• 031912
 • oczekujemy na dostawę
 • Darmowa dostawa!
3 990,00 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Moduł ZIEMIA I KOSMOS to jeden z modułów eksperymentalnych z serii Szkolne Laboratoria. Dzięki możliwości przeprowadzenia doświadczeń i pracy z materiałami multimedialnymi lekcje geografii w szkole podstawowej staną się naprawdę proste i atrakcyjne. Moduł doświadczalny zawiera także materiały dla nauczycieli, jak choćby przewodnik metodyczny czy scenariusze lekcji z opisanymi eksperymentami dla uczniów zgodnymi z nową podstawą programową

Moduł LaboLAB do geografii zawiera:
• materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia
• zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)
• odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne

Integralną część modułów stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:
- atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,
-multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,
- multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,
- multimedialne ćwiczenia,
- testy sprawdzające zdobytą wiedzę,
- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.: informacje jak się przygotować, jak wprowadzić uczniów w zagadnienia, opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu), szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami), pracę domową dla uczniów).

Schemat przewodnika nauczyciela pdf

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).
Komponenty cyfrowe pdf
 


Moduły zawierają pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Moduły są wyposażone w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów).
Są przeznaczone do pracy w grupach, w parach i indywidualnej.

Zawiera także szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 22 sesji badawczych (czas trwania jednej sesji: od 30 do 60 minut)

WARTOŚĆ MERYTORYCZNA modułu doświadczalnego Ziemia i Kosmos.

Celem modułu ZIEMIA I KOSMOS jest pokazanie uczniom, że zarówno nasza planeta, jak i cały Wszechświat stanowią systemy, w których zachodzi obieg materii i energii. Systemy te oddziałują ze sobą, a efekty zachodzących w nich interakcji mogą być ujęte w obserwowane i przewidywane wzorce, jak na przykład noc i dzień, pory roku, pływy, pogoda i klimat.

W ramach pięciu dostępnych serii działań badawczych uczniowie badają te oddziaływania, dyskutują o miejscu Ziemi we Wszechświecie, omawiają wzajemny wpływ Słońca, Ziemi i Księżyca, poznają naturę gwiazd.
Wykorzystując modele, uczniowie analizują ruch obrotowy i obiegowy Ziemi i Księżyca, co pozwala im wyjaśnić mechanizm zjawisk dnia i nocy, pór roku i faz Księżyca.
Poznają również sfery Ziemi i ich wzajemne zależności oraz dowiadują się o potrzebie i możliwościach ich ochrony. Uczniowie rozwijają te koncepcje poprzez aktywne badanie, dyskusję i rozwiązywanie problemów. Prowadzą obserwacje, przewidują rezultaty, wyciągają wnioski, przedstawiają dowody i argumenty oraz oceniają problemy i ich rozwiązania.

Wyposażenie zestawu w przyrządy i przybory do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno w ramach lekcji przyrody w kl.4 jak i geografii w kl. 5-8 szkoły podstawowej zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:

 • Sposoby poznawania przyrody (pojęcia: eksperymentu, doświadczenia i obserwacji; stosowanie różnych przyrządów; wykorzystanie zmysłów do prowadzenia obserwacji; zasady zachowania bezpieczeństwa)
 • Orientacja w terenie ( przebieg linii widnokręgu, wyznaczanie kierunków za pomocą kompasu; kierunki główne; plan i mapa- odczytywanie informacji na podstawie legendy; zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia; zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby i w ciągu roku)
 • Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody (składniki pogody i rodzaje przyrządów do ich pomiaru: temperatura powietrza, zachmurzenie, opady, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru; opady i osady atmosferyczna- analiza stanów skupienia; cechy pogody w różnych porach roku)
 • Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (składniki przyrody ożywionej i nieożywionej; formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy; wody stojące i płynące, naturalne i sztuczne zbiorniki wodne; organizmy żyjące na lądzie; organizmy żyjące w wodzie- przystosowanie do warunków życia; organizmy samożywne i cudzożywne)
 • Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły (składniki środowiska antropogenicznego i ich funkcje; zależności między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym)
 • Krajobraz Polski (podstawowe zależności między składnikami poznawanych krajobrazów; wpływ działalności człowieka na zmiany w krajobrazach)
 • Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne (znajomość pojęć: bieguny, równik, południk zerowy i 180°, półkule, zwrotniki i koła podbiegunowe; kontynenty i oceany- ich położenie na globusie i mapie świata względem równika i południka zerowego)
 • Krajobrazy świata (ich charakterystyka, oraz rośliny i zwierzęta typowe dla danych krajobrazów)
 • Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów (pomiar wysokości Słońca w różnych porach dnia i roku; ruch obrotowy Ziemi, jego kierunek, czas trwania, miejsca wschodu i zachodu Słońca oraz południa słonecznego; związek między ruchem obrotowym a widomą wędrówką i górowaniem Słońca, istnieniem dnia i nocy, dobowym rytmem życia człowieka i przyrody, występowaniem stref czasowych; ruch obiegowy Ziemi; związek między ruchem obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi)
 • Środowisko przyrodnicze Polski (główne typy gleb w Polsce; najważniejsze cechy gleby brunatnej, bielicowej, czarnoziemu, mady i rędziny- ich rozmieszczenie na mapie Polski oraz ocena przydatności rolniczej; rozmieszczenie głównych surowców mineralnych Polski oraz ich znaczenie gospodarcze; )
 • Geografia obszarów okołobiegunowych (warunki życia w polarnej stacji badawczej).
   

Umowa bezpieczeństwa pdf
Plansza Metoda badawcza pdf

Przykładowa symulacja

Przykładowa karta obserwacji do zadań badawczych

WYKAZ ZAWARTOŚCI ZESTAWU:
1 - przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej, 2 - scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, 3 - drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie, 4 - dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczyciela licencja szkolna, bezterminowa, 5 - Teleskop Celestron PowerSeeker 40 AZ Table Top lub równoważny, 6 - kompas magnetyczny 16
szt., 7 - fazy księżyca- zestaw kart 16 szt., 8 - magnetyczny układ słoneczny, 9 - latarka LED z baterią 16 szt., 10 - nadmuchiwana piłka/globus (śr. 40 cm), 11 - elementy konstrukcyjne K'NEX - złączki 30 szt., 12 - elementy konstrukcyjne K'NEX - drążki (dł. 13 cm) 24 szt., 13 - elementy konstrukcyjne K'NEX - kółka (śr. 5 cm) 24 szt., 14 - taśma miernicza (dł. 150 cm) 16 szt., 15 - skalowany cylinder miarowy (poj. 100 ml) 8 szt., 16 - strzykawki jednorazowe 8 szt., 17 - kolorowa kreda (12 kolorów) 2 szt., 18 - niebieska modelina (waga 100g) 4 szt., 19 - zielona modelina (waga 100g) 4 szt., 20 - czerwona modelina (waga 100g) 8 szt., 21 - pojemniki plastikowe (poj. 37 ml) 30 szt., 22 - pojemniki plastikowe (poj. 200 ml) 15 szt., 23 - ścienna plansza dydaktyczna "Metoda badawcza", 24 - duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne 50 x 60 x 30 cm).

Szczegóły produktu

Wiek
9+
Przeznaczenie
szkoła IV-VIII
Przeznaczenie
pracownie przyrodnicze
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Pakiet
pakiet do przedmiotów przyrodniczych