnej i Południowej na podstawie map tematycznych)
 • Magnetyzm (zasada działania kompasu; pojęcie biegunów magnetycznych Ziemi).
   

Umowa bezpieczeństwa pdf
Plansza Metoda badawcza pdf

WYKAZ ZAWARTOŚCI ZESTAWU :

1 - przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej, 2 - scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, 3 - drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie, 4 - dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczyciela licencja szkolna, bezterminowa, 5 - zestaw próbek 15 podstawowych rodzajów skał (magmowych, osadowych i metamorficznych), każde pudełko zawiera dodatkowo szkło powiększające 8 szt., 6 - zestaw 8 próbek gleb występujących na Ziemi, 7 - nietoksyczny, profesjonalny gips przeznaczony do prac artystycznych (waga 1,8 kg), 8 - piasek drobnoziarnisty (waga 1,3 kg) 3 szt., 9 - czerwona glina (waga 3,6 kg) 2 szt., 10 - pojemnik z nietoksyczną, zieloną ciastoliną (waga 1,3 kg) 2 szt., 11 - nóż z tworzywa sztucznego 32 szt., 12 - przezroczyste kulki 40 szt., 13 - mała mata absorbcyjna 16szt., 14 - podkładka tekturowa 16 szt., 15 - wytrzymała, plastikowa łyżka 16 szt., 16 - gumowe korki 8 szt., 17 - samoprzylepna taśma rzepowa 2 szt., 18 - samoprzylepna taśma rzepowa 2 szt., 19 - wykałaczki 750 szt., 20 - rolka folii aluminiowej, 21 - łyżki 4 szt., 22 - „strunowe” woreczki foliowe (duże) 10 szt., 23 - miska z tworzywa sztucznego, 24 - plastikowe pojemniki (poj. 260 ml) 8szt., 25 - plastikowe pojemniki z małym otworem (poj. 260 ml) 8szt., 26 - karbowany pojemnik 8szt., 27 - pojemnik plastikowy (poj. 5,5L) 8szt., 28 - ścienna plansza dydaktyczna "Metoda badawcza", 29 - duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne 50 x 60 x 30 cm) 2szt.

 

 

 

Wiek
9+
Przeznaczenie
szkoła IV-VIII
Przeznaczenie
pracownie przyrodnicze
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Pakiet
pakiet do przedmiotów przyrodniczych